Biskupové a zástupci řeholí: Rodina je základní buňkou společnosti i církve

Ve dnech 24. a 25. ledna 2017 proběhlo v Praze 108. plenární zasedání českých a moravských biskupů i zástupců řeholí. Mezi ústřední témata patřily otázky týkající se Charity či rodiny, biskupové se též modlili za kardinála Miloslava Vlka. Tomuto pracovnímu setkání České biskupské konference (ČBK) předcházela ekumenická bohoslužba ve sboru Církve československé husitské v Praze na Vinohradech.
Publikováno: 25. 1. 2017 18:00

Foto mobilem: František Jemelka/TS ČBK

Při tomto tradičním lednovém setkání bylo mj. odsouhlaseno, na základě žádostí jednotlivých diecézí a diecézních charit, započetí příprav na vyhlášení sv. Anežky České patronkou pracovníků ve zdravotních a sociálních službách ČR. Na pražském arcibiskupství byly včera představeny projekty Rady pro informační technologie ČBK (např. novinky ve vyhledávání bohoslužeb na bohosluzby.cirkev.cz) a bylo odsouhlaseno, že se budou zjišťovat možnosti přípravy off line aplikace vyhledávače bohoslužeb či rozšířena nabídka informací o řešení různých životních situací křesťanů na webu www.cirkev.cz.

Do funkce ředitele Charity ČR plenární zasedání ve funkci potvrdilo dosavadního šéfa Lukáše Curyla, prezidentem Charity ČR se opět stal českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Olomouckého pomocného biskupa Josefa Hrdličku pak ve funkci předsedy Rady pro kulturu a památky ČBK vystřídal biskup Jan Baxant.

Pozornost byla věnována i započetí příprav na biskupskou synodu, která bude v roce 2018 zaměřena na mládež. Přípravou podkladů za ČR byla pověřena Sekce pro mládež při ČBK.

Důležitým tématem, o kterém se uplynulé dva dny také diskutovalo, je otázka rodiny a jejího křesťanského pojetí. Výstupem je text prohlášení k této problematice (viz příloha zprávy - vyjádření k dubnovému pochodu) a v duchu tohoto prohlášení byl rovněž zaslán dopis předsedovi vlády České republiky. Biskupové též konstatovali, že dále probíhá práce na podkladech pro aplikaci exhortace Amoris laetitia.

Biskupové a řeholní společenství byli v rámci uplynulého jednání pozváni na únorovou konferenci Náboženství a migrace, která proběhne v Bratislavě (více na webu www.cirkev.cz), a dostali další informace týkající se Celostátního setkání mládeže v Olomouci (srpen 2017).

Účastníci 108. plenárního zasedání taktéž pamatovali na kardinála Miloslava Vlka; modlili se za něj na přímluvu kard. Berana při úterní mši v bazilice sv. Jiří (v rámci plenárních zasedání ČBK se zde biskupové sešli vůbec poprvé) a dnes se s ním krátce osobně setkali.

Ekumenická slavnost u příležitosti Týdne modliteb za jednotu se tentokrát uskutečnila v pondělí 23. ledna ve sboru Církve československé husitské v Praze na Vinohradech.

Příští plenární zasedání v dubnu 2017 se bude konat v Krkonoších na Erlebachově boudě.

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021