V Kolíně nad Rýnem byl pochován kardinál Joachim Meisner

V kolínské katedrále byl v sobotu pochován kardinál Joachim Meisner, který zemřel 5. července ve věku 83 let. Pontifikální requiem sloužil místní arcibiskup kardinál Rainer Maria Woelki, homilii pronesl maďarský kardinál Péter Erdö, kterého pojilo se zesnulým dlouholeté přátelství. Při bohoslužbě zazněl i pozdrav papeže Františka a emeritního papeže Benedikta XVI.
Publikováno: 17. 7. 2017 11:30

Foto: Kolínské arcibiskupství / Boecker

Obřadů se zúčastnila řada kardinálů, biskupů, kněží, jáhnů i laiků. Církev z České republiky zde zastupoval předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka a obřadu se účastnil i generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Slavnost zahájilo procesí z chrámu sv. Gereona, kde mohli věřící vzdát poctu zesnulému v předchozích dnech.

„Máme zde v dómu možná jeden z největších pokladů křesťanství: relikvie Tří králů,“ uvedl během bohoslužby Rainer Woelki. „A chceme vzít za svá slova našeho arcibiskupa, která pronesl v roce 1987 na katolickém setkání v NDR: Nechceme v Kolíně následovat žádnou jinou hvězdu, než tu betlémskou.“

Maďarský kardinál Péter Erdö, který byl dlouholetým Meisnerovým přítelem a podílel se spolu s ním na činnosti díla Renovabis, připomněl pomoc zesnulého církvi ve střední a východní Evropě. Zdůraznil také jeho mimořádně náročný úkol vést berlínskou arcidiecézi, do níž patřila východní i západní část města.

Právě propojování Východu se Západem ocenil ve svém pozdravu i papež František. Jeho slova přečetl v kolínské katedrála apoštolský nuncius v Německu Nikola Eterović. „S hlubokou vírou a upřímnou láskou k církvi se Meisner věnoval hlásání Radostné zvěsti. Kristus, Pán, nechť jej odmění za jeho věrné a neohrožené nasazení ve prospěch lidí Východu i Západu a daruje mu podíl na společenství svatých v nebi,“ napsal papež.

Osobní vzpomínku na zesnulého kardinála zaslal i emeritní papež Benedikt XVI. (celý text zde) Ten vyzdvihl Meisnerovu důvěru v Boha, radost ze svátosti smíření i jeho vztah k eucharistii. „Když kardinál Meisner poslední ráno svého života nepřišel na mši svatou, byl ve svém pokoji nalezen mrtev. Breviář mu vypadl z rukou: zemřel, když se modlil, se zrakem upřeným na Pána, v rozhovoru s Pánem. To, jakým způsobem smrti byl obdařen, ještě jednou ukazuje na to, jak žil: se zrakem upřeným na Pána a v rozhovoru s ním,“ uvedl Benedikt XVI. ve vzpomínce, kterou na pohřbu přečetl jeho sekretář arcibiskup Georg Gänswein.

Za zvuků Mozartovy Korunovační mše, Meisnerova oblíbeného díla (spolu s Adeste fideles a zpěvem Segne du Maria, které si kardinál výslovně přál), pak byla rakev spuštěna do biskupské hrobky kolínské katedrály. Do hrobu byly vloženy kopie křestního a biřmovacího listu a listin potvrzujících kněžské a biskupské svěcení. Tyto dokumenty kardinál Meisner za života uchovával ve schránce, kterou nazýval svou „archou úmluvy“. Jak uvedlo kolínské arcibiskupství, dřevěný kříž, který jej spolu s biskupskou mitrou doprovází na poslední cestě, si zesnulý kardinál připravil již před smrtí.

Stejně tak již před šesti lety sepsal duchovní závěť, která, jak píše, má být „posledním slovem proneseným na tomto světě před bratry a obracejícím se k Ježíši Kristu.“ (celý text zde) V ní kardinál vyznává svou lásku ke Kristu i věrnost papeži. „To je moje poslední prosba k vám všem, prosba, která je vám ku spáse: Stůjte při našem Svatém otci. Je to Petr dnešní doby. Následujte cestu, kterou ukazuje. Buďte poslušní jeho slov. Petr nechce nic pro sebe, ale všechno pro Pána a jeho sestry a bratry,“ napsal Meisner ve své duchovní závěti.

(Foto: © Kolínské arcibiskupství / Boecker; zdroj: Kolínské arcibiskupství, Radio Vaticana)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Komentář C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše

Přinášíme vám komentář profesora Ctirada Václava Pospíšila, teologa a kněze, ve kterém se zamýšlí (nejen) nad doku-dramatem Poslední dny Ježíše Krista, který nedávno odvysílala Česká televize.
26.02.2021

COMECE: Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity EU

Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie ani Evropská konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí - to jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku.
26.02.2021

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop na adrese eshop.cirkev.cz. V novém e-shopu je možné zakoupit nejen knihy, ale i mešní víno, liturgické předměty či klášterní produkty, nyní nově vše v jednom společném nákupním košíku. Přinese také zásadní změnu v distribuci zboží, a to díky tisícovkám výdejních míst Zásilkovny po celé ČR a na Slovensku, čímž se zvýší a zlevní dostupnost sortimentu celého Karmelitánského nakladatelství.
25.02.2021

Bývalý vatikánský velvyslanec v Bagdádu o nadcházející cestě Svatého otce do Iráku

Během své funkce apoštolského nuncia sloužil kardinál Fernando Filoni mezi lety 2001 až 2006 také v Iráku. Po vypuknutí války odmítl opustit svůj úřad a zůstal v zemi po celou dobu konfliktu, navzdory četným výbuchům a sebevražedným útokům. Plánovaná návštěva papeže Františka se uskuteční ve dnech 5. - 8. března. Bude to vůbec poprvé, co papež tuto zemi navštíví, a podle kardinála Filoniho bude jeho cesta „dobrou příležitostí k mezináboženskému dialogu“ a k tomu, „aby dodal křesťanům nadšení a odvahu“.
25.02.2021

Připomínáme si 71. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Na dnešní připadá 71. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení ze strany Státní policie.
25.02.2021