banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
Publikováno: 20. 1. 2021 11:00

Stejně jako samotná Strategie regionálního rozvoje ČE 2021+ je i Akční plán postaven na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Aktivity jsou „šité na míru“ jednotlivým typům území.

Smyslem akčního plánu je vypsání územně zacílených výzev nebo výzev, v nichž je určité území zvýhodněno. 

Územní dimenze definuje 5 typů území:

Metropolitní území - Pražské, Brněnské a Ostravské metropolitní území
Aglomerace - ostatní krajská města a jejich zázemí
Regionální centra a jejich venkovské zázemí - většinu okresní města a jejich venkovské zázemí
Strukturálně postižené kraje - Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj
Hospodářsky a sociálně ohrožená území - jedná se o ta nejohroženější území, která jsou vymezována na úrovni obcí s rozšířenou působností. V současné době v nich žije až 25 % obyvatel ČR.

V letech 2021 a 2022 bude díky Akčnímu plánu  (AP SRR) možné realizovat projekty minimálně za 56 miliard korun. A to nejen z operačních programů pro období 2014-2020, ale také z nových operačních programů pro roky 2021 – 2027 a nových národních dotačních titulů, které se nyní připravují. Jednou z příloh AP SRR je seznam plánovaných národních dotačních titulů jednotlivých ministerstev pro roky 2021 a 2022. Zde se očekává díky AP SRR schválení projektů za cca 8 mld. Kč.  

V metropolích a aglomeracích budou podporovány mimo jiné investice do zvýšení dostupnosti základních škol a kapacit služeb péče o předškolní děti a předškolního vzdělávání, důležitou oblastí jsou také sociální služby, kde by měla podpora směřovat primárně do sociálních služeb pro seniory a zvýšení dostupnosti domácí a paliativní péče.  

Regionální centra a jejich zázemí mohou očekávat díky Akčnímu plánu podporu kapacit sociálních a zdravotních služeb. Opět je důraz kladen na služby po seniory a paliativní péči. Dotace budou směřovat i do sociálního bydlení.

Tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území, což jsou území se soustředěnou podporou státu, budou zvýhodňována v řadě dotačních titulů z národních i evropských rozpočtů. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
26.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021