Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Maria a svatí

image:Image 43/source/orig/42226_384752245-674329371463357-5319144123528399101-n.jpg

Svatováclavské oslavy v roce 2023 v Římě

U příležitosti oslav svátku hlavního českého patrona svatého Václava zamířili v letošním roce do Říma poutníci z ostravsko-opavské diecéze v čele se svým sídelním biskupem Mons. Martinem Davidem. Společně s nimi přicestoval do Věčného města i pěvecký sbor Ondrášek ze Základní umělecké školy v Novém Jičíně, vedený sbormistrem Josefem Zajíčkem. Ve čtvrtek 28. září 2023 u příležitosti svátku sv. Václava předsedal ve Svatopetrské bazilice u oltáře Katedry sv. Petra slavnostní mši svaté

image:Image 43/source/orig/42224_27509_0_v25.jpg

Stávat se knížaty pokoje. Svatopetrskou bazilikou zněla čeština

Ke svatováclavské oslavě ve Vatikánu se připojil biskup Martin David i zhruba stovka poutníků z farnosti Ostrava-Zábřeh. Společně pokračovali také do katakomb. Letošní pouť k oltáři sv. Václava ve Svatopetrské bazilice ve Vatikánu měla výraznou ostravsko-opavskou stopu. K oltáři u Katedry sv. Petra totiž s rektorem Papežské koleje Nepomucenum Mons. Romanem Czudkem přišel také biskup Martin David, který slavnostní mši svaté předsedal. V promluvě pak uvažoval nad tím, jak může

image:Image 43/source/orig/42191_27490_0_js510578_cropped.jpeg

FOTOGALERIE: Ve Švihově uctili památku patrona české země svatého Václava

Poutní mši svatou ve farním kostele sv. Václava sloužil 28. září ve Švihově P. Tomasz Kowalik.

image:Image 43/source/orig/42067_27436_0_230927-vystava-janove.jpg

Jan a Jan. Výstava ukáže legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandra ve výtvarném umění

Oba Janové zemřeli podle legendy mučednickou smrtí kvůli ochraně zpovědního tajemství, oba patřili k nejpopulárnějším světcům barokní Moravy a oba se dočkali svatořečení. Novou výstavu Muzea umění Olomouc Jan a Jan, která je věnována Janu Nepomuckému a Janu Sarkandrovi a jejich zobrazování ve výtvarném umění, mohou návštěvníci vidět od 5. října 2023 až do konce ledna 2024 v Arcidiecézním muzeu. „Návštěvníkům nabízíme na šedesát děl odkazujících k oběma světcům. Jsou zde některá proslavená

image:Image 43/source/orig/42062_1695805343389.JPG

Papež František se pozdravil s poutníky z České republiky

Hlavního patrona České země, sv. Václava, připomněl dnes papež František v pozdravech na závěr generální audience, ve které se ohlížel za svou nedávnou cestou do Marseilles. Poutníkům na náměstí také zazpíval novojičínský pěvecký sbor Ondrášek, se kterým se Svatý otec po skončení audience vyfotil. "Srdečně vítám poutníky z České republiky, kteří přijeli do Říma při příležitosti svátku svatého Václava, a zvláště zdravím sbor Ondrášek. Kéž vám příklad hlavního patrona českého národa, který byl

image:Image 42/source/orig/41959_cathedrapetri-gloria.jpg

Svatováclavská mše v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Všichni krajané, poutníci a návštěvníci Říma jsou srdečně zváni na slavnostní mši, která se uskuteční u příležitosti svátku hlavního českého národního patrona sv. Václava ve čtvrtek 28. září 2023 v 15.00 ve Svatopetrské bazilice u oltáře Katedry sv. Petra. Hlavním celebrantem letošní bohoslužby bude ostravsko-opavský biskup Martin David. Při mši svaté budou koncelebrovat představitelé a alumni Papežské koleje Nepomucenum v čele s rektorem P. Romanem Czudkem. Hudební doprovod mše svaté

image:Image 42/source/orig/41529_27219_0_salerno-berthold-werner.jpg

Připomínáme si svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Na 21. září připadá svátek svatého Matouše, známého také jako Levi, Ježíšova apoštola a autora jednoho ze čtyř evangelií. O Matoušově životě toho víme poměrně málo, přestože jeho evangelium má pro církev zásadní význam. Svědectví Matoušova povolání Ježíšem je známé. Matouš byl Žid, ale pracoval jako výběrčí daní pro Římany v Kafarnaum u Galilejského jezera, byl tedy zrádcem vlastního lidu. Když Ježíš povolal Matouše, aby ho následoval, vzdal se života výběrčího a následoval Pána. Ježíšovo

image:Image 42/source/orig/41370_den-otce-pia-v1.jpg

Den otce Pia

V sobotu 23. září si připomínáme památku italského kněze a světce Pia z Pietralciny, který byl známý zejména pro svá stigmata. V brněnské diecézi se můžete k oslavě přidat na dvou místech: V Brně u svatého Tomáše a pak ve Žďárském klášteře a na Zelené Hoře. V Brně u sv. Tomáše zazní před mší svatou krátká přednáška o tom, jakým způsobem můžeme vnést do svého života odkaz sv. Pia a po mši svaté jste všichni zváni na společné agapé (sdílení, popovídání s občerstvením) do prostoru u sakristie

image:Image 42/source/orig/41147_27074_0_1.jpg

FOTOGALERIE: Relikviář sv. Ludmily z litoměřického kapitulního pokladu připutoval na Tetín

V sobotu 16. září 2023 se konaly Slavnosti svaté Ludmily na Tetíně. Na tuto slavnost Katedrální kapitula svatého Štěpána v Litoměřicích zapůjčila relikviář s ostatky svaté Ludmily. Mši svatou v 11.00 hod. celebroval Mons. Václav Malý, pomocný pražský biskup. Po mši svaté byly ostatky svaté Ludmily přeneseny v průvodu do kostela svaté Ludmily, kde byly vystaveny k úctě věřících až do 18.00 hod. Poté byly dopraveny zpět do Litoměřic.

image:Image 41/source/orig/40861_26967_0_votivni-obraz-ocko-ludmila.jpg

Tetín oslaví sv. Ludmilu. Náměstí ponese její jméno.

Třídenní poctu patrně nejznámější české světici doprovodí v Tetíně pestrý program, který začne už v pátek 15. září a potrvá až do neděle 17. září. Vrcholem bude sobotní poutní mše, po které místní obyvatelé slavnostně odhalí nový název náměstí 9. května, které nově ponese jméno náměstí Kněžny Ludmily. Na tradiční poutní mši, kterou celebruje biskup Václav Malý, naváže odhalení nového názvu tetínského náměstí ve 12.30. Místní zastupitelé o změně názvu uvažovali od doby sametové revoluce již

image:Image 41/source/orig/40391_pp-20230909-0437.jpg

FOTOGALERIE: Kardinál Dominik Duka jako papežský legát ve Smolici v poznaňské arcidiecézi

Emeritní pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka se včera, 9. září, účastnil jako papežský legát slavnosti korunovace obrazu Panny Marie ve Smolici v poznaňské arcidiecézi. Při této slavnostní mši svaté pronesl homilii. Plné znění homilie si můžete přečíst

image:Image 41/source/orig/40356_26775_0_210204-prochazka-olomouci-1-panna-maria.jpg

Modlitby u mariánského sloupu za Boží požehnání a mír v Evropě

V návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií, se v Olomouci uskuteční duchovní setkání s modlitbou za konec války na Ukrajině, za Boží požehnání a mír v Evropě a se svěřením města Olomouce do ochrany Matce Boží a pomoci sv. Pavlíny. Setkání začíná u mariánského sloupu na Dolním náměstí v pátek 8. září 2023, v den svátku Narození Panny Marie, v 16.30 a pořádá ho Hnutí duchovní obnovy národa. „Veřejné modlitby a zasvěcení dle výzvy

image:Image 41/source/orig/40355_nativity-of-mary.jpg

Svátek Narození Panny Marie

Katolická církev dnes slaví svátek Narození Panny Marie. Tato památka je stanovena na pevné datum 8. září, tedy devět měsíců po oslavě jejího Neposkvrněného početí, které si církev připomíná 8. prosince. Okolnosti dětství a raného života Panny Marie nejsou přímo zaznamenány v Bibli, ale jiné dokumenty a tradice popisující okolnosti jejího narození citují někteří z prvních křesťanských autorů. Tyto záznamy, ačkoliv nejsou považována za směrodatné tak, jako je Bible, nastiňují tradiční víru církve

image:Image 41/source/orig/40353_26772_0_210923-pm-brod-ruzencova.jpg

Na přelomu září a října Uherský Brod ožije Růžencovou poutí

Tradiční pouť k Panně Marii Růžencové se v Uherském Brodě uskuteční o víkendu 30. září a 1. října 2023. Na programu je kromě řady mší svatých také modlitební bdění nebo krojované procesí, celebrantem hlavní mše svaté v neděli dopoledne bude želivský opat P. Tadeáš Róbert Spišák OPraem. sobota 30. 9.18.00 průvod se svícemi od farního do klášterního kostela18.30 mše svatá farnosti (P. Petr Janíček)21.00–22.30 noc modlitby s Marií (katecheze, růženec, adorace, setkání s knězem)neděle

image:Image 41/source/orig/40268_26744_0_image.jpg

Broumovská relikvie sv. Prokopa v Chicagu

V neděli 20.srpna 2023 na začátku mše sv. předali mladí zástupci broumovské farnosti České katolické misii část relikvie sv. Prokopa (†1053), jenž se od 18.století nachází v opatském klášteře sv. Vojtěcha u Broumova. Chicagská česká farnost je v osobě jejího kněze Mons. Dušana Hladíka dlouholetým spolupracovníkem ve snaze o obnovu dientzenhoferovské skupiny kostelů. Broumovská farnost se po dohodě s arciopatem břevnovského a broumovského kláštera P. Prokopem Siostrzonkem,

image:Image 41/source/orig/40159_26690_1_1b454a4f-0b31-4ca8-a630-e2e5e0aaf39e.jpg

Film "Matka Tereza a já" má inspirovat ke skutkům laskavosti

V novém filmu o Matce Tereze z Kalkaty, který má dnes - 5. října - premiéru, se prolínají životy dvou žen, které se potýkají s pochybnostmi o sobě samých, ale nakonec se obě, navzdory osobním problémům, vypořádají se svým osudem. Film "Matka Tereza a já" vypráví příběh Kavity, mladé ženy, která nečekaně otěhotní a následně bojuje s tím, zda jít na potrat. Vrací se do svého rodného města v Indii, kde jí její již velmi stará chůva vypráví příběh Matky Terezy v ulicích Kalkaty. Pro Kavitu je velkou

image:Image 40/source/orig/39411_ezgif-com-webp-to-jpg-4.jpg

Papež František: K hlásání evangelia nestačí svědčit o dobru, je třeba umět snášet zlo

Papež František během středeční katecheze v aule Pavla VI. mluvil o evangelizaci. Zdůraznil důležitou roli matek při předávání víry dalším generacím a na příběhu zjevení Panny Marie Guadalupské Juanu Diegovi ilustroval, že je třeba při předávání radostné zvěsti snášet zlo. Papež ve své katechezi o evangelizaci hovořil o tom, jak zjevení Panny Marie Guadalupské v roce 1531 pomohlo šířit evangelium po celé Americe, a chválil ji jako inspirativní vzor mateřství a inkulturace."Panna Maria Guadalupská

image:Image 40/source/orig/39331_26326_0_230820-odpustkove-slavnosti-kopecek-10.jpg

FOTOGALERIE: Odpustkové slavnosti na Svatém Kopečku s apoštolským nunciem Okolo

Třídenní odpustkové slavnosti na Svatém Kopečku zahájila v neděli 20. srpna 2023 mše svatá s uctěním milostného obrazu, hlavním celebrantem byl Mons. Jude Thaddeus Okolo, arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR. Po mši svaté se se vzácným hostem setkali členové Matice svatokopecké a zastupitelky okolních obcí.

image:Image 40/source/orig/39195_26299_0_230819-sousedska-slavnost-kopecek-0.jpg

„Sousedská slavnost“ přilákala na Svatý Kopeček všechny generace

Divadlo pro děti, výstavy, přednášku a besedu, aktivity pro děti i seniory, lesní pedagogiku a mnoho dalšího nabídla v sobotu 19. srpna „Sousedská slavnost“ na Svatém Kopečku. Uspořádala ji zde Matice svatokopecká jako součást oslav stého výročí svého vzniku. „Matice svatokopecká vždy den před Odpustkovými slavnostmi pořádala prohlídky baziliky, při letošním stém výročí vzniku spolku jsme se ale rozhodli více otevřít veřejnosti a pozvat všechny obyvatele. Chceme přispět k dobrému soužití

image:Image 39/source/orig/38958_img0644.jpg

FOTOGALERIE: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Týnském chrámu

Slavnostní bohoslužbu v pražském Týnském chrámu a u mariánského sloupu sloužil na svátek Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti emeritního pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky, papežského nuncia Judy Thaddeuse Okolo a řady dalších kněží i věřících, pražský arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou