Reakce na vyjádření J. Faltýnka v Otázkách Václava Moravce

Nedělní Otázky Václava Moravce se 16. září 2018 věnovaly i tématu částečného majetkového narovnání (nesprávně označovanému za tzv. církevní restituce). První místopředseda hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek zde vysvětloval důvody pro zdanění tzv. církevních restitucí jejich údajné nadhodnocení. Jeho vyjádření uvádí generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl na pravou míru.
Publikováno: 17. 9. 2018 19:00

Foto: Hynek Glos

Pan místopředseda Faltýnek v nedělních Otázkách Václava Moravce dle ČT řekl, že kompenzace za zemědělskou půdu, která podle něj reálně stála zhruba 11 korun, byly ohodnoceny na 44,6 koruny za metr čtverečný, u lesních pozemků pak na necelých 28 korun, ačkoli ve skutečnosti stály korun šestnáct. Tím zdůvodňoval snahu vlády zkomplikovat většině v ČR registrovaných církví a náboženských společností přechod na jejich úplné samofinancování po roce 2030.

Přiznám se, že stále nerozumím jednak snaze o zdanění a i užité argumentaci, když:

  • se zdanění má týkat náhrady za církevní majetek, který není možné vydat, a tudíž zůstává státu
  • nadhodnocení nepotvrdili nezávislí odborníci i zástupci ANO a ČSSD, kteří se tématu věnovali při zasedání expertní komise v roce 2014
  • se vlastně nikomu nepodařilo vypátrat, jak k uvedeným číslům a částce údajného nadhodnocení ve výši 54 miliard Kč dostal
  • je nutno zohlednit skutečnost, že nevydávané církevní pozemky i budovy mnohdy mají oproti původnímu charakteru nyní mnohonásobně větší hodnotu, neb jsou již součástí zástavby či jsou ocenitelné z pohledu realitního trhu
  • se při přípravě zákona o vyrovnání hovořilo hodnotě náhrad ve výši ne 59, ale až 100 miliard Kč
  • nadhodnocení není možné zdůvodňovat ani zjištěními Českého statistického úřadu.

Věřím, že se již konečně zaměříme na tolik potřebnou diskusi nad rolí církví ve dnešní společnosti a podobou kooperace se státem, namísto nikdy nekonečných debat nad naprosto nepatrným krátkodobým výdajem státního rozpočtu v roční výši několika málo km dálnice D1. Jeho výše již byla mnohokrát na různých úrovních vysvětlena, tak k pokračování těchto tahanic nevidím důvod.

Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019