banner sekce
Sekce

Mládež

Poselství papeže k SDM

V rámci slavnostního ukončení Svatého roku vykoupení pozval Jan Pavel II. mladé lidi na Květnou neděli 15. dubna 1984 do Říma. Během tohoto mezinárodního setkání mládeže mladým lidem svěřil kříž. Biblickým tématem setkání byl úryvek z Matoušova evangelia "Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!" (Mt 21,9).

Vojta Pospíšil / Člověk a víra (SDM Panama 2019)

Následující rok využil papež skutečnosti, že OSN vyhlásila rok 1985 Rokem mládeže, a pozval mládež opět do Říma na Květnou neděli 31. března 1985, kdy mladým lidem celého světa adresoval apoštolský list. Duchovním mottem tohoto setkání bylo "Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje." (1 Petr 3,15).

Na konci roku 20. prosince 1985 pak Jan Pavel II. založil tradici Světového dne mládeže (SDM). Následně neustále vybízel biskupy, aby se na Květnou neděli scházeli s mladými lidmi své diecéze, a tak prožívali diecézní oslavy SDM. Jednou za dva až tři roky roky inicioval Světové dny mládeže na mezinárodní úrovni, kterých se vždy účastnil, přičemž se postupně ujal zvyk střídavého uspořádání setkání v Evropě a mimo Evropu.

Soubory ke stažení