Kardinál Pell: Povinností německých biskupů je zachovávat učení Písma

Kardinál George Pell v rozhovoru uvedl, že situace církve v Německu se jeví jako „zlověstná“ a zdůraznil, že němečtí biskupové musí plnit svou povinnost držet se učení Písma.
Publikováno: 29. 4. 2021 12:00

Foto: Catholic News Agency

„Myslím, že existuje určité procento německé církve, které se zdá být odhodlaně směřující špatným směrem," řekl Pell v rozhovoru s Colmem Flynnem, který byl vysílán 27. dubna na EWTN.

„Tím mám na mysli, že je zcela jasné, že liberalizované křesťanství, ať už je to liberalizovaný katolicismus nebo protestantismus, v jedné generaci nebo tak nějak přechází v agnosticismus… Pokud přijmeme postupy světa a budeme se prostě přizpůsobovat tak, aby nás schvaloval, nikoho nebudeme zajímat.“

Pellovy komentáře přicházejí v okamžiku, kdy členové církve v Německu plánují 10. května uspořádat den požehnání partnerům stejného pohlaví, a to navzdory prohlášení vatikánské Kongregace pro nauku víry, že církev nemá moc žehnat stejnopohlavním párům.

Rekordní počet katolíků v posledních letech opustil německou církev - v roce 2019 formálně odešlo 272 771 lidí.

Pell dodal: „Povinností německých biskupů je zachovávat učení Písma, zachovávat učení církve. Těmto učením se podřizujeme. Nemají žádnou moc je měnit – nikdo z nás ji nemá.“

„Důležité je to, co je v Božím slově, to, co je v apoštolské tradici. A nemyslím si, že když dojde na věc, že Rubikon bude překročen.“

Kardinál situaci církve v Německu sledoval prostřednictvím zpravodajských článků během svého uvěznění v Austrálii, o čemž také píše ve své nejnovější knize – deníku z vězení Prison Journal, Volume 2: The State Court Rejects the Appeal. Během 404 dnů strávených ve vězení před jeho konečným osvobozením Pell řekl, že deník vedl jako „historický záznam o podivné době“.

Kardinál byl uvězněn v roce 2019, v roce, kdy němečtí biskupové zahájili Synodální cestu. Synodální cesta je proces spojující německé laiky a biskupy, aby diskutovali o čtyřech hlavních tématech: způsob výkonu moci v církvi, sexuální morálka, kněžství a role žen. Při zahájení iniciativy biskupové zpočátku říkali, že jednání budou pro německou církev „závazná“, což vedlo k zásahu Vatikánu.

Mons. Pell řekl: Skutečně důležitou otázkou pro církev je: Učíme veřejně to, co učil Kristus? Některá z těchto učení jsou nyní docela nepopulární: odpuštění, lidé bez práv jako jsou nenarození, lidé na okraji jako jsou vězni, a pak se můžeme přesunout do kontroverznějších oblastí rodiny a manželství.

Kardinál dodal, že všichni představitelé v církvi se musí rozhodnout, zda budou nebo nebudou otevřeně mluvit o církevním učení v době, kdy tato zpráva může být nepopulární.

Nejrůznější hlasy se nás snaží vytlačit z veřejného prostoru s tím, že bychom neměli dělat to a to. Jedna z věcí, které říkám nyní a všem mým nástupcům, je: Musíme dál mluvit,“ řekl. „A naše společnost bude hluboce oslabena do té míry, že se radikálně vzdálí od křesťanského učení ohledně lásky, služby a odpuštění."

A to už ve společnosti vidíme na změnách, ke kterým dochází. Často se soustředíme na ztráty církve spočívající v úpadku praxe a odchodu věřících. To je jistě pravda, ale má to významné důsledky obecně pro společnost, zvláště když většina lidí byla křesťany.

Kardinál Pell dosáhne 8. června 80 let, čímž se stane nezpůsobilým k hlasování v budoucím konkláve. Na otázku, jak se cítí, řekl, že je vděčný za mnohá požehnání v jeho životě.

„Moje největší útěcha nyní spočívá v tom, že ať už jsou moje nedokonalosti a pošetilost jakákoli, nezahodil jsem svůj život kvůli nějakému nesmyslnému důvodu - jako jen vydělávání peněz pro sebe. Svůj život jsem zasvětil Kristu, církvi - nedokonale a neúčinně - ale mám z toho značnou útěchu,“ řekl.

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022