V Kolíně nad Rýnem byl pochován kardinál Joachim Meisner

V kolínské katedrále byl v sobotu pochován kardinál Joachim Meisner, který zemřel 5. července ve věku 83 let. Pontifikální requiem sloužil místní arcibiskup kardinál Rainer Maria Woelki, homilii pronesl maďarský kardinál Péter Erdö, kterého pojilo se zesnulým dlouholeté přátelství. Při bohoslužbě zazněl i pozdrav papeže Františka a emeritního papeže Benedikta XVI.
Publikováno: 17. 7. 2017 13:30

Foto: Kolínské arcibiskupství / Boecker

Obřadů se zúčastnila řada kardinálů, biskupů, kněží, jáhnů i laiků. Církev z České republiky zde zastupoval předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka a obřadu se účastnil i generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Slavnost zahájilo procesí z chrámu sv. Gereona, kde mohli věřící vzdát poctu zesnulému v předchozích dnech.

„Máme zde v dómu možná jeden z největších pokladů křesťanství: relikvie Tří králů,“ uvedl během bohoslužby Rainer Woelki. „A chceme vzít za svá slova našeho arcibiskupa, která pronesl v roce 1987 na katolickém setkání v NDR: Nechceme v Kolíně následovat žádnou jinou hvězdu, než tu betlémskou.“

Maďarský kardinál Péter Erdö, který byl dlouholetým Meisnerovým přítelem a podílel se spolu s ním na činnosti díla Renovabis, připomněl pomoc zesnulého církvi ve střední a východní Evropě. Zdůraznil také jeho mimořádně náročný úkol vést berlínskou arcidiecézi, do níž patřila východní i západní část města.

Právě propojování Východu se Západem ocenil ve svém pozdravu i papež František. Jeho slova přečetl v kolínské katedrála apoštolský nuncius v Německu Nikola Eterović. „S hlubokou vírou a upřímnou láskou k církvi se Meisner věnoval hlásání Radostné zvěsti. Kristus, Pán, nechť jej odmění za jeho věrné a neohrožené nasazení ve prospěch lidí Východu i Západu a daruje mu podíl na společenství svatých v nebi,“ napsal papež.

Osobní vzpomínku na zesnulého kardinála zaslal i emeritní papež Benedikt XVI. (celý text zde) Ten vyzdvihl Meisnerovu důvěru v Boha, radost ze svátosti smíření i jeho vztah k eucharistii. „Když kardinál Meisner poslední ráno svého života nepřišel na mši svatou, byl ve svém pokoji nalezen mrtev. Breviář mu vypadl z rukou: zemřel, když se modlil, se zrakem upřeným na Pána, v rozhovoru s Pánem. To, jakým způsobem smrti byl obdařen, ještě jednou ukazuje na to, jak žil: se zrakem upřeným na Pána a v rozhovoru s ním,“ uvedl Benedikt XVI. ve vzpomínce, kterou na pohřbu přečetl jeho sekretář arcibiskup Georg Gänswein.

Za zvuků Mozartovy Korunovační mše, Meisnerova oblíbeného díla (spolu s Adeste fideles a zpěvem Segne du Maria, které si kardinál výslovně přál), pak byla rakev spuštěna do biskupské hrobky kolínské katedrály. Do hrobu byly vloženy kopie křestního a biřmovacího listu a listin potvrzujících kněžské a biskupské svěcení. Tyto dokumenty kardinál Meisner za života uchovával ve schránce, kterou nazýval svou „archou úmluvy“. Jak uvedlo kolínské arcibiskupství, dřevěný kříž, který jej spolu s biskupskou mitrou doprovází na poslední cestě, si zesnulý kardinál připravil již před smrtí.

Stejně tak již před šesti lety sepsal duchovní závěť, která, jak píše, má být „posledním slovem proneseným na tomto světě před bratry a obracejícím se k Ježíši Kristu.“ (celý text zde) V ní kardinál vyznává svou lásku ke Kristu i věrnost papeži. „To je moje poslední prosba k vám všem, prosba, která je vám ku spáse: Stůjte při našem Svatém otci. Je to Petr dnešní doby. Následujte cestu, kterou ukazuje. Buďte poslušní jeho slov. Petr nechce nic pro sebe, ale všechno pro Pána a jeho sestry a bratry,“ napsal Meisner ve své duchovní závěti.

(Foto: © Kolínské arcibiskupství / Boecker; zdroj: Kolínské arcibiskupství, Radio Vaticana)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Papež František: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých

Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých.
14.11.2019

Papež František: Půdu pro růst víry připravili laici

Pravidelná středeční audience se konala paralelně v aule Pavla VI., kde před začátkem papež pozdravil asi 250 nemocných, a na náměstí sv. Petra, kde se shromáždilo asi 14.000 poutníků. Ve své katechezi se Svatý otec věnoval 18. kapitole Skutků apoštolů a nazval ji „Priscilla a Akvila ho vzali k sobě. (Sk 18,26) Manželský pár ve službě evangelia.“
14.11.2019

Rok 2020 bude Rokem Bible

Na neděli 17. listopadu, tj. týden před Slavností Ježíše Krista Krále, připadá tradiční Den Bible, jehož cílem je podpořit šíření Bible v našich zemích. Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020.
14.11.2019

Bohoslužba v lateránské bazilice zakončila národní pouť

Česká národní pouť k připomínce 30. výročí svatořečení Anežky České skončila dnes odpoledne mší svatou v bazilice svatého Jana v Lateránu. Bohoslužbu celebroval biskup litoměřický Jan Baxant, homilii pronesl biskup českobudějovický Vlastimil Kročil. Ve svém kázání se zaměřil především na téma svobody.
13.11.2019

Papež František českým poutníkům: Kéž se za vás sv. Anežka přimlouvá

Dnešní pravidelné audience se na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z České republiky, kteří papeži předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku 1,2 milionu Kč pro chudé. Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.
13.11.2019