V Kolíně nad Rýnem byl pochován kardinál Joachim Meisner

17. 07. 2017 Rubrika: Zahraniční
V kolínské katedrále byl v sobotu pochován kardinál Joachim Meisner, který zemřel 5. července ve věku 83 let. Pontifikální requiem sloužil místní arcibiskup kardinál Rainer Maria Woelki, homilii pronesl maďarský kardinál Péter Erdö, kterého pojilo se zesnulým dlouholeté přátelství. Při bohoslužbě zazněl i pozdrav papeže Františka a emeritního papeže Benedikta XVI.

Foto: Kolínské arcibiskupství / Boecker

Obřadů se zúčastnila řada kardinálů, biskupů, kněží, jáhnů i laiků. Církev z České republiky zde zastupoval předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka a obřadu se účastnil i generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Slavnost zahájilo procesí z chrámu sv. Gereona, kde mohli věřící vzdát poctu zesnulému v předchozích dnech.

„Máme zde v dómu možná jeden z největších pokladů křesťanství: relikvie Tří králů,“ uvedl během bohoslužby Rainer Woelki. „A chceme vzít za svá slova našeho arcibiskupa, která pronesl v roce 1987 na katolickém setkání v NDR: Nechceme v Kolíně následovat žádnou jinou hvězdu, než tu betlémskou.“

Maďarský kardinál Péter Erdö, který byl dlouholetým Meisnerovým přítelem a podílel se spolu s ním na činnosti díla Renovabis, připomněl pomoc zesnulého církvi ve střední a východní Evropě. Zdůraznil také jeho mimořádně náročný úkol vést berlínskou arcidiecézi, do níž patřila východní i západní část města.

Právě propojování Východu se Západem ocenil ve svém pozdravu i papež František. Jeho slova přečetl v kolínské katedrála apoštolský nuncius v Německu Nikola Eterović. „S hlubokou vírou a upřímnou láskou k církvi se Meisner věnoval hlásání Radostné zvěsti. Kristus, Pán, nechť jej odmění za jeho věrné a neohrožené nasazení ve prospěch lidí Východu i Západu a daruje mu podíl na společenství svatých v nebi,“ napsal papež.

Osobní vzpomínku na zesnulého kardinála zaslal i emeritní papež Benedikt XVI. (celý text zde) Ten vyzdvihl Meisnerovu důvěru v Boha, radost ze svátosti smíření i jeho vztah k eucharistii. „Když kardinál Meisner poslední ráno svého života nepřišel na mši svatou, byl ve svém pokoji nalezen mrtev. Breviář mu vypadl z rukou: zemřel, když se modlil, se zrakem upřeným na Pána, v rozhovoru s Pánem. To, jakým způsobem smrti byl obdařen, ještě jednou ukazuje na to, jak žil: se zrakem upřeným na Pána a v rozhovoru s ním,“ uvedl Benedikt XVI. ve vzpomínce, kterou na pohřbu přečetl jeho sekretář arcibiskup Georg Gänswein.

Za zvuků Mozartovy Korunovační mše, Meisnerova oblíbeného díla (spolu s Adeste fideles a zpěvem Segne du Maria, které si kardinál výslovně přál), pak byla rakev spuštěna do biskupské hrobky kolínské katedrály. Do hrobu byly vloženy kopie křestního a biřmovacího listu a listin potvrzujících kněžské a biskupské svěcení. Tyto dokumenty kardinál Meisner za života uchovával ve schránce, kterou nazýval svou „archou úmluvy“. Jak uvedlo kolínské arcibiskupství, dřevěný kříž, který jej spolu s biskupskou mitrou doprovází na poslední cestě, si zesnulý kardinál připravil již před smrtí.

Stejně tak již před šesti lety sepsal duchovní závěť, která, jak píše, má být „posledním slovem proneseným na tomto světě před bratry a obracejícím se k Ježíši Kristu.“ (celý text zde) V ní kardinál vyznává svou lásku ke Kristu i věrnost papeži. „To je moje poslední prosba k vám všem, prosba, která je vám ku spáse: Stůjte při našem Svatém otci. Je to Petr dnešní doby. Následujte cestu, kterou ukazuje. Buďte poslušní jeho slov. Petr nechce nic pro sebe, ale všechno pro Pána a jeho sestry a bratry,“ napsal Meisner ve své duchovní závěti.

(Foto: © Kolínské arcibiskupství / Boecker; zdroj: Kolínské arcibiskupství, Radio Vaticana)

Autor článku: Ondřej Mléčka