ČBK zaslala stanovisko Ústavnímu soudu ohledně osvojení nezletilého dítěte dvěma registrovanými partnery

ČBK zaslala své stanovisko Ústavnímu soudu k probíhajícímu řízení o ústavnosti části § 3020 občanského zákoníku, které bylo zahájeno z podnětu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5. V řízení před tímto obvodním soudem se registrovaní partneři domáhají společného osvojení nezletilého dítěte s tím, že jeden z registrovaných partnerů, který je otcem dítěte, si zároveň přeje, aby zůstala zachována jeho rodičovská práva otce. Návrh tak usiluje o rozsáhlý zásah do právního řádu ČR, a to oslabením právně privilegovaného postavení manželství. Tato změna v žádném případě není kosmetická, proto by o ní měla být vedena široká celospolečenská diskuse, která již v poslanecké sněmovně v současnosti probíhá.
Publikováno: 16. 10. 2020 16:15

Ilustrační foto

ČBK chce zasláním svého stanoviska dosáhnout toho, aby mohl zaznít i oponentní hlas v přístupu k této problematice. Je si přitom vědoma, že zákon o Ústavním soudu jí nepřiznává žádné formální procesní postavení v takovém řízení, ale také toho, že v některých případech v minulosti Ústavní soud obdobná vyjádření třetích stran akceptoval.

Navrhovatel (soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5) předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 3020 OZ v té části, která zní „v části první, třetí a čtvrté“, z důvodu probíhajícího opatrovnického řízení vedeného obvodním soudem pod sp. zn. 50 Nc 5020/2019. V rámci tohoto řízení registrovaní partneři usilují o společné osvojení nezletilého dítěte s tím, že jeden z registrovaných parterů je již otcem dítěte. Jeden z registrovaných partnerů tedy usiluje o osvojení dítěte, a přitom chce dvojice dosáhnout toho, aby zůstala zachována rodičovská práva otce, kterým je jeden z partnerů. Navrhovatel dospěl k závěru, že na základě současné právní úpravy, která neumožňuje osvojení nezletilého dítěte registrovaným partnerem jeho otce se současným zachováním rodičovské odpovědnosti otce, dochází k porušování lidské důstojnosti. Dle navrhovatele tak jde o porušování zásady rovnosti – nediskriminace (stanovené v článku 1 a článku 3 odst. 1 Listiny a článku 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

V případě vyhovění návrhu by derogací zmíněných slov obsažených v § 3020 občanského zákoníku došlo k rozšíření veškerých rodinných a manželských práv (vymezených částí druhou OZ) na registrované partnery. Konkrétně se jedná o rozšíření práv a povinností obsažených ve 320 paragrafech občanského zákoníku a ve svých důsledcích by si vyžádalo i další změny v navazujících právních předpisech a podzákonných normách. Důsledkem takové změny by tedy nebylo pouze, že by dítě mělo ve svém rodném listě uvedeny dva otce (jednoho svého vlastního a druhého na základě osvojení), nýbrž zásadní redefinice platného rodinného a manželského práva. K takové změně by mohlo dojít pouze na základě rozhodnutí minimálně 9 z celkem 15 soudců Ústavního soudu, aniž by se jí zabývali poslanci nebo senátoři Parlamentu České republiky.

 
 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021

Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
12.04.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
12.04.2021