Modlitba v rodině – Velikonoční triduum

Letos se křesťané nemohou sejít, aby slavili nejdůležitější slavnost a tajemství liturgického roku. Přesto se každá rodina může v modlitbě spojit s celou církví. Nabízíme tedy návrh domácího slavení Velikonočního tridua. Jednotlivé části modlitby nejsou nic jiného, než slova Písma, modlitby a gesta, která prožíváme během liturgie. Texty jsou doplněny také o modlitby před jídlem a požehnání velikonočních pokrmů o Neděli Zmrtvýchvstání Páně.
Publikováno: 9. 4. 2020 8:30
Foto: Dominik Novák, Člověk a víra
Svatý týden nás bránou Květné neděle uvádí k jádru velikonočního tajemství, tedy posvátného Tridua, během něhož si připomínáme mučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Ke vstupu do tohoto tajemství nám církev nabízí širší prostor a delší čas, vzácná slova i působivá gesta, abychom se tak ve společenství mohli setkat s Pánem. V živém těle církve, která získává tvář v konkrétním společenství, vtiskují Velikonoce do každého věřícího pečeť sounáležitosti či smlouvy. 
Jak prožívat toto velikonoční období v čase pandemie, jež nás nutí zůstat zavřené v našich domovech? Církev nám doporučuje, abychom se nezřekli prožití
Velikonoc nebo abychom se modlili a slavili pouze skrze rozličné způsoby, jako je například duchovní svaté přijímání během bohoslužeb bez účasti lidu. Církev nás vyzývá, abychom dokonce ze svého domova učinili místo modlitby a slavení. 
Nabízíme tedy návrh domácího slavení Velikonočního Tridua. Jednotlivé části modlitby nejsou nic jiného, než slova a gesta, která prožíváme během liturgie,
neboť jsme přesvědčeni, že, jsou-li úměrně přizpůsobena domácím podmínkám a schopnostem všem přítomným, mohou také promlouvat a působit. Slova, vybrána z Písma svatého a z liturgie, nám ukazují poklad modlitby, který bychom měli poznávat a rozjímat o něm. Gesta, která budeme provádět, odkazují na významná gesta konaná během liturgie: kříž s ukřižovaným Kristem sundaný ze stěny a položený před naše oči na místo, kde se společně modlíme; svíčka, zapálená a znovu zažehnutá během noční velikonoční vigilie; otevřené Písmo svaté, aby znovu promlouvalo do našeho života; obrázek či ikona Panny Marie, která se modlí; voda, která nám připomíná křest; chléb a víno jako připomínka a touha po Eucharistii.
Návrh, v němž se nachází schéma modlitby pro důležité okamžiky Tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční vigilie, Slavnost Vzkříšení) se může zdát
náročné. Je snad ale dostatečnou pomůckou k tomu, abychom v nelehkých podmínkách mohli prožít nejdůležitější svátky křesťanského roku. Úkol přizpůsobit nejslavnostnější liturgii a modlitby církevního roku jednotlivé rodině je výzva, která nám pomáhá pochopit, že je možné proměnit náročnou a nepohodlnou situaci na možnost velkého duchovního růstu.

Zdroj: Pavel Siuda, doo.cz

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021

Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
12.04.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
12.04.2021