Lupa
Obsah
Portál

Liturgie a bohoslužby

image:Image 43/source/orig/42480_27599_16_plakat_sv_hubertske-slavnost_a4_2023.jpg

Svatohubertská slavnost na Kuksu

Svatohubertskou mši svatou v Hospitalu Kuks v sobotu 7.října v 18 hod. bude celebrovat královéhradecký biskup Jan Vokál. Každoročně je na podzim připomínán světec, podle něhož je nazváno společenství lidí, které však není v pravém slova smyslu řádem církevním, ve kterém by žili zasvěceným způsobem života ženy či muži. Každopádně jde však o zajímavou společnost, jejíž historie sahá až na konec 17. století. Centrum  aktivit Řádu sv. Huberta se nachází

image:Image 43/source/orig/42450_27575_10_41581251857b5a512cd376ef5804d6a29f17d00b2-1.jpg

Biskup Josef Kajnek zahájí akademický rok v Hradci Králové

Královéhradečtí studenti a pedagogové se ve středu 4.října setkají, aby společně vstoupili do dalšího akademického roku. Biskup Mons. Josef Kajnek bude celebrovat mši svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 19 hodin.

image:Image 43/source/orig/42236_vatva.jpeg

Papež novým kardinálům: Pracujte na stále jednotnější a synodálnější církvi

Ve své homilii během konzistoře ke jmenování 21 nových kardinálů se papež František zamyslel nad jednotou a rozmanitostí církve a zdůraznil význam synodality pod vedením Ducha Svatého. "Kardinálské kolegium je povoláno k tomu, aby se podobalo symfonickému orchestru, který představuje harmonii a synodalitu církve," řekl papež František ve své homilii na Svatopetrském náměstí. Rozmanitost v katolické církviVe své homilii adresované kardinálskému kolegiu a jeho novým členům (včetně 19 arcibiskupů a

image:Image 43/source/orig/42191_27490_0_js510578_cropped.jpeg

FOTOGALERIE: Ve Švihově uctili památku patrona české země svatého Václava

Poutní mši svatou ve farním kostele sv. Václava sloužil 28. září ve Švihově P. Tomasz Kowalik.

image:Image 43/source/orig/42085_39.JPG

FOTOGALERIE: Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes poutníci připomněli odkaz sv. Václava. Mši svatou sloužil kardinál Dominik Duka, kázal litoměřický biskup Jan Baxant. Účastnil se také pražský arcibiskup Jan Graubner a všichni čeští a moravští biskupové.

image:Image 43/source/orig/42077_55.JPG

Ve Staré Boleslavi si lidé poutní mší připomněli svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz světce a českého patrona svatého Václava. V místě, kde byl kníže Václav v roce 935 zavražděn, se jí účastnily tisíce lidí. Mši sloužil kardinál Dominik Duka, kázal litoměřický biskup Jan Baxant. Účastnil se také pražský arcibiskup Jan Graubner a všichni čeští a moravští biskupové. Na náměstí dorazili vedle představitelů církve také prezident Petr Pavel, bývalý

image:Image 42/source/orig/41959_cathedrapetri-gloria.jpg

Svatováclavská mše v bazilice sv. Petra ve Vatikánu

Všichni krajané, poutníci a návštěvníci Říma jsou srdečně zváni na slavnostní mši, která se uskuteční u příležitosti svátku hlavního českého národního patrona sv. Václava ve čtvrtek 28. září 2023 v 15.00 ve Svatopetrské bazilice u oltáře Katedry sv. Petra. Hlavním celebrantem letošní bohoslužby bude ostravsko-opavský biskup Martin David. Při mši svaté budou koncelebrovat představitelé a alumni Papežské koleje Nepomucenum v čele s rektorem P. Romanem Czudkem. Hudební doprovod mše svaté

image:Image 42/source/orig/41843_27325_0_pesy-20230924-brezno-z72-4635.jpg

FOTOGALERIE: Žehnání zvonů v Březně u Chomutova

V neděli 24. září 2023 od 10 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant slavnostní mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova. Po ní požehnal tři nové zvony, které byly následně instalovány na věž kostela. Odpoledne se konal koncert, kde účinkovali F. Slováček ml. (soprán saxofon, klarinet, zpěv) a J. Knotte (varhany,

image:Image 42/source/orig/41781_27322_0_ruzenec-panna-maria.jpg

U dominikánů se budou 24 hodin modlit růženec

Již sedmým rokem se v klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci bude ve dnech 6. a 7. října 2023 konat Modlitba růžence 24 hodin. Tuto modlitbu dnem i nocí zahájí v předvečer památky Panny Marie Růžencové, v pátek 6. října 2023, biskup Antonín Basler mší svatou od 18.00. Zakončena bude 7. října slavnostní mší svatou, kterou bude celebrovat děkan olomouckého děkanátu P. Ladislav Švirák.„Hlavní úmysl letošní čtyřiadvacetihodinové modlitby bude obětován za

image:Image 42/source/orig/41742_27314_0_prime-prenosy-foto-pavel-langer.jpg

Přímé přenosy bohoslužeb od 25. září do 1. října 2023

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas, České televizi a Českém rozhlasu. Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.Česká televize nabídne na svém druhém programu ve čtvrtek 28. září od 10.00 mši svatou z Národní

image:Image 42/source/orig/41546_27227_0_0s7a5682.jpg

Začíná nový akademický rok. VKH Ostrava do něj vstoupilo s biskupem Martinem Davidem

Mší svatou s biskupem Martinem zahájilo Vysokoškolské katolické hnutí v Ostravě 19. září svůj zimní semestr. Studenti a také absolventi se scházejí každý týden v úterý při mši svaté v 19 hodin v pustkoveckém farním kostele sv. Cyrila a Metoděje. Do rytmu pravidelných setkání už vstoupilo také Společenství mladých pracujících, kteří se scházejí v salesiánském středisku v Ostravě-Vítkovicích. „Jsem rád, že vás tu vidím zase po prázdninách,“ přivítal studenty při mši svaté na úvod akademického roku

image:Image 42/source/orig/41508_20230920dsc9327rahanfoto.jpg

FOTOGALERIE: Mše svatá v rámci Symposia kanonického práva v Předklášteří u Tišnova

V kostele Porta Coeli zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie celebroval 20. září mši svatou apoštolský nuncius Mons. Jude Taddeus Okolo, v rámci Symposia kanonického práva za mezinárodní účasti kněží a odborníků v oblasti kanonického práva.

image:Image 42/source/orig/41387_27170_0_230321-zvestovani.jpg

U kapucínů oslaví benediktinskou primici

O první říjnové neděli se v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci uskuteční primiční mše svatá novokněze P. Bruna Marii Giacintova OSB, řeholníka z břevnovského arciopatství, který dříve v olomouckém kapucínském kostele mnoho let ministroval a ovlivňoval generace skautů. Kněžské svěcení přijme v sobotu 23. září v 10.00 v bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově z rukou biskupa Václava

image:Image 42/source/orig/41382_27156_0_frydek_r_polach.jpg

Diecézní pouť za rodiny a duchovní povolání přivítá 7. října frýdecká bazilika

7. října zveme do frýdecké baziliky na Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu. První sobotu v měsíci se tam budou s věřícími modlit za budoucnost rodin a kněze také biskup Martin David, generální vikář P. Jan Czudek i nový biskupský vikář pro pastoraci P. Daniel Vícha. Od 17.00 budou společně s poutníky slavit mši svatou. I letos bude jedna ze dvou hlavních diecézních poutí v roce spojena s pěší poutí. Na ni zve mládež z děkanátu Nový

image:Image 42/source/orig/41370_den-otce-pia-v1.jpg

Den otce Pia

V sobotu 23. září si připomínáme památku italského kněze a světce Pia z Pietralciny, který byl známý zejména pro svá stigmata. V brněnské diecézi se můžete k oslavě přidat na dvou místech: V Brně u svatého Tomáše a pak ve Žďárském klášteře a na Zelené Hoře. V Brně u sv. Tomáše zazní před mší svatou krátká přednáška o tom, jakým způsobem můžeme vnést do svého života odkaz sv. Pia a po mši svaté jste všichni zváni na společné agapé (sdílení, popovídání s občerstvením) do prostoru u sakristie

image:Image 42/source/orig/41304_27084_2_3.jpg

FOTOGALERIE: Svatoludmilská pouť v Litoměřicích v roce 2023

V sobotu 16. září 2023 se od 18 hodin konala v kapucínském kostele sv. Ludmily v Litoměřicích poutní slavnost. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

image:Image 42/source/orig/41165_dsc3231.jpg

FOTOGALERIE: Kardinál Robert Sarah sloužil v Římově mši sv. v mimořádném ritu

V sobotu, 16. září 2023, v Římově celebroval pontifikální mši sv. podle misálu z roku 1962 Robert kardinál Sarah, emeritní prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Přede mší posvětil nové korouhve sv. Václava a sv. Ludmily. Po liturgii proběhla autogramiáda, kdy kardinál Sarah zájemcům podepisoval svoji novou knihu "Katechismus duchovního života" a uděloval individuální požehnání.

image:Image 42/source/orig/41057_dk13445.jpg

FOTOGALERIE: Svěcení stálých jáhnů v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

V sobotu, 16. září 2023, v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělil brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul svěcení ke stálému jáhenství. Svěcení přijali tito kandidáti: Ing. Bc. Adolf Jílek, Ph.D. z farnosti Drnovice, JUDr. Mgr. Jan Lata, Ph.D. z farnosti Bílovice nad Svitavou, Mgr. et Mgr. Dominik Leplt z farnosti Brno-Lesná, JUDr. Mgr. Václav Kotlář z farnosti Tišnov, Ing. Bc. Martin Kučera z farnosti Luleč, Ing. Bc. Milan Pospíšil z farnosti Vísky u Letovic a RNDr. et Bc. Miroslav Staněk z

image:Image 42/source/orig/41029_27061_0_dsc2113.jpg

Biskup Martin o víkendu slavil poutní mše svaté na Maria Hilf i na Cvilíně

„To, co obdivujeme na Bolestné Matce Boží, není velikost bolesti ani jejich počet, ale velikost její víry, která i v bolesti stojí za tím jednou vysloveným FIAT – ať se mi stane podle tvého slova,“ poznamenal biskup Martin v neděli 17. září v promluvě během poutě k Panně Marii Bolestné na Cvilíně. Bolesti se poutníci dotkli také o den dříve na Maria Hilf, kde mohli naslouchat pomocnému biskupovi kyjevsko-žytomyrské diecéze Ołeksandru Jazłowieckému. V sobotu 16. září biskup Martin celebroval

image:Image 42/source/orig/41023_27055_0_prime-prenosy-foto-pavel-langer.jpg

Přímé přenosy bohoslužeb od 18. do 24. září 2023

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas. Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.Televize Noe nabízí ve všední dny bohoslužby od 12.05 z kaple ostravského biskupství. V sobotu bude stanice vysílat přímé přenosy

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou