Lupa
Obsah
Portál

Apoštolát modlitby

image:Image 43/source/orig/42409_42.JPG

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na říjen 2023

Papež František vyzývá v říjnovém Apoštolátu modlitby zvláště k modlitbě za církev na synodě. Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa. Co je synoda ve zkratce? Rozhovor s Duchem Svatým, naslouchání druhým a hledání odpovědí v tom, co slyšíme, které nám ukazují cestu vpřed. (kardinál Jean-Claude Hollerich) Konečný výsledek synody neznáme. Nemůžeme předem vědět, kam nás Duch povede. Pracovní

image:Image 43/source/orig/42223_27504_0_youtube_nqgirvceke8.jpg

Papež František vybízí k modlitbě za církev na synodě

Papež František doprovodil videoposelstvím říjnový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby), v němž vybízí k modlitbě za církev na synodě. Přinášíme jeho plné znění. Misie je jádrem církve. A tím spíše, když je církev na synodě, je tato synodální dynamika podporována misijním povoláním, tedy odpovědí na Ježíšův pokyn k hlásání evangelia. Chtěl bych připomenout, že se zde nebude dospívat k nějakým závěrům, ale že zde pokračuje pouť církve. Je to cesta, po které kráčíme

image:Image 37/source/orig/36034_240-f-97200535-5ajvcwfbvzmnvk4pffevylhvbgwiox8j.jpg

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na září 2023

Úmysl papeže na měsíc září je za ty, kdo žijí na okraji společnosti. Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené. V hospodářsky vyspělých zemích jsme spíše zvyklí na sociální programy a péči zajišťovanou státem a neziskovými organizacemi. Musíme tento systém sociálního státu, přes všechny možné oprávněné výtky, obdivovat. Ale u obrovského stolu lidstva jsou ještě miliardy lidí, kteří

image:Image 40/source/orig/39686_26513_0_youtube_dhztdloynza.jpg

Papežův zářijový modlitební úmysl: "Za lidi žijící na okraji společnosti"

Papež František zveřejnil svůj modlitební úmysl na měsíc září, ve kterém vyzývá všechny k modlitbě a pomoci lidem na okraji společnosti. "Modleme se za lidi na okraji společnosti, kteří žijí v nelidských podmínkách, aby nebyli institucemi opomíjeni a nikdy nebyli odvrženi." S touto výzvou přišel v úterý papež František, když zveřejnil svůj modlitební úmysl na září 2023, který je určen pro "lidi žijící na okraji společnosti". Ve videu, které připravila Celosvětová síť modlitby s papežem na

image:Image 40/source/orig/39196_26300_0_apostolat-modlitby.jpeg

Úmysly Celosvětové sítě modlitby pro rok 2024

Zveřejňujeme úmysly Svatého otce pro každý měsíc roku 2023 svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem, tzv. Apoštolátu modlitby. LedenÚmysl papeže: Za dar rozmanitosti v církviModleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své bohatství.Národní úmysl: Za studentyModleme se, aby studenti dobře využívali čas k prohlubování poznání i

image:Image 37/source/orig/36033_d4s9822.jpg

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc srpen 2023

Úmysl papeže Františka na měsíc srpen je za Světové dny mládeže. Modleme se, aby Světové dny mládeže v Lisabonu pomohly mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě. „V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách.“ (Lk 1,39) Tak zní motto celosvětového setkání mládeže. Vidíme, že se jich účastní stále více mladých lidí. Obtíže putování nás zocelují: „Každý cestou naráží na potíže a pochybení, ale vždycky lze vstát a

image:Image 38/source/orig/37880_25704_0_youtube_zww66s_-v2k.jpg

Papež v srpnu vybízí k modlitbě za Světové dny mládeže

Papež František zveřejnil modlitební úmysl na měsíc srpen, který je věnován nadcházejícím Světovým dnům mládeže v portugalském Lisabonu. Papež v doprovodném videoposelství vyzývá církev, aby se za tento úmysl modlila. Video, které je koncipováno jako dialog mladých lidí s papežem Františkem, vzniklo ve spolupráci Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) s Nadací Světových dní mládeže Lisabon 2023 a Dikasteriem pro laiky, rodinu a život. Když jdu do kostela ve čtvrti,

image:Image 37/source/orig/36247_25135_0_youtube_1f834c95n5i.jpg

Papežův červencový modlitební úmysl: Za eucharistický život

Papež František zveřejňuje svůj modlitební úmysl na měsíc červenec. Ve svém videoposelství věnovaném eucharistii prosí, abychom eucharistii postavili do středu svého života.

image:Image 37/source/orig/36195_33720-apostolat-modlitby.jpeg

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc červenec 2023

"Modleme za mír, a to zvláště za tolik zkoušený ukrajinský lid." Zní naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem Františkem na měsíc červenec v roce 2023. Po této výzvě papež František ve své promluvě 2. července vzápětí upozorňuje: „A nezapomínejme ani na další války, na které se bohužel často zapomíná.“ Křesťan se nemá v modlitbě za mír unavit ani v době dovolených, jež jsou v letním období tradiční. Odpočinek si my dopřát můžeme. A ostatní? Kolika lidem, kteří již dlouhou dobu nemohou

image:Image 37/source/orig/36032_z620808.jpg

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na červenec 2023

Úmysl papeže Františka na měsíc červenec je za prohloubení života z eucharistie: Modleme se, aby se slavení eucharistie katolíkům stalo středem jejich života, hluboce proměňovalo lidské vztahy a otevíralo je setkání s Bohem a všechny jejich sestry a bratry. „Klanět se znamená setkávat se s Ježíšem bez seznamu požadavků, ale s jediným přáním, totiž přebývat s ním. Znamená to objevit, že radost a pokoj rostou chválou a díkůvzdáním. Když se klaníme, umožňujeme Ježíši, aby nás uzdravil a změnil.

image:Image 34/source/orig/33720_apostolat-modlitby.jpeg

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem pro měsíc červen 2023

Modleme se za brzké zotavení papeže Františka po operaci. Papež František se tento týden zotavuje z operace ve stejném nemocničním pokoji, kde se po celou dobu svého pontifikátu léčíval svatý Jan Pavel II. Podle zpráv z Vatikánu je papež František den po tříhodinové operaci kýly „v dobrém celkovém stavu, je čilý a dýchá přirozeně“. Očekává se, že papež František zůstane několik dní v univerzitní nemocnici Gemelli, která se nachází na vrcholu nejvyššího římského kopce Monte Mario. Vatikán zrušil

image:Image 32/source/orig/31715_24217_0_youtube_gok0wa4_zd4.jpg

Papežův červnový modlitební úmysl: Za ukončení mučení

Papežovo videoposelství, které bylo zasláno celé katolické církvi prostřednictvím Celosvětové sítě modlitby s papežem, je výzvou za "zrušení mučení ve všech jeho formách na celém světě". Měsíční modlitební úmysl papeže Františka na červen je za zrušení mučení ve všech jeho formách na celém světě. Tuto výzvu k vymýcení tohoto jevu papež vyslovil ve svém videoposelství, které bylo svěřeno celé katolické církvi prostřednictvím Celosvětové sítě modlitby s papežem. Svatý otec odsoudil

image:Image 31/source/orig/30315_23851_0_apostolat-modlitby.jpeg

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na květen 2023

„Prosme Pannu Marii modlitbou růžence o dar míru, zvláště pro sužovanou Ukrajinu. Kéž představitelé národů vyslyší touhu lidí, kteří trpí a chtějí mír,“ tak zní naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem Františkem na měsíc květen v roce 2023. V současné době vyvíjí vatikánská diplomacie důležité kroky v zákulisí světového dění, aby zprostředkovala spravedlivý mír pro Ukrajiny i občany Ruské federace, kteří trpí válkou. Četné ruské i ukrajinské rodiny ztratily některého ze svých

image:Image 30/source/orig/29272_28-04-2023-agsu-navsteva-svateho-otca-v-madarsku-arena-8829.jpg

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na květen 2023

Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty. Modleme se také za mladé lidi. Co vlastně vede nespočet křesťanů k tomu, že se sdružují do hnutí a skupin, aby se nasadili pro spásu druhých? Pracovat do úmoru na rozmanitých periferiích světa a společnosti? Jsou při pohledu na tento svět dotknuti a přitahováni Ježíšovou opuštěností na kříži. Zasáhne je Ježíšova nejvyšší míra lásky. A proto nemohou zůstat slepí a

image:Image 25/source/orig/24794_21774_0_youtube_qwxyfur7j8u.jpg

V březnu papež vybízí k modlitbě za oběti zneužívání v církvi

Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby) dnes zveřejnila videoposelství Svatého otce, kterým doprovází březnový modlitební úmysl, věnovaný obětem zneužívání v církvi. Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení, vyzývá papež František. Papežovo video, přeložené do 23 jazyků a vysílané ve 114 zemích, bylo od roku 2016 na všech vatikánských sociálních sítích zhlédnuto více než 189 milionkrát. Celosvětová

image:Image 23/source/orig/22051_hnedy-prirodni-vanocni-prani.png

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc leden 2023

Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti. Papež František vyzývá, abychom nezapomínali. Nezapomínejme! Když zbraně mlčí, je to vždy dobrý den. A vždycky je špatný den, když zbraně mohou mlčet, ale nemlčí. Ve válce o Evropu a o nový světový řád, která se už více než deset měsíců vede na Ukrajině, byl den, který je pro pravoslavné Štědrým dnem a pro zbytek křesťanstva Zjevením Páně, dnem velmi špatným, smutným a nelítostným ještě více než jiné dny tohoto masakru,

image:Image 21/source/orig/20251_17747_0_youtube_zxhueu-efbc.jpg

„Buďte tvůrci milosrdenství“, povzbuzuje papež členy dobrovolnických organizací

Poslední letošní video, kterým Svatý otec v rámci Celosvětové sítě modlitby s papežem doprovází úmysly, jež svěřuje celé katolické církvi, se zaměřuje na práci dobrovolnických organizací a jejich členů. Papež je vybízí, aby pracovali nejenom „pro lidi“, ale také „s lidmi“, a stávali se tvůrci milosrdenství. Vatican News „Svět potřebuje dobrovolníky a organizace, které chtějí vyvíjet úsilí o společné dobro. Ano, právě toto je slovo,

image:Image 21/source/orig/20193_17724_0_202203291237-kacpu-pala-5.jpeg

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni. PROSINEC – Za organizace dobrovolníkůÚmysl papežeStudenti z našich škol, kteří se dostávají na praxi do nejchudších oblastí světa, se vracejí změněni a obohaceni. Obráceni dotykem s chudobou, nouzí a odvahou lidí „čtou“ svůj vlastní život v jiném světle. Dobrovolnictví osciluje mezi dvojím pnutím: nutností

image:Image 20/source/orig/19149_ruben-hutabarat-za1wvos1wym-unsplash.jpg

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc listopad 2022

Modleme se za trvalý mír, aby každý podpořil tento závazek a aby lidé s Boží pomocí brzy znovu nalezli pokojný a důstojný život Papež František při své apoštolské cestě do Bahrajnu neopomenul naléhavě zdůraznit požadavek trvalého míru. Přirovnal planetu Zemi k tomuto ostrovnímu státu, který je spojen se světem moří. „Co země rozděluje, to moře spojuje,“ řekl Svatý otec. Země „při pohledu shora vypadá jako obrovské modré moře, které spojuje různé břehy. Z oblohy jako by nám připomínala, že jsme

image:Image 19/source/orig/18541_16038_0_olympmse-13-of-16.jpeg

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc listopad 2022

Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí. LISTOPAD – Za děti, které trpíÚmysl papežeCitlivost vůči osobě má zásadní důležitost, o to více vůči dětem, nezletilým a zranitelným. Také tělo církve krvácí z mnoha provinění, která žádají trvalé pokání: nápravu a prevenci. Podobně jako zneužívání, také následky hrůz válek, násilí, komercializace intimity, nerovného přístupu (atd.)

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou