ČBK zaslala stanovisko Ústavnímu soudu ohledně osvojení nezletilého dítěte dvěma registrovanými partnery

ČBK zaslala své stanovisko Ústavnímu soudu k probíhajícímu řízení o ústavnosti části § 3020 občanského zákoníku, které bylo zahájeno z podnětu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5. V řízení před tímto obvodním soudem se registrovaní partneři domáhají společného osvojení nezletilého dítěte s tím, že jeden z registrovaných partnerů, který je otcem dítěte, si zároveň přeje, aby zůstala zachována jeho rodičovská práva otce. Návrh tak usiluje o rozsáhlý zásah do právního řádu ČR, a to oslabením právně privilegovaného postavení manželství. Tato změna v žádném případě není kosmetická, proto by o ní měla být vedena široká celospolečenská diskuse, která již v poslanecké sněmovně v současnosti probíhá.
Publikováno: 16. 10. 2020 16:15

Ilustrační foto

ČBK chce zasláním svého stanoviska dosáhnout toho, aby mohl zaznít i oponentní hlas v přístupu k této problematice. Je si přitom vědoma, že zákon o Ústavním soudu jí nepřiznává žádné formální procesní postavení v takovém řízení, ale také toho, že v některých případech v minulosti Ústavní soud obdobná vyjádření třetích stran akceptoval.

Navrhovatel (soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5) předložil Ústavnímu soudu návrh na zrušení ustanovení § 3020 OZ v té části, která zní „v části první, třetí a čtvrté“, z důvodu probíhajícího opatrovnického řízení vedeného obvodním soudem pod sp. zn. 50 Nc 5020/2019. V rámci tohoto řízení registrovaní partneři usilují o společné osvojení nezletilého dítěte s tím, že jeden z registrovaných parterů je již otcem dítěte. Jeden z registrovaných partnerů tedy usiluje o osvojení dítěte, a přitom chce dvojice dosáhnout toho, aby zůstala zachována rodičovská práva otce, kterým je jeden z partnerů. Navrhovatel dospěl k závěru, že na základě současné právní úpravy, která neumožňuje osvojení nezletilého dítěte registrovaným partnerem jeho otce se současným zachováním rodičovské odpovědnosti otce, dochází k porušování lidské důstojnosti. Dle navrhovatele tak jde o porušování zásady rovnosti – nediskriminace (stanovené v článku 1 a článku 3 odst. 1 Listiny a článku 14 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

V případě vyhovění návrhu by derogací zmíněných slov obsažených v § 3020 občanského zákoníku došlo k rozšíření veškerých rodinných a manželských práv (vymezených částí druhou OZ) na registrované partnery. Konkrétně se jedná o rozšíření práv a povinností obsažených ve 320 paragrafech občanského zákoníku a ve svých důsledcích by si vyžádalo i další změny v navazujících právních předpisech a podzákonných normách. Důsledkem takové změny by tedy nebylo pouze, že by dítě mělo ve svém rodném listě uvedeny dva otce (jednoho svého vlastního a druhého na základě osvojení), nýbrž zásadní redefinice platného rodinného a manželského práva. K takové změně by mohlo dojít pouze na základě rozhodnutí minimálně 9 z celkem 15 soudců Ústavního soudu, aniž by se jí zabývali poslanci nebo senátoři Parlamentu České republiky.

 
 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Z olomouckého Arcibiskupského paláce zazní „Koncert pro Hrdiny z první linie“

Jako poděkování všem bezejmenným hrdinům, kteří v tomto čase denně nasazují své životy v boji proti koronaviru, se ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 18.00 uskuteční ve slavnostní dvoraně Arcibiskupského paláce „Tříkrálový koncert pro Hrdiny z první linie“. Koncert je možné sledovat on-line na webu města Olomouce nebo na YouTube, odkazy naleznete v článku.
19.01.2021

Brutální vražda kněze v Nigérii

V Nigérii byl unesen a brutálně zabit P. John Gbakaan z farnosti sv. Antonína v Gulu, v diecézi Minna, ve státu Niger. Informaci včera potvrdil otec Jana Jataua, podle něhož k únosu došlo na cestě z Makurdi ve státu Benue, kde byl kněz se svým bratrem na návštěvě u své matky.
19.01.2021

Úvodní bohoslužba Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2021

Úvodní bohoslužba Týdne modliteb za jednotu křesťanů z 18. ledna 2021 na téma „Zůstaňte v mé lásce a ponesete hojné ovoce.“ (J 15, 5-9) vysílaná přímým přenosem ze sboru Církve bratrské na Praze 3 - Žižkově. Za katolickou církev se společné modlitby představitelů křesťanských církví účastnil plzeňský biskup Tomáš Holub, biskup - delegát pro ekumenismus a mezináboženský dialog v rámci ČBK.
19.01.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 18. do 24. ledna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
18.01.2021