banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
Publikováno: 4. 7. 2019 13:33

V rámci IROP již je rozděleno 79 % celkové alokace programu. Realizováno je více jak 6 500 projektů za více než 90 miliard korun. Zhruba 6,3 mld. Kč alokace ještě zbývá pro integrované nástroje, tedy Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 

Zbývající alokace programu bude použita zejména na rozvoj tzv. uhelných regiionů, tedy Moravskolezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Počítá se s podporou nízkoemisních vozidel a infrastruktury pro základní školy. Pro podporu základních škol je vyčleněno více jak 300 mil. Kč. Řídící orgán programu nyní připravuje přesné podmínky výzvy a její harmonogram.

Plánována je také poslední výzva na podporu sociálního podnikání, která bude omezena na území sociálně vyloučených lokalit. Na výzvu je vyčleněno 70,5 mil. Kč. 

Aktualizovaný harmonogram výzev naleznete pod článkem.  

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020

Doporučení pro příjemce podpory z OP VVV

Ministerstvo školství ČR vydalo doporučení pro příjemce a žadatele z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které reaguje na situaci způsobenou nouzovým stavem v době epidemie.
23.03.2020

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
19.03.2020

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019