V Kolíně nad Rýnem byl pochován kardinál Joachim Meisner

V kolínské katedrále byl v sobotu pochován kardinál Joachim Meisner, který zemřel 5. července ve věku 83 let. Pontifikální requiem sloužil místní arcibiskup kardinál Rainer Maria Woelki, homilii pronesl maďarský kardinál Péter Erdö, kterého pojilo se zesnulým dlouholeté přátelství. Při bohoslužbě zazněl i pozdrav papeže Františka a emeritního papeže Benedikta XVI.
Publikováno: 17. 7. 2017 13:30

Foto: Kolínské arcibiskupství / Boecker

Obřadů se zúčastnila řada kardinálů, biskupů, kněží, jáhnů i laiků. Církev z České republiky zde zastupoval předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka a obřadu se účastnil i generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Slavnost zahájilo procesí z chrámu sv. Gereona, kde mohli věřící vzdát poctu zesnulému v předchozích dnech.

„Máme zde v dómu možná jeden z největších pokladů křesťanství: relikvie Tří králů,“ uvedl během bohoslužby Rainer Woelki. „A chceme vzít za svá slova našeho arcibiskupa, která pronesl v roce 1987 na katolickém setkání v NDR: Nechceme v Kolíně následovat žádnou jinou hvězdu, než tu betlémskou.“

Maďarský kardinál Péter Erdö, který byl dlouholetým Meisnerovým přítelem a podílel se spolu s ním na činnosti díla Renovabis, připomněl pomoc zesnulého církvi ve střední a východní Evropě. Zdůraznil také jeho mimořádně náročný úkol vést berlínskou arcidiecézi, do níž patřila východní i západní část města.

Právě propojování Východu se Západem ocenil ve svém pozdravu i papež František. Jeho slova přečetl v kolínské katedrála apoštolský nuncius v Německu Nikola Eterović. „S hlubokou vírou a upřímnou láskou k církvi se Meisner věnoval hlásání Radostné zvěsti. Kristus, Pán, nechť jej odmění za jeho věrné a neohrožené nasazení ve prospěch lidí Východu i Západu a daruje mu podíl na společenství svatých v nebi,“ napsal papež.

Osobní vzpomínku na zesnulého kardinála zaslal i emeritní papež Benedikt XVI. (celý text zde) Ten vyzdvihl Meisnerovu důvěru v Boha, radost ze svátosti smíření i jeho vztah k eucharistii. „Když kardinál Meisner poslední ráno svého života nepřišel na mši svatou, byl ve svém pokoji nalezen mrtev. Breviář mu vypadl z rukou: zemřel, když se modlil, se zrakem upřeným na Pána, v rozhovoru s Pánem. To, jakým způsobem smrti byl obdařen, ještě jednou ukazuje na to, jak žil: se zrakem upřeným na Pána a v rozhovoru s ním,“ uvedl Benedikt XVI. ve vzpomínce, kterou na pohřbu přečetl jeho sekretář arcibiskup Georg Gänswein.

Za zvuků Mozartovy Korunovační mše, Meisnerova oblíbeného díla (spolu s Adeste fideles a zpěvem Segne du Maria, které si kardinál výslovně přál), pak byla rakev spuštěna do biskupské hrobky kolínské katedrály. Do hrobu byly vloženy kopie křestního a biřmovacího listu a listin potvrzujících kněžské a biskupské svěcení. Tyto dokumenty kardinál Meisner za života uchovával ve schránce, kterou nazýval svou „archou úmluvy“. Jak uvedlo kolínské arcibiskupství, dřevěný kříž, který jej spolu s biskupskou mitrou doprovází na poslední cestě, si zesnulý kardinál připravil již před smrtí.

Stejně tak již před šesti lety sepsal duchovní závěť, která, jak píše, má být „posledním slovem proneseným na tomto světě před bratry a obracejícím se k Ježíši Kristu.“ (celý text zde) V ní kardinál vyznává svou lásku ke Kristu i věrnost papeži. „To je moje poslední prosba k vám všem, prosba, která je vám ku spáse: Stůjte při našem Svatém otci. Je to Petr dnešní doby. Následujte cestu, kterou ukazuje. Buďte poslušní jeho slov. Petr nechce nic pro sebe, ale všechno pro Pána a jeho sestry a bratry,“ napsal Meisner ve své duchovní závěti.

(Foto: © Kolínské arcibiskupství / Boecker; zdroj: Kolínské arcibiskupství, Radio Vaticana)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020