Kdo jsou svatí patroni SDM v Panamě?

25. 01. 2019 téma: Světový den mládeže Rubrika: Zahraniční
Ve čtvrtek 24. ledna odpoledne (23.30 SEČ) se papež František poprvé setkal s mladými z celého světa a slavnostně zahájil Světový den mládeže v Panamě. Na začátku společného setkání čtyři mladí Američané představili osm patronů SDM. Jsou jimi sv. Jan Bosco, bl. Marie Romero Menesesová, sv. Oscar Arnulfo Romero, sv. Jan Pavel II., sv. José Sánches del Rio, sv. Juan Diego, sv. Růžena z Limy a sv. Martin de Porres.

Naše Paní z Antiguy 

Světový den mládeže v Panamě, jehož mottem jsou Mariina slova: Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova,“ (Lk 1,38) se koná „pod ochraným pláštěm“ patronky Panamy, kterou je Naše Paní z Antiguy. Úctu k Panně Marii Královně do Panamy dovezli konkvistadoři ze španělské Sevilly a Panama se stala první pevninskou diecézí na americkém kontinentu, kterou 28. srpna 1513 pod jménem Santa Maria de la Antigua ustavil papež Lev X. Teprve o 6 let pozděli bylo oficiálně založeno město Panama, na mariánskou slavnost Nanebevzetí (15.8.1519). Z této malé panamské úžiny se evangelium začalo šířit po americkém kontinentu. 

Kromě nejmocnější Přímluvkyně se účastníci SDM svěřují pod ochranu osmi svatých patronů:

Sv. Jan Bosco 

Prvním z patronů SDM v Panamě je sv. Jan Bosco (1815-1888), který celý svůj život zasvětil vzdělávání mladých lidí, pro které je darem světla. Působil v italském Turíně, kde založil dům pro sirotky, které vzdělával a pomáhal jim hledat práci. V roce 1859 založil kongregaci zasvěcenou sv. Františku Saleskému, která se dnes nazývá Salesiáni Dona Bosca a působí na celém světě, včetně Panamy, kde v latinskoamerickém kontextu jeho charisma vydalo cenné plody. V roce 1988, 100 let po jeho smrti,  ho sv. Jan Pavel II., další patron SDM a zakladatel mládežnického shromáždění, vyhlásil „otcem a učitelem mládeže“.

Bl. Maria Romero Menesesová

Také další patron SDM pochází ze salesiánské rodiny a je jím bl. Marie Romero Menesesová (1902-1977), řeholnice z kongregace Dcer Panny Marie Pomocnice. Pochází z Nikaragui a téměř padesát let svého života věnovala školství a zdravotnictví v Costa Rice. Založila centra pro distribuci jídla a zdravotní střediska pro chudé a zranitelné, kterým darovala svůj život. Dále založila internátní školu pro dívky, které žily na ulici, a později chráněnou vesničku pro sociálně nízké rodiny. Blahořečena byla sv. Janem Pavlem II. v roce 2002.

Sv. Oscar Arnulfo Romero y Galdámez

Setkání mládeže chrání také „svatý Romero obou Amerik“, jak bývá nazýván oblíbený salvadorský arcibiskup sv. Oscar Arnulfo Romero y Galdámez (1917-1980), svatořečený před třemi měsíci papežem Františkem. Jeho výzvy k míru a sociální spravedlnosti jej přivedly k mučednické smrti na počátku osmdesátých let. Romero je vzorem pastýře svého lidu, který za svůj lid položil i svůj život. 

Sv. Jan Pavel II.

Dalšího patrona a zároveň zakladatele Světového dne mládeže není třeba dlouze představovat. Je jím polský papež sv. Jan Pavel II. (1920-2005), který ukázal světu „mladou tvář Krista“ a učil lásce k Marii, matce církve. Sv. Jan Pavel II. také hrál významnou roli ve světové politice a je mu přisuzován podíl na zhroucení komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Během svého pontifikátu navštívil 129 zemí a nechyběla mezi nimi ani Česká republika. Sv. Jan Pavel II. je také zakladatelem Světového setkání rodin a kanonizován byl v roce 2014.

Sv. José Sanchez del Rio

Mladí lidé se můžou nechat inspirovat také svým vrstevníkem, patnáctiletým mexickým mučedníkem sv. Josém Sanchezem del Rio (1913-1928), zvaným „Joselito“. Byl umučen v roce 1928 během povstání kristerů, které se postavilo proti protikatolické politice vlády prezidenta Mexika a zákonu, který zakazoval veřejné uctívání. Sv. José byl přijat do křesťanské armády, kde měl na starosti obraz Panny Marie Guadalupské. V noci se se členy armády modlil růženec a když byl generálův kůň zastřelen, nabídl mu svého koně. Svatý Joselito byl uvězněn vládní armádou a místo toho, aby se vzdal své víry, zemřel mučednickou smrtí. Svatořečen byl v roce 2016.

Sv. Juan Diego

Také další patron SDM pochází z Mexika a je jím sv. Juan Diego (1474-1548). Je to muž, kterému se v roce 1531 v dnešním Mexiku zjevila Panna Marie Guadalupská, která ho požádala, aby jí postavil chrám. Jelikož mu ale biskup nechtěl uvěřit, Panna Marie učinila znamení. Na Janově plášti z agáve, který před biskupem rozevřel, se objevil obraz Panny Marie Guadalupské a dokonce v pravém oku Madony je zachycena scéna, která se 12. prosince 1531 v domě biskupa Zumarragy odehrála. Do osmi letech od tohoto zjevení zde přijalo víru téměř 9 miliónů lidí.

Sv. Růžena z Limy

Sv. Růžena z Limy (1586-1617) je první světicí Ameriky a již jednou patronkou SDM byla, a to v roce 2013 na Světovém dnu mládeže v nedaleké Brazílii. Sv. Růžena pochází z Peru a vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Svůj život zasvětila péči o chudé a nemocné, věnovala se také dětem, které učila hrát na hudební nástroje a např. pečovat o zahradu. Neboť trávila mnoho času v modlitbě, byla známá jako žena „tajného rozjímání“.

Sv. Martin de Porres

Také posledně jmenovaný patron sv. Martin de Porres (1579-1639) pochází z Peru a má vztah i k Panamě, odkud pravděpodobně pocházela jeho matka, černošská otrokyně. Vzhledem ke své tmavé pleti se nemohl stát řeholníkem, a proto vstoupil do kláštera Panny Marie Růžencové jako laický služebník. Na starost měl údržbu domu a službu bratřím, kteří ho ovšem nepřijímali. On na jejich urážky ale odpovídal s pokorou a úsměvem, až mu nakonec bylo uděleno povolení stát se řeholním bratrem. Také on, podobně jako sv. Růžena z Limy, věnoval svůj život službě chudým a nemocným. Svatořečen byl v roce 1962.

(Zdroj: Vatican News, Catholic Standard, Catholica)

Autor článku: Radka Blajdová