Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Tajemství života a svatosti

Autor: Kateřina Zýmová Zdroj:Karmelitánské nakladatelstvíKarmelitánské nakladatelství
Rubrika: O knihách
Datum publikace8. 8. 2023, 12.47
TiskTisk

» Ukáži vám tajemství svatosti a štěstí: každý den na pět minut ztište své myšlenky a představy, zavřete oči před všemi smyslovými věcmi a sluch před všemi hluky světa, abyste mohli vejít do svatostánku své pokřtěné duše, tohoto chrámu Ducha Svatého, a tam říci ...

image:Image 39/source/orig/38387_teaser-ve-skole-ducha-svateho.jpg

‘Duchu Svatý, duše mé duše, klaním se ti; osvěcuj mne, veď mne, posiluj mne a utěšuj mne. Říkej mi, co mám dělat, a přikazuj mi, abych to dělal. Slibuji, že se ti podřídím ve všem, oč mne požádáš,a že přijmu vše, co se z tvého dovolení bude dít. Jen mi ukazuj, co je tvá vůle. Amen.’ «

Kardinál Mercier, mechelensko-bruselský arcibiskup (1851–1926) pak ještě dodává: »Budete-li to dělat, prožijete svůj život v radosti a v pokoji, i v trápeních budete mít hojnost útěchy, neboť milost vám bude dávána úměrně zkouškám, stejně jako síla je snášet, a plni zásluh budete dovedeni až k branám ráje. Tato podřízenost Duchu Svatému je tajemstvím svatosti.“«

Duch Svatý bývá pro některé věřící ‘nepolapitelnou’ a nejméně srozumitelnou Osobou Nejsvětější Trojice. Přitom k nám, kteří věříme Bohu a snažíme se mu naslouchat, mluví každý den a opravdu, ano – opravdu – lze jeho hlas zaslechnout. Jak? Útlá knížka francouzského kněze, exercizátora a člena Komunity Blahoslavenství, Jacquese Philippa (*1947), s názvem Ve škole Ducha Svatého, nám dává tak jasnou, srozumitelnou a lehce následovatelnou odpověď, že je s podivem, že se o knize nemluví jako o senzaci čtvrtstoletí. Vydána byla v Karmelitánském nakladatelství poprvé v devadesátých letech a celkově jí (včetně současného čtvrtého vydání) vyšlo na deset tisíc výtisků.

Pojmy jako je škola si chceme připomínat během srpna zatím co nejméně. Pokud ovšem Kristovo jho netlačí a břemeno netíží (Mt 11,30), pak ve škole Ducha Svatého rozhodně není nuda a dozvíte se vše potřebné a jen to, co v duchovní praxi a na cestě ke svatosti bohatě využijete. Věřte, budete nadšeni!

Kniha Ve škole Ducha Svatého předává dnešním křesťanům perly z moudrosti a poselství světců jako je Faustyna Kowalská, František Saleský nebo Terezie z Lisieux. Kniha však rozhodně není slepencem citátů bez autorovy přidané hodnoty. Naopak, myšlenky svatých knihou sem tam zazvoní jako svazek klíčků, které otevírají dveře přímo do Boží kuchyně.

»Sestra Faustyna nám na mnoha místech svého deníku na základě své zkušenosti radí: „Věrnost v plnění vnuknutí Ducha Svatého – to je ta nejkratší cesta.“ Tato rada opravdu zasluhuje pozornost. Sestra Faustyna nám doporučuje, abychom nerozptylovali své úsilí v oblastech, kde by to mohlo být neplodné nebo jen málo přínosné, ale místo toho je soustředili na pozorné rozeznávání, přijímání a konání toho, co vnuká Duch Svatý. To se zdaleka nejvíc „vyplatí“. Vysvětlíme proč a pokusíme se ukázat, co to znamená konkrétně.«

Kniha si klade za cíl osvětlit a zkrátit cestu všem, kteří touží po plnosti lásky, po posvěcování své duše, po svatosti. Pomáhá v objevování Boží vůle a poctivém odpovídání na Boží lásku.

»Ze zkušenosti církve a svatých můžeme vyvodit obecnou zákonitost: to, co přichází od Božího Ducha, přináší radost, pokoj, vnitřní mír, lahodnost, jednoduchost, světlo. To, co přichází od ducha zla, naopak působí smutek, nepokoj, obavy, rozrušenost, zmatek, temnoty. Tyto známky dobrého a zlého ducha jsou samy o sobě neklamné. Pokoj, radost atd. jsou zcela jistě ovocem Ducha Svatého, ďábel je není schopen vytvářet v trvalé podobě. Nepokoj a smutek jsou naopak spolehlivými známkami působení zlého ducha, Duch Svatý sám o sobě nemůže být jejich původcem. Nejpříznačnějším z těchto rozlišovacích znaků je pokoj. Duch Boží vždy vlévá do duše pokoj, ďábel nutně vytváří nepokoj. V praxi je to však složitější. … «

Jak rozpoznávat vanutí Božího Ducha? Jak ladit svůj duchovní přijímač a nestavět Božímu signálu rušičky? Jak spolupracovat na budování Božího království a nestavět vlastní vzdušné zámky svatosti?

»Existuje tolik podob svatosti, a tedy i cest k ní, kolik je lidí. Každý je pro Boha naprosto jedinečný. Svatost neznamená realizaci určitého modelu dokonalosti, který by byl pro všechny totožný. Je to postupně se vynořující zcela jedinečná skutečnost, kterou zná jen Bůh a jen on ji dokáže rozvíjet. Žádný člověk neví, v čem spočívá jeho vlastní svatost: je mu to odhalováno krok za krokem, tak jak postupuje na své cestě. Velmi často to bývá něco úplně jiného, než si sám představoval. Tak jiného, že největší překážkou na cestě ke svatosti je možná naše přílišné lpění na vlastní představě o dokonalosti. …

Aby člověk dosáhl svatosti, nesmí se spokojit s dodržováním obecných, pro všechny platných principů. Potřebuje také poznat, co Bůh chce právě od něho a co možná nežádá od nikoho jiného. Jak to poznat? Prostředků je samozřejmě více: z událostí života, z rad duchovního vůdce a mnoha dalšími způsoby. Mezi nimi je jeden, který pro svou základní důležitost zasluhuje zvláštní vysvětlení. Jde o vnuknutí z Boží milosti. Jinak řečeno, o vnitřní nabádání, o pohnutky z Ducha Svatého v hloubce našeho srdce, kterými nám Bůh ukazuje, co od nás žádá, a pokud mu dáme alespoň svůj souhlas, dostaneme i sílu, tuto jeho vůli uskutečnit.«

Pokud vás zajímá víc, určitě sáhněte po této knize. Neboť »každá věrnost vnuknutí je odměněna hojnějšími milostmi, zvláště častějšími a silnějšími vnuknutími. Duše je tak vedena k větší věrnosti Bohu, k jasnějšímu vnímání jeho vůle a k jejímu snazšímu uskutečňování. «

Právě teď začíná s Bohem to pravé dobrodružství!

Knihu Ve škole Ducha Svatého zakoupíte také na e-shopu Cirkev.cz.

Focusy

Život z víry Maria a svatí Spiritualita

Mohlo by vás zajímat

image:Image Trpká zkouška
Trpká zkouška John Carmel Heenan, Evelyn Waugh
Cena: 152 Kč
image:Image Návrat staršího bratra
Návrat staršího bratra Neal Lozano
Cena: 170 Kč
image:Image Skateboard Boží
Skateboard Boží Tereza Zukic
Cena: 125 Kč
image:Image Zpovědník a případy sexuálního zneužívání
Zpovědník a případy sexuálního zneužívání Tomasz Liszewski, Krzysztof Matuszewski
Cena: 125 Kč

Související články

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou