Lupa
Obsah
Portál

Arcibiskupství olomoucké

image:Image 43/source/orig/42462_27600_0_youtube_mwhivjwvsyw.jpg

VIDEO: TV Noe se ohlíží za oslavami Stojanova jubilea

Pouť kněží, slavnostní bohoslužby i koncert k výročí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana na Velehradě shrnuje Televize Noe ve své reportáži, odvysílané v rámci pořadu Živě s Noe 2. října 2023.

image:Image 43/source/orig/42405_27563_0_200114-acho-ukrajina-balicky-2.jpg

Charita zveřejnila databázi dětí pro další ročník projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu

Arcidiecézní charita Olomouc pořádá 15. ročník projektu „Vánoční balíček pro Ukrajinu“. Tato humanitární akce, která se stala tradiční, má za cíl přinést radost a naději dětem na Ukrajině v těžké životní situaci. Projekt zahrnuje podporu 430 sociálně potřebných dětí na Ukrajině, které jsou vybírány ukrajinskými Charitami. Jména dětí jsou zveřejněna v databázi dostupné na webové adrese darek.charitaproukrajinu.cz. Kterýkoli člověk v České republice má možnost vybrat si dítě, které

image:Image 43/source/orig/42404_27559_0_prime-prenosy-foto-pavel-langer.jpg

Přímé přenosy bohoslužeb od 2. do 8. října 2023

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas. Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.Televize Noe nabízí bohoslužby v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 12.05 z kaple ostravského studia Telepace. Ve středu od 9.00 odvysílá

image:Image 43/source/orig/42396_20231001-104241-msestojanvelrasirsf6932.jpg

Na Velehradě vyvrcholil Stojanův jubilejní rok

V poutní bazilice na Velehradě dnes (1. října 2023) věřící při mši svaté, kterou zde celebroval biskup Josef Nuzík, prožili vrchol letošního jubilejního roku arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Bohoslužbě byli přítomní nejen místní farníci, ale také poutníci z nejrůznějších míst – mimo jiné zástupci ze Stojanova rodného Beňova nebo z Kroměříže, Štítů, Svébohova a Příbora, kde se na Stojanovo působení dodnes vzpomíná. Jak ale biskup Nuzík ve svém kázání připomněl, nejde jen o

image:Image 43/source/orig/42254_img2382.jpg

Kněží si u hrobu arcibiskupa Stojana připomněli sté výročí jeho úmrtí

V den stého výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se dnes (29. září 2023) na Velehradě sešli biskupové, kněží a jáhni nejen olomoucké arcidiecéze, a zahájili tak třídenní oslavy, kterými vyvrcholí letošní stojanovské jubileum. Všechny přítomné zde uvítal pražský arcibiskup Jan Graubner a připomněl, že s připomínkou Stojana jde ruku v ruce také otázka, kterou si má klást každý kněz: Jak ve své službě pokračovat? „Když se Antonín Cyril Stojan stal biskupem, měl skoro stejně

image:Image 43/source/orig/42067_27436_0_230927-vystava-janove.jpg

Jan a Jan. Výstava ukáže legendy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandra ve výtvarném umění

Oba Janové zemřeli podle legendy mučednickou smrtí kvůli ochraně zpovědního tajemství, oba patřili k nejpopulárnějším světcům barokní Moravy a oba se dočkali svatořečení. Novou výstavu Muzea umění Olomouc Jan a Jan, která je věnována Janu Nepomuckému a Janu Sarkandrovi a jejich zobrazování ve výtvarném umění, mohou návštěvníci vidět od 5. října 2023 až do konce ledna 2024 v Arcidiecézním muzeu. „Návštěvníkům nabízíme na šedesát děl odkazujících k oběma světcům. Jsou zde některá proslavená

image:Image 42/source/orig/41898_27353_0_230925-beh-pro-hospic.jpg

„Běh pro hospic“ na Svatém Kopečku podpoří paliativní péči

V sobotu 7. října se na Svatém Kopečku uskuteční běh pro hospic. Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, který závod osobně odstartuje a následně předá ceny vítězům. Registrace je

image:Image 42/source/orig/41781_27322_0_ruzenec-panna-maria.jpg

U dominikánů se budou 24 hodin modlit růženec

Již sedmým rokem se v klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci bude ve dnech 6. a 7. října 2023 konat Modlitba růžence 24 hodin. Tuto modlitbu dnem i nocí zahájí v předvečer památky Panny Marie Růžencové, v pátek 6. října 2023, biskup Antonín Basler mší svatou od 18.00. Zakončena bude 7. října slavnostní mší svatou, kterou bude celebrovat děkan olomouckého děkanátu P. Ladislav Švirák.„Hlavní úmysl letošní čtyřiadvacetihodinové modlitby bude obětován za

image:Image 42/source/orig/41779_27317_0_230925-kniha-taticku-stojane.png

Kniha „Tatíčku Stojane!“ shrnuje prosby věřících u arcibiskupova hrobu

Matice velehradská vydala ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým knihu „Tatíčku Stojane!“ Obsahuje výběr záznamů a modliteb, které zanechali velehradští poutníci u hrobu olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana v celkem 13 knihách psaných od roku 1990 až do současnosti. Publikace tak svědčí o stále živém vztahu především moravských křesťanů k tomuto ctihodnému muži, jehož heroické ctnosti uznal papež František v roce 2016.Obálku knihy zdobí kresba od výtvarníka Borise Jirků.

image:Image 42/source/orig/41778_27318_0_stojan-4.jpg

Třídenním programem na Velehradě o víkendu vyvrcholí stojanovské jubileum

Vrcholem jubilejního roku arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který se letos připomíná nejen v olomoucké arcidiecézi, bude třídenní oslava o nadcházejícím víkendu na Velehradě. Program ve dnech 29. září až 1. října 2023 nabídne setkání kněží, den pro rodiny a poutní mši svatou. „Zvu vás všechny k účasti na setkání, při kterém si chceme připomenout výročí sto let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a především jeho život a odkaz. Setkání v místě, kde je pohřben, nám dává

image:Image 42/source/orig/41742_27314_0_prime-prenosy-foto-pavel-langer.jpg

Přímé přenosy bohoslužeb od 25. září do 1. října 2023

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas, České televizi a Českém rozhlasu. Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.Česká televize nabídne na svém druhém programu ve čtvrtek 28. září od 10.00 mši svatou z Národní

image:Image 42/source/orig/41525_27217_0_230916-nemocnicni-kaplani-2.jpg

Rekordní počet účastníků kurzu Nemocniční kaplan zahájil jednoroční studium

V sobotu 16. září 2023 byl zahájen již čtvrtý běh kurzu Nemocniční kaplan na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. O letošní běh kurzu byl nebývalý zájem. Nakonec bylo přijato 39 uchazečů, přičemž 26 z nich již slouží jako nemocniční kaplani ve zdravotnických nebo sociálních službách v Čechách a na Moravě a 13 se připravuje na kaplanskou službu. Z tohoto počtu  nejvíce kurzistů, a to 15, je z Arcidiecéze olomoucké, 9 z brněnské diecéze, 8

image:Image 42/source/orig/41516_27212_0_230921-a-ted-bacha.jpg

Bach v olomoucké katedrále sv. Václava

Kompletní dílo Johanna Sebastiana Bacha při sérii komentovaných koncertů hodlá postupně představit varhaník a regenschori olomoucké katedrály sv. Václava Karel Martínek. První koncert se v presbytáři katedrály uskuteční v pátek 29. září 2023. „V tomto novém unikátním projektu bude provedeno Bachovo kompletní varhanní dílo. Projekt je však jedinečný také proto, že se při něm posluchači formou poutavých mluvených vstupů přenesou do Bachovy doby a odhalí mnohá tajemství jeho zajímavého života. A

image:Image 42/source/orig/41482_27188_1_youtube_wn8kl1r7esa.jpg

Vlčí doupě a „Boží zbroj“: Přilba spásy

Seriál „Jak na to“ od týmu Vlčího doupěte přináší návody ke každodennímu prožívání křesťanské víry. Videa lze sledovat také na tomto kanálu YouTube.Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú. 2089164018/3030. Děkujeme!

image:Image 42/source/orig/41387_27170_0_230321-zvestovani.jpg

U kapucínů oslaví benediktinskou primici

O první říjnové neděli se v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci uskuteční primiční mše svatá novokněze P. Bruna Marii Giacintova OSB, řeholníka z břevnovského arciopatství, který dříve v olomouckém kapucínském kostele mnoho let ministroval a ovlivňoval generace skautů. Kněžské svěcení přijme v sobotu 23. září v 10.00 v bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově z rukou biskupa Václava

image:Image 42/source/orig/41377_27154_0_vaclav.jpg

V předvečer svatováclavské pouti projde Prahou průvod s Palladiem za požehnání a pokoj

U příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti, pořádá Hnutí duchovní obnovy národa ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a Arcibiskupstvím pražským „Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české.“ Uskuteční se v Praze 27. září 2023 se záměrem, aby se touto poutí a uctěním hlavního patrona sv. Václava a světců a mučedníků rozšířila oslava na posvátná místa města Prahy. „Procesí a žehnání Palladiem se zastaveními

image:Image 42/source/orig/41373_27113_0_ministrant-3.jpg

Ministranti olomoucké diecéze se sejdou při „malé pouti“ ke cti bl. Carla Acutise s biskupem Baslerem

Na „malou pouť“ ke cti bl. Carla Acutise, patrona kaple Ministrantské fary v Náměšti na Hané, jsou v sobotu 21. října 2023 zváni všichni ministranti olomoucké arcidiecéze. Setkání v prostorách Ministrantské fary nabídne program plný her a přednášek i možnost prohlídky fary včetně kaple bl. Carla Acutise. Završí ho mše svatá s biskupem Antonínem Baslerem v 15.00. Občerstvení zajištěno, s sebou ministrantské oblečení a účastnický příspěvek 50 Kč. Více informací a přihlášky

image:Image 42/source/orig/41117_27067_0_cm-olomouc-palac.jpg

Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí další ročník kurzu teologie v praktickém životě, zaměří se na staroslověnštinu

Cyrilometodějská křesťanská akademie (CMKA) pokračuje v pravidelném vzdělávání v teologii a teologických oborech v rámci vzdělávacího programu dalším ročníkem kurzu „Teologie v praktickém životě křesťana“, tentokrát s tématem „Historie a současnost staroslověnské liturgie římského obřadu“. Probíhat bude prezenčně vždy ve středu od 18.00 do 19.30 v sídle CMKA (Wurmova 11), je ale možné se zúčastnit také distanční formou. Kurz liturgické staroslověnštiny je věnován fenoménu liturgického díla ve

image:Image 42/source/orig/41116_27069_0_210630-dldv-stojan.jpg

Modlitbou novény se připravme na jubileum Antonína Cyrila Stojana

Ve středu 20. září 2023, tedy devět dní před stým výročím úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, se věřící nejen v olomoucké arcidiecézi začínají modlit novénu, devítidenní modlitbu k tomuto Božímu služebníkovi. Jako základ pro modlitbu mnoha z nich poslouží drobná publikace s názvem Novéna k ctihodnému A. C. Stojanovi, která na konci května vyšla v Matici cyrilometodějské. Její autoři – historička Jitka Jonová a biskupský delegát pro svatořečení P. Jiří Zámečník – pro

image:Image 42/source/orig/41063_27065_0_191218-setkani-mladeze-2.jpg

Kurz Samuel pomůže mladým lidem najít místo v životě

Hledáš místo ve svém životě? V jeho nalezení ti může pomoci i celoroční setkávání k rozlišování povolání a životní cesty, které pro svobodné muže a ženy od 19 do 30 let vede každý měsíc tým kněží a řeholních sester. Již čtvrtý ročník kurzu Samuel bude probíhat ve farním domě (Mlčochova ul.) v Olomouci jedenkrát za měsíc vždy v neděli od 15.00 do 18.30, první setkání se koná 8. října 2023. Cílem kurzu je pomoci mladým lidem v prohloubení vztahu s Bohem a v rozlišování jejich

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou