Německá „Synodální cesta“ prodloužena do roku 2023

„Synodální cesta“ německé katolické církve bude prodloužena až do roku 2023, oznámil biskup Bätzing na závěrečné tiskové konferenci druhého zasedání Synodální cesty. Plenární zasedání probíhající ve dnech 30. 9. – 2. 10. odhlasovalo text podporující žehnání homosexuálním párům a diskuzi otázky, zda je kněžství potřebné.
Publikováno: 5. 10. 2021 14:00

Foto: Biskup Bätzing slaví mši svatou na druhém synodálním zasedání ve Frankfurtu 1. října 2021 (Synodaler Weg/Maximilian von Lachne)

2. října na závěr druhého synodálního shromáždění ve Frankfurtu oznámili Biskup Georg Bätzing, předseda německé biskupské konference, a Thomas Sternberg, předseda laického Centrálního výboru německých katolíků (ZdK), že německý synodální proces bude prodloužen do roku 2023.

Synodální shromáždění je nejvyšším rozhodovacím orgánem Synodální cesty - víceletého procesu, kterého se společně účastní biskupové i laici, aby diskutovali o čtyřech hlavních tématech: způsob, jakým je vykonávána moc v církvi; sexuální morálka; kněžství a role žen.

Synodální cesta, která započala 1. prosince 2019, měla původně skončit v říjnu tohoto roku, ale kvůli pandemii byla prodloužena do února roku 2022. Poslední prodloužení tedy naznačuje, že proces potrvá déle než tři roky.

Během třídenního setkání bylo projednáno 12 z 16 textů ze čtyř synodálních fór, stejně jako dva základní dokumenty – preambule a teologický orientační text. V pátek 1. října hlasovalo po prvním čtení 168 účastníků z celkového počtu 214 hlasů ve prospěch dokumentu, který zpochybňuje tradiční učení církve ve věcech morálky. Text čtvrtého synodálního fóra na téma „Žít v úspěšných vztazích“ vyžaduje vývoj v žehnání homosexuálním párům. Podle CNA Deutsch předseda tohoto fóra, biskup Helmut Dieser z Cách, uvedl, že by zhodnocení sexuality mělo v budoucnu začínat „od osoby“, spíše než z přirozeného práva.

Vatikánská Kongregace pro nauku víry v březnu potvrdila, že církev nemá „pravomoc žehnat svazkům osob stejného pohlaví“ a vyznačila argumentaci za tímto postojem ve vysvětlující nótě a doprovázejícím komentáři. Toto prohlášení, zveřejněné se souhlasem papeže Františka, vyvolalo nesouhlasné reakce v německy mluvícím katolickém prostředím. Několik biskupů vyjádřilo svou podporu žehnání stejnopohlavním párům, některé kostely vyvěsily LGBT vlajky a skupina více než 200 profesorů teologie podepsala prohlášení kritizující Vatikán. V květnu tohoto roku také někteří kněží a pastorační pracovníci protestovali pořádáním žehnacích ceremonií pro stejnopohlavní páry. Papež František se k znepokojením ohledně Synodální cesty vyjádřil v rozhovoru pro španělskou rozhlasovou stanici COPE 1. září.

Ve čtvrtek 30. září, kdy bylo zasedání zahájeno, hlasovali účastníci rovnými většinami 95 ku 94 ohledně diskuze otázky, zda kněžství je vůbec potřebné. Na závěrečné tiskové konferenci však biskup Bätzing kritizoval zprávy médií, které naznačovaly, že by Synodální cesta zvažovala „zrušení“ kněžství: „Nikdo nemůže říct, že německá církev zruší kněžství. To není pravda.“ Hlasování podle něj spíše dalo synodálnímu fóru zmocnění k tomu, aby „si pozitivně opět připomenula zdůvodnění toho, proč a kde stojí pozice kněžské služby v rámci Božího lidu“. I když shromáždění hlasovalo o tom, aby o nezbytnosti kněžství proběhla diskuze, z komplexních procedur Synodální cesty vyplývá, že je nejisté, zda na toto téma proběhne oficiální debata.

Biskup Bätzing dále uvedl, že dokumenty diskutované shromážděním nejsou „pouhými texty, ale sny vloženými do slov o tom, jak chceme změnit církev v Německu: církev, která je participativní, genderově vyvážená a kráčí společně s lidmi“.

„Zde jsme ukázali, že si navzájem nasloucháme v poklidné práci a dobré a objektivní debatě. Zde ve Frankfurtu byly texty vylepšeny. Nyní mají fóra za úkol předlohy dále rozvinout, aby byly připravené napříště k přijetí,“ vysvětlil. „Fóra mají zmocnění k tomu, aby pokračovala v práci. Čekáme, až obsah bude předložen třetímu synodálnímu shromáždění, a domníváme se, že potřebujeme ještě hodně času,“ dodal biskup Bätzing.

Synodální shromáždění bylo v sobotu odpoledne ukončeno dříve, než bylo plánováno, poté, co biskup Bätzing požádal organizátory, aby spočítali, zda zasedání má potřebné kvórum 154 účastníků. Mnoho z účastníků totiž odjelo ze zasedání dříve a zůstalo pouze 149 účastníků, takže ke dvoutřetinové většině potřebné k usnášeníschopnosti chybělo pět osob.

Podle německé sekce Catholic News Agency (CNA Deutsch) se rozhodnutí o přerušení jednání setkalo s nedůvěrou mezi účastníky zasedání, které se potýkalo s technickými problémy. Na závěrečné tiskové konferenci biskup Bätzing uvedl, že považuje náhlé ukončení shromáždění za „okamžik ponaučení“, který snad posílí vědomí účastníků, že Synodální cesta vstupuje do „důležité fáze“. Synodálního shromáždění se účastnilo 230 účastníků, včetně německých biskupů, 69 členů ZdK a představitelů jiných částí německé církve.

Zdroj: Catholic News Agency

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022