banner sekce
Téma

Církev v datech

Život církve lze zachycovat empirickými daty získávanými z vlastních zdrojů i využíváním dostupných statistických a sociologických šetření. Umožňuje to získat přehled o základních charakteristikách a trendech v církvi, o postojích a názorech veřejnosti na církev, o vnímání církve a jejich představitelů ať už z vlastní zkušenosti nebo prostřednictvím médií.