Česká biskupská konference: Naše církev stojí před výzvou, jak nově hlásat a žít Evangelium

Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhlo v Nitře 113. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK), 11. dubna se pak uskutečnilo společné zasedání České biskupské konference a Konference biskupů Slovenska. Biskupové v jejím závěru přijali prohlášení mj. připomínající výročí 25 let založení obou biskupských konferencí i České a Slovenské republiky a představili výzvy pro život církve ve dnešní společnosti. Předsedové biskupských konferencí také přijali deklaraci zaměřenou na otázku elektronické komunikace (texty naleznete v příloze).
Publikováno: 11. 4. 2018 13:04

Foto: Peter Zimen / TK KBS

Účastníci setkání schválili prováděcí pravidla ČBK k reskriptu kongregace pro klérus, která se týkají mešních fundací před únorem 1948. Jedná se o zproštění závazku sloužení mší sv. z mešních fundací, zřízených před nástupem komunismu, neboť kvůli komunistickému zabavení majetku tohoto typu byla přerušena kontinuita a mnozí dárci již dnes bohužel nejsou známi. Biskupové považují za důležité takto napravit situaci u církevních pozemků se závazkem sloužení mší svatých za dárce, které byly zabaveny komunistickým režimem a navráceny v rámci tzv. církevních restitucí.

Ostravsko-opavský biskup Martin David byl zvolen členem smíšené komise České biskupské konference a Konference vyšších řeholních představených. Zároveň byl pověřen koordinací práce této platformy pro užší vzájemnou spolupráci diecézí, řádů a kongregací.

Biskupové i zástupci řeholí se též seznámili s rozhodnutím papeže Františka ve věci kandidatury Prahy na pořádání Světového dne mládeže 2022. ČBK byla informována o tom, že Svatý otec preferuje konání akce mimo Evropu z důvodu konání mnoha mezinárodních akcí v této oblasti a chce dát přednost jinému kontinentu. „Děkujeme všem, kteří tuto iniciativu podpořili a nabídli svoji spolupráci. Věříme, že získané zkušenosti i kontakty budeme moci využít,“ říká k této informaci kardinál Dominik Duka OP.

Generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl prezentoval stav příprav implementace GDPR: proběhla tvorba vzorových dokumentů a připravují se setkání v diecézích zaměřená na aplikaci do jejich vnitřních předpisů. Pravidla ochrany osobních údajů dle GDPR budou taktéž dány do souladu s kanonickým právem; biskupové taktéž vidí možnosti pro diskusi nad podobou prováděcích předpisů na národní úrovni.

Účastníci setkání se seznámili se statistikou křtů v ČR za období 2007 – 2017. Ze získaných dat vyplývá zjištění, že situace je v této oblasti stabilní. Mírně klesá počet křtů dětí, který je způsoben poklesem počtu narozených dětí, ale stabilizovaná situace je v oblasti křtů dospělých

Nedílnou součástí celého třídenního setkání byla i výměna zkušeností. Mário Minarovský např. představil proces 10 let elektronizace církevních procesů na Slovensku a projekt ecclesia.sk, který zajišťuje jednotný identitní prostor slovenské katolické církve. Roman Albrecht zase slovenským biskupům představil projekt Člověk a víra, tedy síť fotografů, kteří fotí duchovní akce a tvoří společenství lidí rostoucích ve víře.

 

 

Společné zasedání ČBK a KBS, 11. dubna 2018

Motivem společného setkání členů obou biskupských konferencí byla výměna zkušeností a připomínka 25. výročí vzniku České a Slovenské republiky i biskupských konferencí obou zemí (ČBK a KBS) či 100 let od vzniku Československa.

Biskupové se společně věnovali představení situace církví v obou zemích a otázkám pastorace mládeže či rodin. Zástupci ČBK si mimo jiných informací společenských témat vyslechli zkušenosti slovenské strany s reakcí církve na proces ratifikace Istanbulské úmluvy. Téma, které je aktuální i v ČR.

I ve společné části setkání si obě konference vyměnily zkušenosti se zaváděním opatření na ochranu osobních údajů dle nové evropské směrnice (GDPR).

10. dubna večer se v nitranské katedrále sv. Jimrama uskutečnila společná mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka OP a kazatelem nitranský diecézní biskup Mons. Viliam Judák.

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Komentář C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše

Přinášíme vám komentář profesora Ctirada Václava Pospíšila, teologa a kněze, ve kterém se zamýšlí (nejen) nad doku-dramatem Poslední dny Ježíše Krista, který nedávno odvysílala Česká televize.
26.02.2021

COMECE: Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity EU

Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie ani Evropská konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí - to jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku.
26.02.2021

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop na adrese eshop.cirkev.cz. V novém e-shopu je možné zakoupit nejen knihy, ale i mešní víno, liturgické předměty či klášterní produkty, nyní nově vše v jednom společném nákupním košíku. Přinese také zásadní změnu v distribuci zboží, a to díky tisícovkám výdejních míst Zásilkovny po celé ČR a na Slovensku, čímž se zvýší a zlevní dostupnost sortimentu celého Karmelitánského nakladatelství.
25.02.2021

Bývalý vatikánský velvyslanec v Bagdádu o nadcházející cestě Svatého otce do Iráku

Během své funkce apoštolského nuncia sloužil kardinál Fernando Filoni mezi lety 2001 až 2006 také v Iráku. Po vypuknutí války odmítl opustit svůj úřad a zůstal v zemi po celou dobu konfliktu, navzdory četným výbuchům a sebevražedným útokům. Plánovaná návštěva papeže Františka se uskuteční ve dnech 5. - 8. března. Bude to vůbec poprvé, co papež tuto zemi navštíví, a podle kardinála Filoniho bude jeho cesta „dobrou příležitostí k mezináboženskému dialogu“ a k tomu, „aby dodal křesťanům nadšení a odvahu“.
25.02.2021

Připomínáme si 71. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Na dnešní připadá 71. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení ze strany Státní policie.
25.02.2021