banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
Publikováno: 4. 7. 2019 13:33

V rámci IROP již je rozděleno 79 % celkové alokace programu. Realizováno je více jak 6 500 projektů za více než 90 miliard korun. Zhruba 6,3 mld. Kč alokace ještě zbývá pro integrované nástroje, tedy Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 

Zbývající alokace programu bude použita zejména na rozvoj tzv. uhelných regiionů, tedy Moravskolezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Počítá se s podporou nízkoemisních vozidel a infrastruktury pro základní školy. Pro podporu základních škol je vyčleněno více jak 300 mil. Kč. Řídící orgán programu nyní připravuje přesné podmínky výzvy a její harmonogram.

Plánována je také poslední výzva na podporu sociálního podnikání, která bude omezena na území sociálně vyloučených lokalit. Na výzvu je vyčleněno 70,5 mil. Kč. 

Aktualizovaný harmonogram výzev naleznete pod článkem.  

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019