Reakce na vyjádření J. Faltýnka v Otázkách Václava Moravce

Nedělní Otázky Václava Moravce se 16. září 2018 věnovaly i tématu částečného majetkového narovnání (nesprávně označovanému za tzv. církevní restituce). První místopředseda hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek zde vysvětloval důvody pro zdanění tzv. církevních restitucí jejich údajné nadhodnocení. Jeho vyjádření uvádí generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl na pravou míru.
Publikováno: 17. 9. 2018 17:00

Foto: Hynek Glos

Pan místopředseda Faltýnek v nedělních Otázkách Václava Moravce dle ČT řekl, že kompenzace za zemědělskou půdu, která podle něj reálně stála zhruba 11 korun, byly ohodnoceny na 44,6 koruny za metr čtverečný, u lesních pozemků pak na necelých 28 korun, ačkoli ve skutečnosti stály korun šestnáct. Tím zdůvodňoval snahu vlády zkomplikovat většině v ČR registrovaných církví a náboženských společností přechod na jejich úplné samofinancování po roce 2030.

Přiznám se, že stále nerozumím jednak snaze o zdanění a i užité argumentaci, když:

  • se zdanění má týkat náhrady za církevní majetek, který není možné vydat, a tudíž zůstává státu
  • nadhodnocení nepotvrdili nezávislí odborníci i zástupci ANO a ČSSD, kteří se tématu věnovali při zasedání expertní komise v roce 2014
  • se vlastně nikomu nepodařilo vypátrat, jak k uvedeným číslům a částce údajného nadhodnocení ve výši 54 miliard Kč dostal
  • je nutno zohlednit skutečnost, že nevydávané církevní pozemky i budovy mnohdy mají oproti původnímu charakteru nyní mnohonásobně větší hodnotu, neb jsou již součástí zástavby či jsou ocenitelné z pohledu realitního trhu
  • se při přípravě zákona o vyrovnání hovořilo hodnotě náhrad ve výši ne 59, ale až 100 miliard Kč
  • nadhodnocení není možné zdůvodňovat ani zjištěními Českého statistického úřadu.

Věřím, že se již konečně zaměříme na tolik potřebnou diskusi nad rolí církví ve dnešní společnosti a podobou kooperace se státem, namísto nikdy nekonečných debat nad naprosto nepatrným krátkodobým výdajem státního rozpočtu v roční výši několika málo km dálnice D1. Jeho výše již byla mnohokrát na různých úrovních vysvětlena, tak k pokračování těchto tahanic nevidím důvod.

Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Biskup Pavel Konzbul: Vidět, žít a vyznat

Biskupové od nás i ze zahraničí, zástupce apoštolské nunciatury, členové kapitul, rektoři seminářů a další osobnosti církevního života se sjeli do Brna, aby přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.
29.06.2022

Arcibiskup Jan Graubner obdržel pallium

Z rukou Svatého otce Františka obdržel dnes, na svátek sv. Petra a Pavla, ve svatopeterské bazilice ve Vatikánu, nastupující pražský arcibiskup Jan Graubner pallium.
29.06.2022

New Generation z Kyjeva v Nové Pace

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace připravil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v Hotelu Centrál i v dalších bytech a domech. To vše je propojeno s křesťanskou bilingvní (ukrajinština a angličtina) školou New Generation z Kyjeva, kterou vedení školy Brána navštívilo před čtyřmi lety. Nyní její ředitelka hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou (asi 100 osob), ale i samotná škola obnovit každodenní výuku. Společenství pomohlo sehnat prostory, kde jsou každý den vyučovány ukrajinské děti, které se přestěhovaly s rodiči do Nové Paky, a některé jsou nadále vyučovány online. Škola NG spolupracuje s Bránou: chodí tam na obědy, učí se česky, dělají výlety a podobně. Je to oboustranně obohacující spolupráce. V současnosti dochází k registraci všech ukrajinských dětí do školy Brána, i když ještě není jisté, jestli zde všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země.
28.06.2022

Novinky v novopacké škole Brána

Počátkem roku 2021 škola Brána se zřizovatelem, jímž je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, došla k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta v Nové Pace vnímali, že učňovské školství potřebuje pozvednout. Jde zejména na chlapce. Mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, raději se ho snaží za každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. V církevním školství nyní existuje pouze jedna obdobná škola tohoto typu, na Moravě. Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus znamená rozšíření studia s přesahem do dalších příbuzných oborů, zejména elektro a stavební. Tato Mistrovská střední výhledově cílí i na maturitu. Prioritou je bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol postrádá. Proto byl současně založen pro vzdálenější zájemce i Domov mládeže. Střední škola zahájí činnost 1. září 2022.
28.06.2022

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022