Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Společné prohlášení COMECE a CEC k letošním Letnicím

Zdroj:cirkev.czcirkev.cz
Rubrika: Hlavní zprávy,Vatikán a zahraničí
Datum publikace26. 5. 2023, 18.33
TiskTisk

Přinášíme vám český překlad společného prohlášení Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církví (CEC) k letošnímu svátku Letnic.

image:Image 32/source/orig/31083_shutterstock-417676597-1024x678.jpg

Od vylití Ducha na apoštoly v den Letnic, padesát dní po Pánově vzkříšení, Duch oživuje a vede církve a podporuje a motivuje křesťany, a to jak kolektivně, tak individuálně.

Stejně jako se rané křesťanské společenství snažilo najít odpovědi na problémy, kterým čelilo ve své době, i dnešní křesťané se potýkají s výzvami světa hluboce zraněného násilím, nerovností a rozdělením. Na Ukrajině zuří brutální válka a způsobuje trvající humanitární krizi. Stále znovu se také objevují sociální a politické důsledky spolu s ekonomickými nerovnostmi a odhalují polarizaci a roztříštěnost našich společností.

Stejně jako byli učedníci prvotní církve naplněni Duchem svatým (Sk 2,4), jsou i dnešní křesťané naplněni a vedeni Duchem svatým. Život církve se projevuje působením Ducha, které se zjevuje v Kristově těle a na společné cestě Božího lidu. V modlitbě s důvěrou v Ducha svatého a na společné cestě křesťanů získává Boží lid hlubší porozumění evangeliu a zapojuje se do služby, která chce proměňovat svět, aby byl spravedlivý, pokojný a plný naděje. O tom, že Duch Boží žije a působí v našich životech, svědčí například podpora uprchlíků ze strany církví. Tímto způsobem reagují na humanitární potřeby na Ukrajině, vyjadřují solidaritu s oběťmi této tragické války a aktivně pracují pro mír na celém kontinentu.

Když se letos připravujeme na oslavu Letnic, buďme otevřeni přijetí Ducha svatého (J 20,22), jehož moc může uzdravit a smířit lidstvo a proměnit společnost. Modleme se za spravedlnost a mír a společně se v pokoře a naději svěřme Duchu Božímu, který všechny proměňuje a smiřuje.

Kéž tentýž Duch osvítí také mysl těch, kdo hledají násilí, a „dá jim srdce z masa“ (Ez 36,26). Kéž jsou kroky všech vedeny cestou spravedlnosti, pravdy, smíření a pokoje. Kéž letniční poselství k hledání jednoty v rozmanitosti inspiruje také ty, kdo nesou v Evropě politickou odpovědnost, aby jejich rozhodnutí byla vedena moudrostí, integritou a soucitem ve službě společnému dobru všech.

Jako předsedové Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církví (CEC) také vyzýváme k modlitbám za naše společné svědectví a práci pro zdar evropského projektu. CEC bude za několik týdnů konat své valné shromáždění v Tallinnu a bude volit svého nového předsedu a správní radu. COMECE před několika týdny konala své valné shromáždění v Římě a zvolila své nové předsednictvo a stálý výbor na příštích pět let. Modleme se, aby nás všechny Duch vedl a osvěcoval, abychom dokázali rozlišovat a zapojit se do životodárné činnosti v celé Evropě i ve světě.

Požehnané Letnice všem!

J.E. Mons. Mariano Crociata, předseda COMECE 

Rev. Christian Krieger, předseda CEC 


Focusy

Ekumenismus Církev a společnost

Související články

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou