banner sekce
Sekce

Mládež

Poselství papeže k 36. světovému dni mládeže

„Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“ je motto 36. světového dne mládeže, který se na diecézních úrovních letos slaví 21. listopadu (slavnost Krista Krále) a papež František k němu zaslal mladým své poselství.
Publikováno: 19. 11. 2021 12:30

Foto: Anička Vrhelová, Člověk a víra

Drazí mladí!

Chtěl bych vás ještě jednou vzít za ruku, abychom společně pokračovali v duchovním putování, které nás vede ke Světovému dni mládeže v Lisabonu v roce 2023. V loňském roce, krátce předtím, než se začala šířit pandemie, jsem rozeslal poselství, jehož tématem bylo „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ (srov. Lk 7,14). Už tím nás Pán chtěl ve své prozřetelnosti připravit na velmi tvrdou zkoušku, kterou jsme měli prožít. Celý svět se musí potýkat se ztrátou tolika milovaných lidí a se sociální izolací. Zdravotní nouze také zabránila vám mladým lidem – svou přirozeností nasměrovaným vycházet ven – abyste chodili do školy, na univerzitu, do práce a setkávali se jedni s druhými... Ocitli jste se v obtížných situacích, na něž jste nebyli zvyklí. Ti méně připravení a ti, jimž se nedostávalo podpory, se cítili dezorientovaní. V mnoha případech se objevily problémy v rodině, nezaměstnanost, deprese, osamělost a závislosti. A to ani nemluvíme o nahromaděném stresu, o napětích, výbuších hněvu a o nárůstu násilí.

Ale díky Bohu to není jediná strana mince. Jestliže nám tato zkouška ukázala naše slabosti,
umožnila nám také, aby vyšly napovrch i naše ctnosti, včetně sklonu k solidaritě. V každém koutu
světa jsme mohli vidět mnoho lidí, mezi nimiž bylo hodně mladých, kteří bojovali za život,
rozsévali naději, bránili svobodu a spravedlnost, byli mírotvůrci a staviteli mostů. Když upadá mladý člověk, upadá v jistém smyslu i lidstvo. Je ale pravdou, že když mladý člověk povstává, jako by znovu povstával celý svět. Drazí mladí, jak velký potenciál držíte ve svých rukou! Jakou sílu nosíte ve svých srdcích!

Bůh tedy dnes znovu každému z vás říká: „Vstaň!“ Z celého srdce doufám, že toto poselství nám
pomůže připravit se na nové časy, na novou kapitolu v dějinách lidstva. Ale bez vás, milí mladí, není
možné začít znovu. Aby svět povstal, potřebuje vaši sílu, vaše nadšení a vaše zanícení. V tomto smyslu bych spolu s vámi chtěl uvažovat o úryvku ze Skutků apoštolů, ve kterém Ježíš říká Pavlovi: „Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“ (srov. Sk 26,16).

Celé svědectví si můžete stáhnout a přečíst zde.

Ostatní poselství naleznete zde.

 

Autor článku:
Sekce pro mládež

Související články

Další aktuality

Pozvánka na kurzy Alfa

Zveme mladé na online kurz Alfa pro mládež, který začne 27. 1. Kurz organizuje Kancelář Alfy ve spolupráci s farností sv. Terezie v Kobylisích.
17.01.2022

Lednové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Nový rok nás vítá a my můžeme s novým odhodláním otevřít své oči pro to nové a hezké, co nás čeká. Otevřít srdce pro všechny nové i staré přátele a povznést duši k Bohu, který netrpělivě čeká na okamžik, kdy nás bude moci povzbudit a zahrnout svou Láskou.
11.01.2022

Přihlašování CSM 2022 Hradec Králové

Po roce odkladů konečně přichází sedmé Celostátní setkání mládeže. A proto se již 3. ledna spouští přihlašování na tuto výjimečnou akci. I zahájení přihlašování bude výjimečné, kdy se budete moct připojit k on-line modlitbě chval vedenou skupinou Brno Worship. Chvály začnou stejně jako přihlašování v 19 hodin a stream bude probíhat na YouTube kanále Sekce pro mládež ČBK.
29.12.2021

Přejeme Vám požehnané Vánoce 2021

Radostné a milostiplné vánoční svátky vám všem přejí za Sekci pro mládež P. Kamil Strak, Marie Světničková, František Klein, Daniela Švecová a Milan Janás.
19.12.2021

Zasedání sekce pro mládež

9. 12. 2021 se na DCM v Hradci Králové sešli zástupci Sekce pro mládež ČBK na svém pravidelném zasedání. Přečtěte si zprávy ze zasedání, které se tentokrát točilo především kolem očekávaného Celostátního setkání mládeže v Hraci Králové v roce 2022.
11.12.2021