Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. Rozloučení v katedrále na Petrově bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ a v přímém přenosu Radia Proglas.
Publikováno: 17. 9. 2021 19:15

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle znal Petra Esterku dlouho před jeho biskupským jmenováním: „Těšil jsem se, až bude na Cyrilometodějské velehradské pouti v roce 1999 oznámeno jeho jmenování brněnským pomocným biskupem pro krajany v zahraničí. Dlouhá léta prožil v exilu a získal celou škálu zkušeností při svém mnohovrstevnatém pastoračním působení, ať už jako vysokoškolský profesor  nebo jako vojenský kaplan  u amerického letectva. Otec biskup Petr byl dokonalý světoběžník v tom nejlepším významu toho slova. S noblesou a nadhledem se pohyboval mezi Evropou, Amerikou i Austrálií, kam také sahala jeho duchovní péče o české krajany v zahraničí. I přes široký společenský rozhled a vzdělanost zůstal stále člověkem s širokým moravským srdcem a smyslem pro humor.. Rád vzpomínám na společné chvíle při návštěvách našich  krajanů ve Spojených státech amerických i na jeho návštěvy v Brně -  zastavil se s každým, koho na Petrově potkal, a v přátelském rozhovoru ho povzbudil, rozesmál, potěšil… S otcem biskupem Petrem Esterkou mne pojí  mnoho společných zážitků a rozhovorů a přeji mu, aby setkání, ke kterému byl nyní Bohem pozván, prožil v láskyplném přijetí a radostné důvěře."

Parte biskupa Esterky naleznete v příloze. 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021