banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
Publikováno: 20. 1. 2021 11:00

Stejně jako samotná Strategie regionálního rozvoje ČE 2021+ je i Akční plán postaven na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Aktivity jsou „šité na míru“ jednotlivým typům území.

Smyslem akčního plánu je vypsání územně zacílených výzev nebo výzev, v nichž je určité území zvýhodněno. 

Územní dimenze definuje 5 typů území:

Metropolitní území - Pražské, Brněnské a Ostravské metropolitní území
Aglomerace - ostatní krajská města a jejich zázemí
Regionální centra a jejich venkovské zázemí - většinu okresní města a jejich venkovské zázemí
Strukturálně postižené kraje - Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj
Hospodářsky a sociálně ohrožená území - jedná se o ta nejohroženější území, která jsou vymezována na úrovni obcí s rozšířenou působností. V současné době v nich žije až 25 % obyvatel ČR.

V letech 2021 a 2022 bude díky Akčnímu plánu  (AP SRR) možné realizovat projekty minimálně za 56 miliard korun. A to nejen z operačních programů pro období 2014-2020, ale také z nových operačních programů pro roky 2021 – 2027 a nových národních dotačních titulů, které se nyní připravují. Jednou z příloh AP SRR je seznam plánovaných národních dotačních titulů jednotlivých ministerstev pro roky 2021 a 2022. Zde se očekává díky AP SRR schválení projektů za cca 8 mld. Kč.  

V metropolích a aglomeracích budou podporovány mimo jiné investice do zvýšení dostupnosti základních škol a kapacit služeb péče o předškolní děti a předškolního vzdělávání, důležitou oblastí jsou také sociální služby, kde by měla podpora směřovat primárně do sociálních služeb pro seniory a zvýšení dostupnosti domácí a paliativní péče.  

Regionální centra a jejich zázemí mohou očekávat díky Akčnímu plánu podporu kapacit sociálních a zdravotních služeb. Opět je důraz kladen na služby po seniory a paliativní péči. Dotace budou směřovat i do sociálního bydlení.

Tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území, což jsou území se soustředěnou podporou státu, budou zvýhodňována v řadě dotačních titulů z národních i evropských rozpočtů. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
11.01.2021

IROP navyšuje alokace výzev a podpoří projekty v zásobníku

V rámci IROP jsou navýšeny některé výzvy, čímž dojde k podpoře náhradních projektů. Jedná se i v oblasti kulturního dědictví, vzdělávání a sociálních služeb.
07.09.2020