Čeští a moravští biskupové se příští týden setkají s papežem Františkem

Čeští a moravští biskupové pocestují společně 7. listopadu do Říma na návštěvu ad limina apostolorum, která potrvá do 14. listopadu. Čeká je soukromá audience u papeže Františka, mše svaté ve čtyřech papežských bazilikách a návštěvy vatikánských úřadů. Z důvodu stále trvající pandemie covid-19 se tato návštěva koná bez účasti poutníků z České republiky.
Publikováno: 5. 11. 2021 10:30

Ilustrační foto

V neděli 7. 11. 2021 odpoledne zahájí biskupové svou pouť mší svatou od 16.00 hodin v bazilice sv. Klimenta a následnou modlitbou u hrobu sv. Cyrila v kryptě baziliky.

V pondělí 8. 11. 2021 budou biskupové slavit mši svatou v 7.30 hodin v bazilice sv. Petra a pomodlí se i u hrobu apoštola Petra v podzemí.

V 19.00 hodin se zúčastní v českém poutním domě Velehrad v Římě vernisáže výstavy o Služebnících Božích Václavu Drbolovi a Janu Bulovi. Otevření výstavy se uskuteční za přítomnosti čelních představitelů Kongregace pro blahořečení a svatořečení

V úterý 9. 11. 2021, na slavnost posvěcení Lateránské baziliky, budou od 7.30 biskupové koncelebrovat mši svatou právě v Lateránské bazilice.

Na pozvání českého velvyslance při Svatém stolci Václava Kolaji se biskupové zúčastní od 19.00 hodin slavnostního večera v Papežské koleji Nepomucenum pořádaného u příležitosti zakončení Roku sv. Ludmily. Zde budou také prezentovány dary pro papeže Františka a biskupové se setkají s jejich tvůrci. 

Středu 10. 11. 2021 zahájí společnou ranní mší svatou od 7.30 v bazilice Panny Marie Větší.

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 dopoledne se biskupové setkají na soukromé audienci se Svatým otcem. Při této příležitosti předají papeži dary. Svatý otec obdrží od českých a moravských biskupů křišťálový relikviář s ostatky sv. Zdislavy od sklářského mistra Jiřího Pačinka a designera Davida Sobotky z Kunratic u Cvikova a finanční dar ve výši 50 tis. euro za všechny věřící z České republiky, který je určený pro potřebné. Šek bude předán ve speciálně vyrobených brokátových deskách s papežským znakem z dílny společnosti Hedva Český Brokát. 

V pátek 12. 11. 2021 odpoledne navštíví biskupové hrob apoštola národů sv. Pavla v bazilice sv. Pavla za hradbami, kde také budou koncelebrovat mši svatou v 16.00 hodin.

V sobotu 13. 11. 2021, na svátek sv. Anežky České, poputují biskupové společně s bohoslovci a kněžími z české Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě do Assisi, kde budou slavit bohoslužbu v bazilice sv. Kláry. 

V neděli 14. 11. 2021 zakončí biskupové svou návštěvu společnou ranní bohoslužbou v bazilice sv. Bartoloměje. 

Pouť ad limina apostolorum (K prahům apoštolů) by každých pět let ve Vatikánu měli vykonat biskupové, kteří zde podávají zprávu o stavu svých diecézí. Zahrnuje setkání s papežem, modlitbu u hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla, mše svaté ve čtyřech papežských bazilikách a návštěvy vatikánských úřadů. Ty absolvují čeští a moravští biskupové postupně během celého týdne.

Věřící se mohou připojit k modlitebnímu doprovodu biskupů v Římě on-line formou a to díky Poutnímu centru biskupství královéhradeckého ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou. Více informací naleznete zde

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články