Kardinál Pell: Povinností německých biskupů je zachovávat učení Písma

Kardinál George Pell v rozhovoru uvedl, že situace církve v Německu se jeví jako „zlověstná“ a zdůraznil, že němečtí biskupové musí plnit svou povinnost držet se učení Písma.
Publikováno: 29. 4. 2021 12:00

Foto: Catholic News Agency

„Myslím, že existuje určité procento německé církve, které se zdá být odhodlaně směřující špatným směrem," řekl Pell v rozhovoru s Colmem Flynnem, který byl vysílán 27. dubna na EWTN.

„Tím mám na mysli, že je zcela jasné, že liberalizované křesťanství, ať už je to liberalizovaný katolicismus nebo protestantismus, v jedné generaci nebo tak nějak přechází v agnosticismus… Pokud přijmeme postupy světa a budeme se prostě přizpůsobovat tak, aby nás schvaloval, nikoho nebudeme zajímat.“

Pellovy komentáře přicházejí v okamžiku, kdy členové církve v Německu plánují 10. května uspořádat den požehnání partnerům stejného pohlaví, a to navzdory prohlášení vatikánské Kongregace pro nauku víry, že církev nemá moc žehnat stejnopohlavním párům.

Rekordní počet katolíků v posledních letech opustil německou církev - v roce 2019 formálně odešlo 272 771 lidí.

Pell dodal: „Povinností německých biskupů je zachovávat učení Písma, zachovávat učení církve. Těmto učením se podřizujeme. Nemají žádnou moc je měnit – nikdo z nás ji nemá.“

„Důležité je to, co je v Božím slově, to, co je v apoštolské tradici. A nemyslím si, že když dojde na věc, že Rubikon bude překročen.“

Kardinál situaci církve v Německu sledoval prostřednictvím zpravodajských článků během svého uvěznění v Austrálii, o čemž také píše ve své nejnovější knize – deníku z vězení Prison Journal, Volume 2: The State Court Rejects the Appeal. Během 404 dnů strávených ve vězení před jeho konečným osvobozením Pell řekl, že deník vedl jako „historický záznam o podivné době“.

Kardinál byl uvězněn v roce 2019, v roce, kdy němečtí biskupové zahájili Synodální cestu. Synodální cesta je proces spojující německé laiky a biskupy, aby diskutovali o čtyřech hlavních tématech: způsob výkonu moci v církvi, sexuální morálka, kněžství a role žen. Při zahájení iniciativy biskupové zpočátku říkali, že jednání budou pro německou církev „závazná“, což vedlo k zásahu Vatikánu.

Mons. Pell řekl: Skutečně důležitou otázkou pro církev je: Učíme veřejně to, co učil Kristus? Některá z těchto učení jsou nyní docela nepopulární: odpuštění, lidé bez práv jako jsou nenarození, lidé na okraji jako jsou vězni, a pak se můžeme přesunout do kontroverznějších oblastí rodiny a manželství.

Kardinál dodal, že všichni představitelé v církvi se musí rozhodnout, zda budou nebo nebudou otevřeně mluvit o církevním učení v době, kdy tato zpráva může být nepopulární.

Nejrůznější hlasy se nás snaží vytlačit z veřejného prostoru s tím, že bychom neměli dělat to a to. Jedna z věcí, které říkám nyní a všem mým nástupcům, je: Musíme dál mluvit,“ řekl. „A naše společnost bude hluboce oslabena do té míry, že se radikálně vzdálí od křesťanského učení ohledně lásky, služby a odpuštění."

A to už ve společnosti vidíme na změnách, ke kterým dochází. Často se soustředíme na ztráty církve spočívající v úpadku praxe a odchodu věřících. To je jistě pravda, ale má to významné důsledky obecně pro společnost, zvláště když většina lidí byla křesťany.

Kardinál Pell dosáhne 8. června 80 let, čímž se stane nezpůsobilým k hlasování v budoucím konkláve. Na otázku, jak se cítí, řekl, že je vděčný za mnohá požehnání v jeho životě.

„Moje největší útěcha nyní spočívá v tom, že ať už jsou moje nedokonalosti a pošetilost jakákoli, nezahodil jsem svůj život kvůli nějakému nesmyslnému důvodu - jako jen vydělávání peněz pro sebe. Svůj život jsem zasvětil Kristu, církvi - nedokonale a neúčinně - ale mám z toho značnou útěchu,“ řekl.

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Apel pro Evropu k situaci na Ukrajině

Předsednictvo Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), oslovuje biskupy evropského kontinentu v tomto dramatickém okamžiku napětí kolem Ukrajiny, chce vyjádřit svou blízkost církvím na Ukrajině a všem jejím lidem. Vyzývá mezinárodní společenství, aby zemi nabídlo svou podporu v souvislosti s nebezpečím ruské vojenské ofenzívy.
22.01.2022

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022