Dopis řeholníkům a řeholnicím 70 let po násilném rušení klášterů v socialistickém Československu

Přinášíme vám dopis předsedů konferencí vyšších řeholních představených, arciopata Petra Prokopa Siostrzonka OSB a Sr. Kristy Ludmily Chládkové OP, k 70 letům od Akce K a Akce Ř.
Publikováno: 1. 4. 2020 10:15

Ilustrační foto: Miroslav Krystek, ČaV

Dopis řeholníkům a řeholnicím
70 let po násilném rušení klášterů v socialistickém Československu
 
Milé sestry, milí bratři,

zatímco nás epidemie takřka přes noc uzavřela v klášteřích a my nevycházíme ani kvůli službě, kterou jsme dosud „venku“ běžně konali, před sedmdesáti lety byla situace opačná. Během jedné noci byli téměř všichni řeholníci a řeholnice ze svých klášterů vyhnáni, vyvezeni jinam.
V noci ze 13. na 14. dubna 1950 řeholní bratři (Akce K), z 27. na 28. září pak sestry (Akce Ř). I tehdy, stejně jako dnes, se jednalo o bezprecedentní situaci, i když se nedá říct, že nikdy v dějinách se nic podobného nestalo.

Chceme nyní, 70 let od obou „Akcí“, společně poděkovat Bohu za svobodu.Chceme děkovat za všechno dobré, co z utrpení našich sester a bratří v době totality vzklíčilo. Za každou jednotlivou řeholnici, řeholníka, kteří s Boží pomocí nepřestali tvořivě hledat správné postoje a vším těžkým, všedním i krásným, čím procházeli, vyzráli až ke svatosti. Chceme poděkovat též za naši vzájemnou pospolitost, z níž se dnes můžeme radovat – i pro ni byla bolestná totalitní zkušenost přínosem.

A chceme Boha společně prosit, abychom i my v naší době, jako společenství i jako jednotlivci, naplňovali své poslání správným způsobem a skutečně přispívali ke spáse lidí a oslavě Boží. Dom Donato Ogliari, současný benediktinský opat z Montecassina, vyjádřil úkol zasvěcených osob ve své přednášce na Vranově u Brna v listopadu 2019 následovně: „Zasvěcený člověk se nepozná podle askeze a podřízenosti pravidlům, ani podle dokonalého, bezúhonného morálního života (je-li takový život vůbec možný), ale podle schopnosti vyzařovat svým životem Boží světlo, podle schopnosti žít životem zcela zaměřeným na spojení s Bohem a bratry, životem trvale vnímavým k vnuknutím Ducha Svatého ve světle Kristova evangelia, životem, který nakonec dosáhne takové průsvitnosti, že se v něm Bůh stane lidem viditelným.“ Kéž se nám takové společné i osobní zprůsvitňování daří.

Bohoslužby, výstavy a setkání původně připravované k 70. výročí Akce K budou přesunuty na pozdější termíny (setkání želivské na 9. srpen, termín setkání velehradského bude ještě upřesněn). Přesto bychom byli rádi, aby se naše řeholní komunity od 19 hodin 13. dubna 2020 do následujícího večera do 19 hodin na 24 hodin sjednotily ve společné modlitbě, společné adoraci na těch místech, kde právě žijeme. Chcete-li se k této adoraci přidat, zapište se prosím do sdílené tabulky tak,  aby skutečně po celých 24 hodin směřovaly z našich komunit k Bohu naše společné chvály, díky i prosby. Bylo by také vhodné, aby naše společná adorace začala 13. 4. v 19 hodin zvoněním na věžích našich klášterních kostelů, kaplí a domů.

Akci Ř bychom pak 27. 9. rádi připomněli poutí zasvěcených osob k hrobu paní Zdislavy, patronky severních Čech: do koncentračních klášterů v jejím kraji bylo před 70 lety svezeno velké množství řeholnic, které pak pracovaly v tamních továrnách. Dá-li Pán a bude možné pouť uskutečnit, půjde jistě o pouť s rysy nepohodlí – v bazilice v Jablonném v Podještědí bude v tu dobu probíhat rekonstrukce. Bude to drobný projev solidarity s těmi, kdo před sedmdesáti lety zakusili nesrovnatelně větší nepohodlí.

Milé sestry, milí bratři! Kéž těch společných 24 hodin v duchovním spojení není jen vzpomínkou na naše sestry a bratry, kteří před 70 lety prožívali těžké chvíle, ale také vyjádřením naší důvěry v Pána spolu se žalmistou: „Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal“ (Žl 13,6).
 
Praha a Brno, duben 2020

Petr Prokop Siostrzonek OSB, předseda KVPMŘ
Sr. Krista OP Ludmila Chládková, předsedkyně KVPŽŘ

Soubory ke stažení

velikost 17 KB
Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020

Zrušeno plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí

Plenární zasedání předsedů Rady evropských biskupských konferencí plánované od 25.-27. září 2020 v Praze se v důsledku pandemie covid-19 ruší. Jednání bude probíhat online.
17.09.2020