Kardinál Pell: Povinností německých biskupů je zachovávat učení Písma

Kardinál George Pell v rozhovoru uvedl, že situace církve v Německu se jeví jako „zlověstná“ a zdůraznil, že němečtí biskupové musí plnit svou povinnost držet se učení Písma.
Publikováno: 29. 4. 2021 12:00

Foto: Catholic News Agency

„Myslím, že existuje určité procento německé církve, které se zdá být odhodlaně směřující špatným směrem," řekl Pell v rozhovoru s Colmem Flynnem, který byl vysílán 27. dubna na EWTN.

„Tím mám na mysli, že je zcela jasné, že liberalizované křesťanství, ať už je to liberalizovaný katolicismus nebo protestantismus, v jedné generaci nebo tak nějak přechází v agnosticismus… Pokud přijmeme postupy světa a budeme se prostě přizpůsobovat tak, aby nás schvaloval, nikoho nebudeme zajímat.“

Pellovy komentáře přicházejí v okamžiku, kdy členové církve v Německu plánují 10. května uspořádat den požehnání partnerům stejného pohlaví, a to navzdory prohlášení vatikánské Kongregace pro nauku víry, že církev nemá moc žehnat stejnopohlavním párům.

Rekordní počet katolíků v posledních letech opustil německou církev - v roce 2019 formálně odešlo 272 771 lidí.

Pell dodal: „Povinností německých biskupů je zachovávat učení Písma, zachovávat učení církve. Těmto učením se podřizujeme. Nemají žádnou moc je měnit – nikdo z nás ji nemá.“

„Důležité je to, co je v Božím slově, to, co je v apoštolské tradici. A nemyslím si, že když dojde na věc, že Rubikon bude překročen.“

Kardinál situaci církve v Německu sledoval prostřednictvím zpravodajských článků během svého uvěznění v Austrálii, o čemž také píše ve své nejnovější knize – deníku z vězení Prison Journal, Volume 2: The State Court Rejects the Appeal. Během 404 dnů strávených ve vězení před jeho konečným osvobozením Pell řekl, že deník vedl jako „historický záznam o podivné době“.

Kardinál byl uvězněn v roce 2019, v roce, kdy němečtí biskupové zahájili Synodální cestu. Synodální cesta je proces spojující německé laiky a biskupy, aby diskutovali o čtyřech hlavních tématech: způsob výkonu moci v církvi, sexuální morálka, kněžství a role žen. Při zahájení iniciativy biskupové zpočátku říkali, že jednání budou pro německou církev „závazná“, což vedlo k zásahu Vatikánu.

Mons. Pell řekl: Skutečně důležitou otázkou pro církev je: Učíme veřejně to, co učil Kristus? Některá z těchto učení jsou nyní docela nepopulární: odpuštění, lidé bez práv jako jsou nenarození, lidé na okraji jako jsou vězni, a pak se můžeme přesunout do kontroverznějších oblastí rodiny a manželství.

Kardinál dodal, že všichni představitelé v církvi se musí rozhodnout, zda budou nebo nebudou otevřeně mluvit o církevním učení v době, kdy tato zpráva může být nepopulární.

Nejrůznější hlasy se nás snaží vytlačit z veřejného prostoru s tím, že bychom neměli dělat to a to. Jedna z věcí, které říkám nyní a všem mým nástupcům, je: Musíme dál mluvit,“ řekl. „A naše společnost bude hluboce oslabena do té míry, že se radikálně vzdálí od křesťanského učení ohledně lásky, služby a odpuštění."

A to už ve společnosti vidíme na změnách, ke kterým dochází. Často se soustředíme na ztráty církve spočívající v úpadku praxe a odchodu věřících. To je jistě pravda, ale má to významné důsledky obecně pro společnost, zvláště když většina lidí byla křesťany.

Kardinál Pell dosáhne 8. června 80 let, čímž se stane nezpůsobilým k hlasování v budoucím konkláve. Na otázku, jak se cítí, řekl, že je vděčný za mnohá požehnání v jeho životě.

„Moje největší útěcha nyní spočívá v tom, že ať už jsou moje nedokonalosti a pošetilost jakákoli, nezahodil jsem svůj život kvůli nějakému nesmyslnému důvodu - jako jen vydělávání peněz pro sebe. Svůj život jsem zasvětil Kristu, církvi - nedokonale a neúčinně - ale mám z toho značnou útěchu,“ řekl.

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021