Patroni synody o mladých lidech

Synoda o mladých lidech má také své patrony, kteří mohou být svým životem pro dnešní mladé lidi vzorem. Jsou mezi nimi ti, kteří již byli církví svatořečeni nebo blahořečeni, ale velký je zástup těch, jejichž životy církev teprve přezkoumává, neboť zemřeli teprve v posledních desetiletích. Mladí také mohou poznat svědectví jejich vrstevníků, kteří žili křesťanský život s velkými ideály. Celkem se jedná o 44 příběhů. Dnes představujeme první část našeho seriálu.
Publikováno: 5. 10. 2018 11:00

Jedním z překvapení synody jsou její patroni a svědectví víry mladých lidí. Někteří z těchto patronů již byli prohlášeni za svaté či blahoslavené, ale u mnohých z nich teprve proces blahořečení nebo svatořečení probíhá. Co tuto skupinu spojuje? Žili křesťanský život s velkými ideály a zemřeli v mladém věku (většinou) v posledních desetiletích. Na stránkách synody jich najdete 44.

Mezi svatořečené patrony synody o mladých lidech patří:

Matka Tereza z Kalkuty, zakladatelka Misionářek lásky;

Jana z Arku, která byla inspirována vnitřním hlasem, aby se zasadila o osvobození Francie;

polský jezuita Stanislav Kostka, patron studující mládeže;

Růžena z Limy, známá svojí starostlivostí a péčí o peruánské Indiány;

Edith Steinová, významná teoložka, která zahynula v koncentračním táboře;

Bernadette Soubirousová, díky jejímž viděním se z Lurd stalo jedno z nejvýznamnějších poutních míst na světě;

Kateri Tekakwithaová, první svatá indiánka;

František Xaverský, patron misií; 

José Sanchez Del Rio, čtrnáctiletý mexický mučedník z období povstání kristerů.

Mezi blahořečené patrony synody o mladých lidech patří:

Ivan Merz, jehož tatínek pocházel z Plzně, proměňoval svou láskou k církvi i eucharistii a svým osobním vztahem s Bohem své okolí. Stal se iniciátorem katolické obnovy v Chorvatsku a patronem mládeže.

Nunzio Sulprizio, mladý dělník z italské Pescary, který ztratil své rodiče v útlém věku a útěchu nacházel před svatostánkem. 14. října bude svatořečen.

Anna Kolesárová, mladá slovenská mučednice čistoty, která byla blahořečena před pouhým měsícem a stala se tak první blahoslavenou slovenskou laičkou. O minulém víkendu byl uložen hlavní relikviář s jejími ostatky v jejím rodišti Vysoké nad Uhom.

Janos Brenner, mučedník komunismu nazývaný „maďarským Tarsiciem“.

Isidoro Bakanja, který pocházel z Konga a již jako velmi mladý musel tvrdě pracovat. Po setkání s vírou se stal křesťanem a velkodušně se podílel na evangelizaci Afriky.

Ondřej Dung Lac (Andrea di Phu Yen), vietnamský katecheta, který byl spolu s dalšími 116 druhy krutě zabit během pronásledování proti křesťanské doktríně.

Marcello Callo, se zapojil do skupiny Křesťanské dělnické mládeže Francie. Usiloval o to, aby co nejvíc chlapců přiváděl k víře a ke svátostem. Byl gestapem zatčen, jeho obvinění znělo „příliš katolický" a v koncentračním táboře byl utýrán k smrti.

Chiara Badanová, nazývaná Chiara Luce, se v 10 letech začala zapojovat do Hnutí fokoláre. Po onemocnění rakovinou kostí obětovala všechno Ježíši a i přes všechno bolest byla nesmírně šťastná. Zemřela v 18 letech.

Pier Giorgio Frassati, pocházel z italského Turína a již od dětství vynikal zbožností a láskou k chudým. Byl velmi aktivní v mnoha křesťanských aktivitách a vzorem pro mládež. Dožil se jen 24 let a svou smrt obětoval za spásu rodičů. Byl nazván mužem osmi blahoslavenství.

Další patroni synody jsou na cestě k blahořečení:

Sandra Sabattiniová, byla studentkou medicíny, která veškerý svůj volný čas obětovala potřebným, drogově závislým a chudým lidem. Se svým snoubencem snila o misijní činnosti v Africe, ale ve 23 letech ji nešťastnou náhodou přejelo auto.

Guido Vidal França Schäffer, pocházel z Brazílie, vystudoval medicínu a byl vášnivým surfařem. Vyznamenal se svoji láskou k eucharistii, životem z intenzivní modlitby a svým misionářským odhodlání a oddaností k chudým a nemocným. Zemřel tragicky v 34 letech během nehody při surfování.

Santa Scoreseová, pocházela z italského Bari a od svých 15 let působila jako dobrovolnice u Červeného kříže a v hnutí Gen 2, kde byla aktivní při realizaci tzv. „revoluce lásky" a dále se starala o nemocné děti. V roce 1988 ji začal pronásledovat jeden mladý psychopat, a i přes všechna opatření umírá ve svých 23 letech, kdy ji násilník zabije tím, že jí odřízne plicní žílu. Jeho poslední slova byla odpuštění člověku, který ji zabil. 

Chiara Corbella Petrillová, je nazývána druhou Giannou Beretta Mollovou. S manželem Enrikem přivedli na svět dvě děti, které krátce po svém narození zemřeli. Přesto jejich krátký život brali jako velký dar od Pána. Při očekávání třetího dítěte Chiara onemocněla rakovinou a odmítla léčbu, aby se její syn mohl narodit. Zemřela ve svých 28 letech. V letošním roce začal proces jejího blahořečení

S dalšími příběhy vás seznámíme v příštím článku.

(Zdroj: Synod2018, Catholica)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články