Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Prosby i díky za synodální proces ve Frýdku

Zdroj:Diecéze ostravsko - opavskáDiecéze ostravsko - opavská
Rubrika: Hlavní zprávy,Domácí,Ostravsko-opavská diecéze
Datum publikace2. 6. 2023, 7.20
TiskTisk

Zaplněná frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie se ve středu 31. května přidala k celosvětové síti modliteb za synodální proces. „Maria s Alžbětou vytvořily společenství nesoucí radost z víry. Jak jsme na tom my?“ ptal se v homilii biskup Martin David. Radosti i starosti diecézního společenství církve pak mohl každý vyjádřit v debatě po mši svaté. O jakých tématech se mluvilo?

image:Image 32/source/orig/31786_24258_0_20230531-joci-synoda-2902.jpg
Foto: Josef Cinciala, Člověk a Víra

K modlitbám za synodální proces vyzval všechny diecéze na světě vatikánský sekretariát světové synody. V naší diecézi volba místa padla na mariánskou svatyni ve Frýdku, kde se celosvětový termín kryl s titulární slavností baziliky Navštívení Panny Marie. „My tady ale nejsme jen kvůli tomu. Přijali jsme pozvání k modlitbě za synodální proces církve. Všechny úmysly, se kterými přicházíme, spojme s tajemstvím Kristovy oběti: je to oběť chvály, díků a proseb,“ začal bohoslužbu apoštolský administrátor diecéze, biskup Martin David.

V kázání propojil příběh z evangelia o setkání Marie a Alžběty se třemi hlavními motty synody: společenství, spoluúčast a poslání. Právě SPOLEČENSTVÍ radostné víry totiž matky Ježíše Krista a Jana Křtitele v judských horách vytvořily. „Díky synodě zažilo mnoho lidí zkušenost toho, že se poprvé bavili o věcech víry,“ poukázal biskup. Symbolem SPOLUÚČASTI je živý zájem obou žen o to, co ta druhá prožívá. Podobně to zaznělo ve druhém čtení z Pavlova listu Římanům: „S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími buďte mezi sebou stejného smýšlení (12. kapitola listu Římanům).“ Zájem o druhé a jejich radosti a smutky by měl růst i ze spoluúčasti, kterou máme na společném slavení Eucharistie, podotkl biskup Martin. Hledat POSLÁNÍ církve na každém místě pak znamená dát víc prostoru Duchu Svatému.

Radosti z dosavadních synodálních zkušeností ale i nejistoty z dalšího postupu pak všichni mohli svěřit Marii v májové pobožnosti, kterou doprovodily modlitby za synodu. „Matko naše, Panna Maria, ty jsi nám vzorem v následování svého Syna. Vypros nám pokoru v naslouchání, svobodu v promlouvání, moudrost v rozlišování a odvahu v proroctví. Veď nás k tomu, abychom se milovali jako opravdoví bratři a sestry,“ zaznělo mimo jiné v modlitbě.

Po mši svaté přišel čas na fórum otázek, které směřovaly na biskupa Martina Davida a delegáta ad omnia P. Jana Czudka. Asi nejvíc ležela tazatelům na srdci budoucnost synodality v diecézi. Zvlášť z úst farních koordinátorů synody zaznívalo, že by ocenili častější sdílení s vedením diecéze o synodálním kráčení. Biskup Martin v debatě potvrdil, že se k tzv. diecézní i národní synodální syntéze vrací: „Diecézní a národní synodální syntézu z loňského roku mám doma položenou kousek od místa, kde se modlím. Často na ně padne můj zrak při modlitbě. Nejčastěji si procházím části, které se týkají liturgie, za kterou jsem v rámci ČBK zodpovědný. Stále aktuální jsou pro mě podněty, které se týkaly našeho biskupství a diecéze jako celku,“ uvedl.

Biskupský delegát P. Czudek pak zdůraznil, že kromě postřehů ze skupinek jde v prvé řadě o změnu atmosféry: „Synoda mě dělá citlivějším na věci, které se netýkají jen běžného provozu. Když jezdím do farností, zaměřuji se víc na to, jaká tam je atmosféra důvěry, diskuze nebo partnerství,“ podotkl P. Jan Czudek a o chvíli později navázal. „Z výstupů z farností jsem měl dojem, že nejdůležitější požadavky byly obecné a týkaly se právě celkové atmosféry. Aby byl hlas farníků slyšet, aby byli bráni jako partneři, aby naše hospodaření bylo průzračné.“

Ve středu ve Frýdku znova zaznělo, že větší rozhodnutí reagující na synodu čekají na nového sídelního biskupa. Na něj čeká diecéze už patnáct měsíců. Hlavní výzvy do budoucna podle biskupa Martina Davida leží v oblasti pastorace. „Bude potřeba se zabývat způsoby pastorace v diecézi. Pokročí zřejmě proces spojování farností, což už v některých diecézích na západě naší republiky proběhlo. Hlavně ale musíme hledat cesty evangelizace nejen v kostelích, ale hlavně ve veřejném prostoru.“ Nového biskupa čeká také výzva obnovit poradní orgány, které musely zaniknout se smrtí diecézního biskupa – jako je pastorační rada diecéze. Řeč byla také o roli děkanátů jako spádových center společenství věřících. „Zde mohou jako určitý model sloužit skupiny děkanátních animátorů mládeže, kde se mladí scházejí napříč farnostmi a vytvářejí zajímavé akce,“ reagoval biskup Martin.

Přišla řada také na téma církevní ekonomiky. „Snažíme se, abychom byli dobrými hospodáři. Ale toto není naše hlavní poslání. Pro svět je velice líbivé psát o tom, že církev něco kupuje nebo prodává. Náš hlavní úkol ale vždy byl, je a bude hlásat evangelium. Hospodaření je základ, který má běžet v pozadí. Slyšet má být svědectví o Kristu. To je náš hlavní úkol,“ shrnul biskup Martin.

Na závěr se biskup Martin a delegát P. Jan Czudek zamýšleli nad otázkou, kde vidí naději při přemýšlení nad dalšími cestami církve v naší diecézi. „Ve všem stresu nebo trápení mi přináší klid víra, že Pán Bůh má všechno v rukou. Docela nedávno jsem slyšel myšlenku, že při hledání Boží vůle můžeme říct, že Boží vůli je, abychom žili tady a teď. Kdyby mě Pán Bůh chtěl mít před sto lety nebo za sto roků, poslal by mě tam,“ uzavřel P. Czudek.

Celá fotogalerie ZDE.

Diecézní synodální syntézu najdete ZDE.

Národní synodální syntézu najdete ZDE.

Focusy

Synoda 2021–2024 Život z víry Liturgie a bohoslužby

Mohlo by vás zajímat

image:Image Obřady pomazání nemocných
Obřady pomazání nemocných
Cena: 35 Kč
image:Image Křestní list
Křestní list
Cena: 35 Kč
image:Image Společné prosby věřících - bílé
Společné prosby věřících - bílé
Cena: 179 Kč
image:Image Lekcionář V.
Lekcionář V.
Cena: 70 Kč

Související články

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou