Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Biskupství českobudějovické

image:Image 42/source/orig/41379_27155_0_rimov_sarah_sobota_w11.jpg

Kardinál Robert Sarah v českobudějovické diecézi

Letošní římovská podzimní pouť u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže byla obzvlášť významná. Konala se v nádherném prostředí nově rekonstruovaného chrámu a ambitů římovského poutního areálu a jejím hlavním hostem byl kardinál Robert Sarah, pocházející z Guineje, který byl v letech 2014 – 2021 prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Otec kardinál poctil jižní Čechy svou přítomností od 14. 9. do 17. 9. 2023. Ve čtvrtek předsedal modlitbám večerních chval s cisterciáckými mnichy

image:Image 41/source/orig/40991_27001_0_zehnani-budvar23_w04_1.jpg

Diecézní biskup požehnal ležák v Budějovickém Budvaru

Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovický, požehnal ve středu 6. září 2023 ve varně pivovaru Budějovický Budvar zvláštní várku světlého ležáku. Učinil tak již po sedmé v rámci tradiční akce pivovaru: výtěžek z prodeje této várky během letošního Adventu bude věnován na charitativní účely. Pro dobročinné účely se touto cestou v minulosti podařilo vybrat již více než 1 mil. korun. „Tento projekt nám umožňuje již sedmým rokem propojit to, co máme rádi, vaření piva, s dobrým úmyslem. A

image:Image 40/source/orig/39408_26353_0_kaple_hvizdal_w02.jpg

Biskup Vlastimil Kročil požehnal nové kaple U Hvízdala

Za účasti českobudějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové požehnal v sobotu 19. srpna diecézní biskup Vlastimil Kročil novou kapli Panny Marie a venkovní kapličku Panny Marie Klasové Budějovické v areálu Domova pro seniory Hvízdal na sídlišti Vltava. „Nezapomínejte na své kolegy a uživatele. Pro těžkosti, které na nás denně doléhají, nemáme vždy úsměv na tváří. Přesto očekáváme od druhých, že budou stále připraveni poskytnout nám službu a pomoc. Scházejte se zde a hledejte vzájemnou posilu“,

image:Image 39/source/orig/38553_26097_0_lisabon23_07_w.jpg

Ohlédnutí za SDM Lisabon 2023

Ve dnech 25. 7. – 6. 8. 2023 hostilo Portugalsko Světové dny mládeže. Přinášíme ohlédnutí za těmito dny poutnicí z českobudějovické diecéze. Poslední červencový týden jsme prožili s celou českobudějovickou diecézí a mnoha dalšími v portugalském městě Porto. Každý měl možnost poznat tamější kulturu jinak. Mnozí z nás byli ubytovaní v hostitelských rodinách a měli full servis zařízený od nich a někteří (do této kategorie spadám i já) jsme byli ubytovaní v tělocvičně. Každé ráno jsme vstali a

image:Image 39/source/orig/38521_26068_0_rimov2023_11.jpg

V poutním areálu Římov byly ukončeny stavební práce

Byly dokončeny stavební práce v římovském poutním areálu, které byly zahájeny v únoru 2021.Areál se tak nyní může postupně otevírat široké veřejnosti. Fotografie z nového Římova si můžete prohlédnout ZDE.„Přestože nejsou zatím hotové všechny, především restaurátorské práce, lidé mohou poutní místo navštěvovat již během července a srpna. Kromě každodenních bohoslužeb především všechny srdečně zvu na slavnostní svěcení nově rekonstruovaných kostelních varhan. Bude se konat na svátek

image:Image 39/source/orig/38220_25913_0_auracian_henzl_w.jpg

Českobudějovický biskup udělil diecézní ocenění

Každoročně se 3. srpna slaví v českobudějovické katedrále svátek sv. Auraciána, mučedníka a ochránce města, jehož ostatky se od roku 1670 uchovávají ve vzácném relikviáři v katedrále. Právě v tento slavnostní den českobudějovický biskup také uděluje zasloužilým osobnostem diecézní ocenění – medaile sv. Auraciána – za zásluhy při šíření křesťanských hodnot a mimořádné přispění k rozvoji života diecéze. Vzhledem k účasti biskupa Vlastimila na Světových dnech mládeže v Lisabonu letos

image:Image 38/source/orig/37853_25690_0_relikviar-auracian_pavel-ambroz_w.jpg

Slavnost sv. Auraciána 2023

Srdečně vás zveme do katedrály sv. Mikuláše na tradiční Slavnost sv. Auraciána při příležitosti svátku sv. Auraciána, mučedníka a ochránce města České Budějovice a spolupatrona Čech. Protože neznáme přesné datum mučednické smrti, slavíme svátek sv. Auraciána vždy 3. srpna, tedy v předvečer výročí přenesení jeho ostatků do chrámu sv. Mikuláše 4. srpna 1670. Letos tedy uplyne od této události 353 let. Po celý den bude v katedrále k úctě vystaven vzácný barokní relikviář z roku 1665

image:Image 37/source/orig/36340_25155_0_youtube_td3uwgyvhd8.jpg

VIDEO: Prokop - světec bojující s démony, nové video prof. M. Weise

Svátek svatého Prokopa si připomínáme 4. července. Můžeme směle říci, že sv. Prokop patří k našim národním velikánům, stejně jako Cyril a Metoděj či Mistr Jan Hus, jejichž svátky následují po svátku svatého Prokopa. Vždyť světec Prokop je znám nejenom svým asketickým životem, modlitbou a rozjímáním, nýbrž i jako zakladatel kláštera na Sázavě, který proslul jako centrum slovanské vzdělanosti a kultury. Prokop bývá znázorňován jako ten, který přemohl démona, svázal jej řetězem a zapřáhl do pluhu. V

image:Image 34/source/orig/33280_24459_0_agata_w.jpg

Biskup Kročil požehnal Centrum Agáta

Fara v Dobré Vodě u Českých Budějovic získala nové poslání. Stala se sídlem Centra Agáta, které poskytuje odbornou komplexní péči celé rodině ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím. Jeho provozovatelem je Diecézní charita České Budějovice. Vybudování a provoz bylo financováno dotací 12,5 milionu korun z Norských fondů. Centrum poskytuje klientům služby zdarma. Fotografie ze slavnostního zahájení provozu najdete zde.„Obnova rodinných vztahů je i posláním církve a chci věřit, že ti, kdo

image:Image 32/source/orig/31405_24161_0_youtube_bwdw8rwbc1k.jpg

VIDEO: Sv. Zdislava ve světle legend: nové video prof. M. Weise

O svaté Zdislavě bylo sepsáno již nejedno odborné historické pojednání. Vznikl i román Aleny Vrbové „V erbu lvice“, podle kterého byl natočen historický film. V novém pořadu z cyklu „Svatí promlouvají“ necháme promlouvat historické prameny – především „Kroniku tak řečeného Dalimila“ či „Kroniku Žďárského kláštera“ známou též jako „Cronika Domus Sarensis“. Použili jsme i staré barokní legendy. Prostřednictvím těchto dokumentů jsme se pokusili vykreslit duchovní portrét světice, která dokázala ve

image:Image 31/source/orig/30761_24013_1_youtube_-fimw1o97i0.jpg

V Českobudějovické diecézi se osvědčuje digitalizace správy farností

V posledních letech se mnoho každodenních procesů digitalizuje. S mobilem v ruce můžeme vyřídit záležitosti na úřadě nebo se jednoduše domluvit s lidmi na druhé straně zeměkoule. Trend zjednodušit si některé procesy elektronickou formou se rychle prosazuje i v církvi. Jedním z počítačových programů, který výrazně pomáhá kněžím i farním spolupracovníkům v jejich každodenní práci, je IS Omnia. Je navržen pro komplexní správu farností a jeho základními znaky jsou: Jednoduchost –

image:Image 30/source/orig/29165_23432_0_zl-koruna_760-let_w04.jpg

760. výročí založení kláštera ve Zlaté Koruně

Při příležitosti 760. výročí založení cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna byla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, největší sakrální stavbě jižních Čech, slavena v neděli 23. dubna 2023 slavnostní mše svatá. Zlatokorunský duchovní správce P. Petr Hovorka při této příležitosti pozval bratra z cisterciáckého kláštera v Heiligenkreuz (Rakousko), aby celebroval mši svatou, neboť historie obou klášterů je těsně propojena. Nejen že P. Bernhard Vošický OCist přání P. Petra vyhověl, ale přivezl s sebou k

image:Image 28/source/orig/27504_22876_0_youtube_4xdbbxys1ja.jpg

Nové video prof. M. Weise: Dějiny spirituality 7

Přinášíme poslední díl z nového sedmidílného cyklu přednášek prof. Martina Weise. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál používaný určený pro distanční výuku bakalářů teologie v předmětu Dějiny spirituality. Teologická fakulta jej ale nyní dává k dispozici i jako vzdělávací video pro širokou veřejnost. Videa vznikla za podpory Fondu strategických priorit 2022-2024 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod názvem „FSP22-24 16/TF-Mackerle – Aktualizace vzdělávání v oblasti etiky a

image:Image 27/source/orig/26686_22666_0_youtube_vzhah5hon84.jpg

Videa Prof. M. Weise: Dějiny spirituality 5 a 6

Podívejte se na pátý a šestý díl z nového sedmidílného cyklu přednášek prof. Martina Weise. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál používaný určený pro distanční výuku bakalářů teologie v předmětu Dějiny spirituality. Teologická fakulta jej ale nyní dává k dispozici i jako vzdělávací video pro širokou veřejnost. Videa vznikla za podpory Fondu strategických priorit 2022-2024 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod názvem „FSP22-24 16/TF-Mackerle – Aktualizace vzdělávání v oblasti

image:Image 27/source/orig/26573_22639_0_bb_pozehnany-lezak2022_1_w.jpg

Požehnaný ležák 2022: Diecézní charita získala 319 456,- Kč

Požehnaný ležák – tradiční dobročinný projekt pivovaru Budějovický Budvar a Biskupství českobudějovického – uzavřel šestý ročník. Speciální várce Požehnaného ležáku, která vychází z osvědčené receptury vlajkové lodi národního pivovaru – světlého ležáku Budweiser Budvar Original – požehnal Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický loni 14. září. Požehnaný ležák z této várky pak ozdobil vánoční stůl v mnoha rodinách. Díky velkému zájmu dobrých lidí mohl Budějovický Budvar podpořit

image:Image 27/source/orig/26421_22623_0_padour_orez_w.jpg

Mons. Jiří Paďour: Nedožité 80. narozeniny

Dnes si připomínáme nedožité 80. narozeniny Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap., 12. biskupa českobudějovického. Otec Jiří se narodil 4. dubna 1943 ve Vraclavi. Na kněze byl vysvěcen 21. června 1975 v Praze. V letech 1975–1977 působil jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. V červenci 1977 ztratil tzv. „státní souhlas“ k vykonávání duchovenské činnosti. Jeho tajná obláčka do kapucínského řádu se konala 4. října 1978. V letech 1978-1979 byl neoficiálním sekretářem

image:Image 27/source/orig/26178_22448_0_youtube_jsk58hmbqxy.jpg

Nové video Prof. M. Weise: Dějiny spirituality 4

Čtvrtý díl z nového sedmidílného cyklu přednášek prof. Martina Weise. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál používaný určený pro distanční výuku bakalářů teologie v předmětu Dějiny spirituality. Teologická fakulta jej ale nyní dává k dispozici i jako vzdělávací video pro širokou veřejnost. Videa vznikla za podpory Fondu strategických priorit 2022-2024 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod názvem „FSP22-24 16/TF-Mackerle – Aktualizace vzdělávání v oblasti etiky a náboženství v

image:Image 26/source/orig/25991_22378_0_youtube_hjkdh38gbm0.jpg

Nové video Prof. M. Weise: Dějiny spirituality 3

Třetí díl z nového sedmidílného cyklu přednášek prof. Martina Weise. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál používaný určený pro distanční výuku bakalářů teologie v předmětu Dějiny spirituality. Teologická fakulta jej ale nyní dává k dispozici i jako vzdělávací video pro širokou veřejnost. Videa vznikla za podpory Fondu strategických priorit 2022-2024 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod názvem „FSP22-24 16/TF-Mackerle – Aktualizace vzdělávání v oblasti etiky a náboženství v

image:Image 26/source/orig/25700_22276_0_youtube_ytayg9yppds.jpg

Nové video Prof. M. Weise: Dějiny spirituality 2

Druhý díl z nového sedmidílného cyklu přednášek prof. Martina Weise. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál používaný určený pro distanční výuku bakalářů teologie v předmětu Dějiny spirituality. Teologická fakulta jej ale nyní dává k dispozici i jako vzdělávací video pro širokou veřejnost. Videa vznikla za podpory Fondu strategických priorit 2022-2024 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod názvem „FSP22-24 16/TF-Mackerle – Aktualizace vzdělávání v oblasti etiky a náboženství v

image:Image 26/source/orig/25237_22094_0_ulozeni-libraria-23_w02.jpg

Slavnostní uložení ostatků bl. Jindřicha Libraria v Českých Budějovicích

Relikviář s ostatky bl. Jindřicha Libraria, prvního převora českobudějovického dominikánského kláštera, byl 10. března slavnostně uložen do zrestaurované gotické niky v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích Slavnostní uložení ostatků Jindřicha Libraria se uskutečnilo přesně v den 758. výročí založení města České Budějovice. Bohoslužbě předsedal J. Em. Dominik kardinál Duka, O.P., emeritní arcibiskup pražský. Jeho Eminence přicestovala do Českých Budějovic

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou