ČBK zaslala stanovisko Ústavnímu soudu ohledně osvojení nezletilého dítěte dvěma registrovanými partnery

ČBK zaslala své stanovisko Ústavnímu soudu k probíhajícímu řízení o ústavnosti části § 3020 občanského zákoníku, které bylo zahájeno z podnětu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5. V řízení před tímto obvodním soudem se registrovaní partneři domáhají společného osvojení nezletilého dítěte s tím, že jeden z registrovaných partnerů, který je otcem dítěte, si zároveň přeje, aby zůstala zachována jeho rodičovská práva otce. Návrh tak usiluje o rozsáhlý zásah do právního řádu ČR, a to oslabením právně privilegovaného postavení manželství. Tato změna v žádném případě není kosmetická, proto by o ní měla být vedena široká celospolečenská diskuse, která již v poslanecké sněmovně v současnosti probíhá.
Publikováno: 16. 10. 2020 18:15

Ilustrační foto

ČBK chce zasláním svého stanoviska dosáhnout toho, aby mohl zaznít i oponentní hlas v přístupu k této problematice. Je si přitom vědoma, že zákon o Ústavním soudu jí nepřiznává žádné formální procesní postavení v takovém řízení, ale také toho, že v některých případech v minulosti Ústavní soud obdobná vyjádření třetích stran akceptoval.

Navrhovatel (soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5) předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 3020 OZ v té části, která zní „v části první, třetí a čtvrté“, z důvodu probíhajícího opatrovnického řízení vedeného obvodním soudem pod sp. zn. 50 Nc 5020/2019. V rámci tohoto řízení registrovaní partneři usilují o společné osvojení nezletilého dítěte s tím, že jeden z registrovaných parterů je již otcem dítěte. Jeden z registrovaných partnerů tedy usiluje o osvojení dítěte, a přitom chce dvojice dosáhnout toho, aby zůstala zachována rodičovská práva otce, kterým je jeden z partnerů. Navrhovatel dospěl k závěru, že na základě současné právní úpravy, která neumožňuje osvojení nezletilého dítěte registrovaným partnerem jeho otce se současným zachováním rodičovské odpovědnosti otce, dochází k porušování lidské důstojnosti. Dle navrhovatele tak jde o porušování zásady rovnosti – nediskriminace (stanovené v článku 1 a článku 3 odst. 1 Listiny a článku 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

V případě vyhovění návrhu by derogací zmíněných slov obsažených v § 3020 občanského zákoníku došlo k rozšíření veškerých rodinných a manželských práv (vymezených částí druhou OZ) na registrované partnery. Konkrétně se jedná o rozšíření práv a povinností obsažených ve 320 paragrafech občanského zákoníku a ve svých důsledcích by si vyžádalo i další změny v navazujících právních předpisech a podzákonných normách. Důsledkem takové změny by tedy nebylo pouze, že by dítě mělo ve svém rodném listě uvedeny dva otce (jednoho svého vlastního a druhého na základě osvojení), nýbrž zásadní redefinice platného rodinného a manželského práva. K takové změně by mohlo dojít pouze na základě rozhodnutí minimálně 9 z celkem 15 soudců Ústavního soudu, aniž by se jí zabývali poslanci nebo senátoři Parlamentu České republiky.

 
 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Bylo zveřejněno logo Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu

V pátek 16. října, který je také dnem výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, se konala virtuální prezentace nového loga nejbližších Světových dní mládeže v Lisabonu. Původně se SDM měly konat v roce 2022, ale v důsledku pandemie byly přesunuty na srpen 2023.
19.10.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
19.10.2020

Papež: Posláním křesťanů je mluvit o Bohu a dosvědčovat Jej

V Římě přivítalo babí léto pár stovek turistů a poutníků, kteří se dnes před polednem shromáždili na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
18.10.2020

Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Papež František včera (16. října 2020) zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na tento den.
17.10.2020

I v kritické době Komunita Sant’Egidio pomáhá nejzranitelnějším

Stejně jako v mnoha dalších zemích světa také u nás působí již dlouhé roky křesťanská laická Komunita Sant’Egidio. Jejím posláním je přivádět k životu evangelium skrze službu potřebným – lidem žijícím na ulicích našich měst, uprchlíkům hledajícím útočiště a bezpečí, vzděláváním dětí na okraji společnosti a podobně.
17.10.2020