banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
Publikováno: 20. 1. 2021 11:00

Stejně jako samotná Strategie regionálního rozvoje ČE 2021+ je i Akční plán postaven na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Aktivity jsou „šité na míru“ jednotlivým typům území.

Smyslem akčního plánu je vypsání územně zacílených výzev nebo výzev, v nichž je určité území zvýhodněno. 

Územní dimenze definuje 5 typů území:

Metropolitní území - Pražské, Brněnské a Ostravské metropolitní území
Aglomerace - ostatní krajská města a jejich zázemí
Regionální centra a jejich venkovské zázemí - většinu okresní města a jejich venkovské zázemí
Strukturálně postižené kraje - Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj
Hospodářsky a sociálně ohrožená území - jedná se o ta nejohroženější území, která jsou vymezována na úrovni obcí s rozšířenou působností. V současné době v nich žije až 25 % obyvatel ČR.

V letech 2021 a 2022 bude díky Akčnímu plánu  (AP SRR) možné realizovat projekty minimálně za 56 miliard korun. A to nejen z operačních programů pro období 2014-2020, ale také z nových operačních programů pro roky 2021 – 2027 a nových národních dotačních titulů, které se nyní připravují. Jednou z příloh AP SRR je seznam plánovaných národních dotačních titulů jednotlivých ministerstev pro roky 2021 a 2022. Zde se očekává díky AP SRR schválení projektů za cca 8 mld. Kč.  

V metropolích a aglomeracích budou podporovány mimo jiné investice do zvýšení dostupnosti základních škol a kapacit služeb péče o předškolní děti a předškolního vzdělávání, důležitou oblastí jsou také sociální služby, kde by měla podpora směřovat primárně do sociálních služeb pro seniory a zvýšení dostupnosti domácí a paliativní péče.  

Regionální centra a jejich zázemí mohou očekávat díky Akčnímu plánu podporu kapacit sociálních a zdravotních služeb. Opět je důraz kladen na služby po seniory a paliativní péči. Dotace budou směřovat i do sociálního bydlení.

Tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území, což jsou území se soustředěnou podporou státu, budou zvýhodňována v řadě dotačních titulů z národních i evropských rozpočtů. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021