Modlitba v rodině – Velikonoční triduum

Letos se křesťané nemohou sejít, aby slavili nejdůležitější slavnost a tajemství liturgického roku. Přesto se každá rodina může v modlitbě spojit s celou církví. Nabízíme tedy návrh domácího slavení Velikonočního tridua. Jednotlivé části modlitby nejsou nic jiného, než slova Písma, modlitby a gesta, která prožíváme během liturgie. Texty jsou doplněny také o modlitby před jídlem a požehnání velikonočních pokrmů o Neděli Zmrtvýchvstání Páně.
Publikováno: 9. 4. 2020 10:30
Foto: Dominik Novák, Člověk a víra
Svatý týden nás bránou Květné neděle uvádí k jádru velikonočního tajemství, tedy posvátného Tridua, během něhož si připomínáme mučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Ke vstupu do tohoto tajemství nám církev nabízí širší prostor a delší čas, vzácná slova i působivá gesta, abychom se tak ve společenství mohli setkat s Pánem. V živém těle církve, která získává tvář v konkrétním společenství, vtiskují Velikonoce do každého věřícího pečeť sounáležitosti či smlouvy. 
Jak prožívat toto velikonoční období v čase pandemie, jež nás nutí zůstat zavřené v našich domovech? Církev nám doporučuje, abychom se nezřekli prožití
Velikonoc nebo abychom se modlili a slavili pouze skrze rozličné způsoby, jako je například duchovní svaté přijímání během bohoslužeb bez účasti lidu. Církev nás vyzývá, abychom dokonce ze svého domova učinili místo modlitby a slavení. 
Nabízíme tedy návrh domácího slavení Velikonočního Tridua. Jednotlivé části modlitby nejsou nic jiného, než slova a gesta, která prožíváme během liturgie,
neboť jsme přesvědčeni, že, jsou-li úměrně přizpůsobena domácím podmínkám a schopnostem všem přítomným, mohou také promlouvat a působit. Slova, vybrána z Písma svatého a z liturgie, nám ukazují poklad modlitby, který bychom měli poznávat a rozjímat o něm. Gesta, která budeme provádět, odkazují na významná gesta konaná během liturgie: kříž s ukřižovaným Kristem sundaný ze stěny a položený před naše oči na místo, kde se společně modlíme; svíčka, zapálená a znovu zažehnutá během noční velikonoční vigilie; otevřené Písmo svaté, aby znovu promlouvalo do našeho života; obrázek či ikona Panny Marie, která se modlí; voda, která nám připomíná křest; chléb a víno jako připomínka a touha po Eucharistii.
Návrh, v němž se nachází schéma modlitby pro důležité okamžiky Tridua (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční vigilie, Slavnost Vzkříšení) se může zdát
náročné. Je snad ale dostatečnou pomůckou k tomu, abychom v nelehkých podmínkách mohli prožít nejdůležitější svátky křesťanského roku. Úkol přizpůsobit nejslavnostnější liturgii a modlitby církevního roku jednotlivé rodině je výzva, která nám pomáhá pochopit, že je možné proměnit náročnou a nepohodlnou situaci na možnost velkého duchovního růstu.

Zdroj: Pavel Siuda, doo.cz

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020