Statistika světové katolické církve za rok 2017

Vatikánská zpravodajská agentura Fides představila ku příležitosti 93. světového dne misií statistiky dle ročenky katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesiae aktualizované k 31.12.2017. Celosvětově stoupl počet obyvatel (7.408.374.000) i katolíků (1.313.278.000), zatímco počet kněží klesá (414.582), na jednoho kněze připadá 3.168 katolíků. Stoupající tendenci má v posledních letech počet trvalých jáhnů (46.894), a to především Americe a Evropě, naopak počet řeholníků (51.535) a řeholnic (648.910) klesá.
Publikováno: 24. 10. 2019 6:30

Foto: Radka Blajdová / ČBK

Světová populace

K 31.12.2017 žilo na světě 7.408.374.000 osob, což je o 56.085.000 osob více než v předešlém roce. Nárůst se týká všech kontinentů, z čehož nejvíce Afriky a poté Asie.

Počet katolíků

Počet katolíků na světě je 1.313.278.000, což je o 14.219.000 více než v roce 2016. Nárůst se týká všech kontinentů, v Evropě přibylo 259.000 katolíků, po třech letech úbytku. Největší nárůst je tradičně v Africe (+5.605.000) a Americe (+6.083.000), následuje Asie (+2.080.000) a Oceánie (+191.000).

Jedná se o nárůst katolíků o 0,06%, čímž se vyrovnala ztráta za předchozí rok (-0,05%). Celkový počet katolíků na světě je 17,73%. 

Počet obyvatel a katolíků na kněze

Počet obyvatel na kněze se zvýšil také v tomto roce, celkem o 132 osob, což činí 14.468 obyvatel na kněze. Kromě Asie (-887) tento počet na všech kontinentech stoupl.

Počet katolíků na kněze celkově stoupl o 38 osob, což je podobný údaj jako v roce předchozím (+39). Celkově s jedná o 3.168 katolíků na kněze. Na všech kontinentech kromě Asie (-15) a Afriky (-9) tento počet stoupl. V Evropě se jedná o nárůst o 29 katolíků na kněze.

Diecéze a misionářské stanice

Počet diecézí se navýšil pouze o jednu a je jich nyní celkem 3.017.

Počet misionářských stanic, kde je přítomen kněz, je celkem 2.659 (+519). Počet misionářských stanic bez přítomnosti kněze se snížil na všech kontinentech celkem o 4.696.

Biskupové

Celkový počet biskupů na celém světě narostl o 36 osob a dosáhl celkového počtu 5.389. Také v tomto roce se zvýšil počet diecézních biskupů, kterých je celkem 4.116 (+26), zatímco řeholních biskupů je 1.273 (+10). Mírný nárůst je patrný na všech kontinentech kromě Afriky.

Kněží

Celkový počet kněží na celém světě klesl také v tomto roce a dosáhl počtu 414.582 (-387). Největší pokles byl zaznamenám v Evropě (-2.946), zatímco největší nárůst se týká Afriky (+1.192) a Asie (+1.424).

Počet diecézních kněží se celosvětově snížil o 21 a dosáhl počtu 281.810, největší pokles se týká Evropy (-2.048). Počet řeholních kněží se celkově snížil o 366 a dosáhl počtu 132.772.

Trvalí jáhnové

Počet trvalých jáhnů ve světě stoupá, k 31.12.2017 o 582 vzhledem k předchozímu roku. Celkově jich je 46.894. Největší nárůst se týká Ameriky (+408) a Evropy (+142).

Řeholníci a řeholnice

Počet řeholníků (nekněží) klesl o 1.090 a dosáhl celkového počtu 51.535. Pokles se kromě Afriky týká všech kontinentů. Stejný klesající trend se týká také řeholnic, kterých celkově ubylo o 10.535. Počet řeholnic na celém světě je 648.910. Největší pokles je zaznamenám v Evropě (-7.960) a Americe (–4.893), zatímco v Africe a Asii počet řeholnic stoupl.

Sekulární instituty

Počet mužských členů sekulárních institutů pokles o 33 osob a je jich celkem 585. Počet ženských členů sekulárních institutů poklesl o 343 osob a dosahuje celkového počtu 22.057 členů.

Laičtí misionáři a katecheté

Celkový počet laických misionářů na světě je 355.800, což představuje nárůst o 1.057, nejvíce v Evropě (+836) a Americe (+691).

Počet katechetů stoupl celkem o 34.032 oproti předchozímu roku, který vykazoval pokles. Celkem je na celém světě 3.120.321 katechetů. Největší nárůst zaznamenala Amerika (+22.532) a Afrika (+11.405), zatímco v Evropě počet katechetů klesl o 2.897.

Bohoslovci 

Počet bohoslovců klesl i v tomto roce, celkově o 832 a dosáhl celkového počtu 115.328. Pokles se týká Ameriky (-853), Evropy (-401) a Asie (-385), zatímco Afrika (+786) a Oceánie (+21) vykazují nárůst.

Diecézních bohoslovců je celkem 70.706, tj. o 411 méně než v předchozím roce, řeholních bohoslovců je celkem 44.622, tj. o 421 méně než v předchozím roce.

Vzdělávací instituce

Na poli vzdělávání a výchovy spravuje katolická církev ve světě 71.305 mateřských škol, které navštěvuje 7.303.839 dětí, 101.527 základních škol s 34.558.527 žáky a 48.560 středních škol s 20.320.592 studenty. Dále se katolická církev stará o 2.345.799 studentů vyšších škol a 2.945.295 univerzitních studentů.

Zdravotnická zařízení a charitativní organizace

Katolická církev celkem spravuje 5.269 nemocnic, z čehož jich je nejvíce v Americe (1.399) a Africe (1.367); 16.068 ošetřoven646 nemocnic pro malomocné (především v Asii); 15.735 domovů pro seniory, chronicky nemocné a handicapované (především v Evropě); 9.813 sirotčinců (především v Asii); 10.492 mateřských školek (převážně v Americe a Asii); 13.065 manželských poraden (převážně v Evropě a Americe); 3.169  center vzdělávání a sociální reedukace a 31.182 dalších institutů.

Diecéze závislé na Kongregaci pro evangelizaci národů

Jedná se celkem o 1.115 diecézí závislých na Kongregaci pro evangelizaci národů. Většina z nich se nachází v Africe (511) a v Asii (484), následuje Amerika (74) a Oceánie (46).

Více v angličtině informací včetně tabulek a grafů najdete v příloze.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články