Dopis řeholníkům a řeholnicím 70 let po násilném rušení klášterů v socialistickém Československu

Přinášíme vám dopis předsedů konferencí vyšších řeholních představených, arciopata Petra Prokopa Siostrzonka OSB a Sr. Kristy Ludmily Chládkové OP, k 70 letům od Akce K a Akce Ř.
Publikováno: 1. 4. 2020 10:15

Ilustrační foto: Miroslav Krystek, ČaV

Dopis řeholníkům a řeholnicím
70 let po násilném rušení klášterů v socialistickém Československu
 
Milé sestry, milí bratři,

zatímco nás epidemie takřka přes noc uzavřela v klášteřích a my nevycházíme ani kvůli službě, kterou jsme dosud „venku“ běžně konali, před sedmdesáti lety byla situace opačná. Během jedné noci byli téměř všichni řeholníci a řeholnice ze svých klášterů vyhnáni, vyvezeni jinam.
V noci ze 13. na 14. dubna 1950 řeholní bratři (Akce K), z 27. na 28. září pak sestry (Akce Ř). I tehdy, stejně jako dnes, se jednalo o bezprecedentní situaci, i když se nedá říct, že nikdy v dějinách se nic podobného nestalo.

Chceme nyní, 70 let od obou „Akcí“, společně poděkovat Bohu za svobodu.Chceme děkovat za všechno dobré, co z utrpení našich sester a bratří v době totality vzklíčilo. Za každou jednotlivou řeholnici, řeholníka, kteří s Boží pomocí nepřestali tvořivě hledat správné postoje a vším těžkým, všedním i krásným, čím procházeli, vyzráli až ke svatosti. Chceme poděkovat též za naši vzájemnou pospolitost, z níž se dnes můžeme radovat – i pro ni byla bolestná totalitní zkušenost přínosem.

A chceme Boha společně prosit, abychom i my v naší době, jako společenství i jako jednotlivci, naplňovali své poslání správným způsobem a skutečně přispívali ke spáse lidí a oslavě Boží. Dom Donato Ogliari, současný benediktinský opat z Montecassina, vyjádřil úkol zasvěcených osob ve své přednášce na Vranově u Brna v listopadu 2019 následovně: „Zasvěcený člověk se nepozná podle askeze a podřízenosti pravidlům, ani podle dokonalého, bezúhonného morálního života (je-li takový život vůbec možný), ale podle schopnosti vyzařovat svým životem Boží světlo, podle schopnosti žít životem zcela zaměřeným na spojení s Bohem a bratry, životem trvale vnímavým k vnuknutím Ducha Svatého ve světle Kristova evangelia, životem, který nakonec dosáhne takové průsvitnosti, že se v něm Bůh stane lidem viditelným.“ Kéž se nám takové společné i osobní zprůsvitňování daří.

Bohoslužby, výstavy a setkání původně připravované k 70. výročí Akce K budou přesunuty na pozdější termíny (setkání želivské na 9. srpen, termín setkání velehradského bude ještě upřesněn). Přesto bychom byli rádi, aby se naše řeholní komunity od 19 hodin 13. dubna 2020 do následujícího večera do 19 hodin na 24 hodin sjednotily ve společné modlitbě, společné adoraci na těch místech, kde právě žijeme. Chcete-li se k této adoraci přidat, zapište se prosím do sdílené tabulky tak,  aby skutečně po celých 24 hodin směřovaly z našich komunit k Bohu naše společné chvály, díky i prosby. Bylo by také vhodné, aby naše společná adorace začala 13. 4. v 19 hodin zvoněním na věžích našich klášterních kostelů, kaplí a domů.

Akci Ř bychom pak 27. 9. rádi připomněli poutí zasvěcených osob k hrobu paní Zdislavy, patronky severních Čech: do koncentračních klášterů v jejím kraji bylo před 70 lety svezeno velké množství řeholnic, které pak pracovaly v tamních továrnách. Dá-li Pán a bude možné pouť uskutečnit, půjde jistě o pouť s rysy nepohodlí – v bazilice v Jablonném v Podještědí bude v tu dobu probíhat rekonstrukce. Bude to drobný projev solidarity s těmi, kdo před sedmdesáti lety zakusili nesrovnatelně větší nepohodlí.

Milé sestry, milí bratři! Kéž těch společných 24 hodin v duchovním spojení není jen vzpomínkou na naše sestry a bratry, kteří před 70 lety prožívali těžké chvíle, ale také vyjádřením naší důvěry v Pána spolu se žalmistou: „Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal“ (Žl 13,6).
 
Praha a Brno, duben 2020

Petr Prokop Siostrzonek OSB, předseda KVPMŘ
Sr. Krista OP Ludmila Chládková, předsedkyně KVPŽŘ

Soubory ke stažení

velikost 17 KB
Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020