Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
Publikováno: 29. 9. 2020 18:15

Plenární zasedání CCEE - Závěrečné poselství biskupů
 

V závěru svého plenárního shromáždění se biskupové Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) obracejí svým slovem ke katolické církvi žijící na tomto kontinentu, ke křesťanům různých vyznání, k věřícím všech náboženství i ke všem obyvatelům Evropy.

Činíme tak s pokorou, neboť víme, že nemůžeme nabídnout žádnou vlastní moudrost, ale jen Slovo, kterým Bůh ke světu promluvil v Ježíši Kristu – v tom, který zemřel a zase vstal, aby lidé mohli získat věčný život.

Činíme tak rovněž s vědomím odpovědnosti, jako pastýři svých společenství, neboť víme, že naši kněží a věřící jsou s námi sjednoceni, a s vědomím, že podle Pánova pokynu má být církev solí a kvasem dějin.

Během této doby jsme se při zasedání modlili a uvažovali nejen o tom, co se děje kolem pandemie a jaké má dopady na život každého člověka, na jeho práci, na společnost, na rodiny, na vztahy mezi státy a světadíly a na život církve, ale také o budoucnosti.

Nemáme v tomto směru žádná praktická řešení, neboť jde o záležitosti náležející do kompetence politiků. Patří ovšem k naší pastýřské povinnosti vybízet osobní a kolektivní svědomí k určitým duchovním a etickým postojům. Budování moderní civilizace se totiž skutečně musí opírat o duchovní principy, které ji mohou nejen podporovat, ale také osvěcovat a oživovat.

Především je to znovunalezení důvěry. Bez tohoto postoje do budoucnosti hledět nelze. Pro nás věřící je příčinou naší důvěry Kristus, který přijal lidskou přirozenost a svou smrtí vykoupil život. Každý den je mezi námi přítomen v eucharistii, zdroji důvěry i apoštolské a misijní horlivosti, která nás vybízí, abychom šli ven, ke všem lidem. Nedávné odloučení od eucharistie nás povzbuzuje, abychom se dnes vrátili k plnému společenství v  shromáždění. U všech lidí spočívají důvody k důvěře v srdci – hluboko v nich trvá základní touha a přesvědčení, že se nedá žít z podezření a nedůvěry, ale jen z důvěry v ostatní lidi i v život samotný.

Zadruhé je třeba obnovená solidarita mezi jednotlivci a národy, a to navzdory vážné krizi zaměstnanosti. Ztělesněním Boží solidarity je Ježíš. Všeobecná zkušenost nám ukazuje, že každý člověk potřebuje druhé a nikdo není plně soběstačný: nabourat iluzi naší „nepřemožitelnosti“ dokáže i neviditelný virus. Jsme upřímně vděčni lékařům, zdravotníkům, příslušníkům bezpečnostních složek i dobrovolníkům, kteří podle Kristova příkladu pomáhali lidem v nouzi, zejména těm nejslabším. Pokud k naší přirozenosti patří také vztahy, pak jakékoli uzavírání se před ostatními, abychom ochránili sebe nebo vlastní individuální zájmy anebo dokonce těžili z neštěstí, odporuje lidské důstojnosti i duchu společenství a v konečném důsledku také lidským právům. Nikoho nelze vylučovat, a to ani při distribuci vakcíny. Tváří v tvář tragédii tolika uprchlíků a migrantů je třeba spolupracovat a pokračovat v dialogu s veřejnými činiteli při obraně života a důstojnosti každého člověka. Tuto výzvu ostatně veřejnosti předkládáme v předvečer Světového dne migrantů a uprchlíků.

Hledáme-li způsoby, jak se vypořádat s obtížemi v oblasti solidarity a zároveň zachovat a obnovit běžný život, uvědomujeme si, že jsme si navzájem blízcí a máme společný cíl. To vyžaduje konkrétní projevy také směrem ke stvoření, o které jsme povoláni projevovat obnovený zájem, neboť je dílem Božím, svěřeným nám jako společný domov.

Víme, že náš kontinent po této cestě jde, a jako biskupové vybízíme, abychom se o to ze všech sil snažili a pamatovali přitom na odpovědnost vůči světu, která z křesťanského humanismu pramení již od jeho počátku. Církev je zde přítomna a uplatňuje všechny podoby pomoci. Je věrná úkolu svěřenému Pánem, a proto bude vždy lidem nablízku. V tomto směru také doufáme, že se v Bělorusku podaří dojít pokojného řešení cestou dialogu a usmíření, a zůstáváme rovněž nablízku lidem v Libanonu, těžce postiženým nedávnými událostmi.

Chceme projevit obdiv a náklonnost svým společenstvím pro bezprostřední reakce na tyto krizové situace a naléhavě je žádáme, aby ani v nich neztrácela důvěru a často spolupracovala s jinými křesťanskými denominacemi a ostatními náboženstvími. Obnova života bude vyžadovat také trpělivost a vytrvalost. Pán Ježíš působí v jejich srdcích, rozpouští veškeré obavy a láskou je k sobě přitahuje. Pokud stále musíme čelit novým situacím a snad i neočekávaným budoucím nesnázím, není třeba se bát. Stačí, když zůstaneme věrnými učedníky Páně.

Vám všem i milované Evropě národů zasíláme své vřelé pozdravy a ujištění o plné míře blízkosti, citů a modliteb.

V příloze naleznete i text poselství pro členy CCEE od papeže Františka. 

Zdroj: CCEE, přeložil Jiří Gračka
 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Zemřel nejstarší kněz královehradecké diecéze P. Jiří Mannl

V pondělí 18. ledna podlehl koronaviru nejstarší kněz královéhradecké diecéze, P. Jiří Mannl, který v květnu loňského roku oslavil své 100. narozeniny.
21.01.2021

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021