banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
Publikováno: 4. 7. 2019 13:33

V rámci IROP již je rozděleno 79 % celkové alokace programu. Realizováno je více jak 6 500 projektů za více než 90 miliard korun. Zhruba 6,3 mld. Kč alokace ještě zbývá pro integrované nástroje, tedy Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). 

Zbývající alokace programu bude použita zejména na rozvoj tzv. uhelných regiionů, tedy Moravskolezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Počítá se s podporou nízkoemisních vozidel a infrastruktury pro základní školy. Pro podporu základních škol je vyčleněno více jak 300 mil. Kč. Řídící orgán programu nyní připravuje přesné podmínky výzvy a její harmonogram.

Plánována je také poslední výzva na podporu sociálního podnikání, která bude omezena na území sociálně vyloučených lokalit. Na výzvu je vyčleněno 70,5 mil. Kč. 

Aktualizovaný harmonogram výzev naleznete pod článkem.  

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019