Modlitby u mariánského sloupu za překonání pandemie a obnovu společnosti

V návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií, se v Praze i v Olomouci uskuteční 8. prosince 2021 adventní duchovní setkání s modlitbou za ukončení pandemie a svěření lidu do péče Matce Boží.
Publikováno: 7. 12. 2021 12:15

Setkání začíná u mariánského sloupu na Dolním náměstí v Olomouci ve středu 8. prosince 2021 – v den slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu – od 16.30 a pořádá ho Hnutí duchovní obnovy národa, duchovní doprovod zajišťuje P. Jiří Koníček.

Poutní slavnost k Panně Marii Immaculatě a adventní setkání proběhnout tentýž den také v Praze, u mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a v nedalekém kostele Panny Marie před Týnem. Setkání začne v 17.00 pobožností u mariánského sloupu, v 18.00 následuje mše svatá, kterou bude v týnském kostele celebrovat biskup Ladislav Hučko, poté se věřící přesunou v procesí zpět ke sloupu a zde se uskuteční adventní setkání s modlitbou za národ a město Prahu a poctou hasičů. (více o akci zde)

„Veřejná pocta a modlitby jsou svědectvím víry v Boží ochranu a pomoc Matky Boží v čase nebezpečí a ohrožení. Modlitbami vyprošujeme pomoc Panny Marie za uzdravení nemocných a posilu k obnově života města a společnosti,“ říká kněz.

Akce se pořádá v souladu s vládními nařízeními a příslušnými protiepidemickými opatřeními. Duchovně se lze připojit i v soukromí – modlitbami z příručky Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR.

Zdroj: www.ado.cz

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022