Německá „Synodální cesta“ prodloužena do roku 2023

„Synodální cesta“ německé katolické církve bude prodloužena až do roku 2023, oznámil biskup Bätzing na závěrečné tiskové konferenci druhého zasedání Synodální cesty. Plenární zasedání probíhající ve dnech 30. 9. – 2. 10. odhlasovalo text podporující žehnání homosexuálním párům a diskuzi otázky, zda je kněžství potřebné.
Publikováno: 5. 10. 2021 14:00

Foto: Biskup Bätzing slaví mši svatou na druhém synodálním zasedání ve Frankfurtu 1. října 2021 (Synodaler Weg/Maximilian von Lachne)

2. října na závěr druhého synodálního shromáždění ve Frankfurtu oznámili Biskup Georg Bätzing, předseda německé biskupské konference, a Thomas Sternberg, předseda laického Centrálního výboru německých katolíků (ZdK), že německý synodální proces bude prodloužen do roku 2023.

Synodální shromáždění je nejvyšším rozhodovacím orgánem Synodální cesty - víceletého procesu, kterého se společně účastní biskupové i laici, aby diskutovali o čtyřech hlavních tématech: způsob, jakým je vykonávána moc v církvi; sexuální morálka; kněžství a role žen.

Synodální cesta, která započala 1. prosince 2019, měla původně skončit v říjnu tohoto roku, ale kvůli pandemii byla prodloužena do února roku 2022. Poslední prodloužení tedy naznačuje, že proces potrvá déle než tři roky.

Během třídenního setkání bylo projednáno 12 z 16 textů ze čtyř synodálních fór, stejně jako dva základní dokumenty – preambule a teologický orientační text. V pátek 1. října hlasovalo po prvním čtení 168 účastníků z celkového počtu 214 hlasů ve prospěch dokumentu, který zpochybňuje tradiční učení církve ve věcech morálky. Text čtvrtého synodálního fóra na téma „Žít v úspěšných vztazích“ vyžaduje vývoj v žehnání homosexuálním párům. Podle CNA Deutsch předseda tohoto fóra, biskup Helmut Dieser z Cách, uvedl, že by zhodnocení sexuality mělo v budoucnu začínat „od osoby“, spíše než z přirozeného práva.

Vatikánská Kongregace pro nauku víry v březnu potvrdila, že církev nemá „pravomoc žehnat svazkům osob stejného pohlaví“ a vyznačila argumentaci za tímto postojem ve vysvětlující nótě a doprovázejícím komentáři. Toto prohlášení, zveřejněné se souhlasem papeže Františka, vyvolalo nesouhlasné reakce v německy mluvícím katolickém prostředím. Několik biskupů vyjádřilo svou podporu žehnání stejnopohlavním párům, některé kostely vyvěsily LGBT vlajky a skupina více než 200 profesorů teologie podepsala prohlášení kritizující Vatikán. V květnu tohoto roku také někteří kněží a pastorační pracovníci protestovali pořádáním žehnacích ceremonií pro stejnopohlavní páry. Papež František se k znepokojením ohledně Synodální cesty vyjádřil v rozhovoru pro španělskou rozhlasovou stanici COPE 1. září.

Ve čtvrtek 30. září, kdy bylo zasedání zahájeno, hlasovali účastníci rovnými většinami 95 ku 94 ohledně diskuze otázky, zda kněžství je vůbec potřebné. Na závěrečné tiskové konferenci však biskup Bätzing kritizoval zprávy médií, které naznačovaly, že by Synodální cesta zvažovala „zrušení“ kněžství: „Nikdo nemůže říct, že německá církev zruší kněžství. To není pravda.“ Hlasování podle něj spíše dalo synodálnímu fóru zmocnění k tomu, aby „si pozitivně opět připomenula zdůvodnění toho, proč a kde stojí pozice kněžské služby v rámci Božího lidu“. I když shromáždění hlasovalo o tom, aby o nezbytnosti kněžství proběhla diskuze, z komplexních procedur Synodální cesty vyplývá, že je nejisté, zda na toto téma proběhne oficiální debata.

Biskup Bätzing dále uvedl, že dokumenty diskutované shromážděním nejsou „pouhými texty, ale sny vloženými do slov o tom, jak chceme změnit církev v Německu: církev, která je participativní, genderově vyvážená a kráčí společně s lidmi“.

„Zde jsme ukázali, že si navzájem nasloucháme v poklidné práci a dobré a objektivní debatě. Zde ve Frankfurtu byly texty vylepšeny. Nyní mají fóra za úkol předlohy dále rozvinout, aby byly připravené napříště k přijetí,“ vysvětlil. „Fóra mají zmocnění k tomu, aby pokračovala v práci. Čekáme, až obsah bude předložen třetímu synodálnímu shromáždění, a domníváme se, že potřebujeme ještě hodně času,“ dodal biskup Bätzing.

Synodální shromáždění bylo v sobotu odpoledne ukončeno dříve, než bylo plánováno, poté, co biskup Bätzing požádal organizátory, aby spočítali, zda zasedání má potřebné kvórum 154 účastníků. Mnoho z účastníků totiž odjelo ze zasedání dříve a zůstalo pouze 149 účastníků, takže ke dvoutřetinové většině potřebné k usnášeníschopnosti chybělo pět osob.

Podle německé sekce Catholic News Agency (CNA Deutsch) se rozhodnutí o přerušení jednání setkalo s nedůvěrou mezi účastníky zasedání, které se potýkalo s technickými problémy. Na závěrečné tiskové konferenci biskup Bätzing uvedl, že považuje náhlé ukončení shromáždění za „okamžik ponaučení“, který snad posílí vědomí účastníků, že Synodální cesta vstupuje do „důležité fáze“. Synodálního shromáždění se účastnilo 230 účastníků, včetně německých biskupů, 69 členů ZdK a představitelů jiných částí německé církve.

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022