Papež: Prarodiče jsou v rodině důležití, předávají víru a lidství

Prarodiče jsou pro život v rodině důležití, protože předávají dědictví víry a lidství. V den památky rodičů Panny Marie Jáchyma a Anny, 26. července, to napsal papež František. Významu stáří se papež ve svých projevech věnuje často.
Publikováno: 27. 7. 2017 19:00

Foto: Ondřej Mléčka

„Jak jsou důležití prarodiče v životě rodiny, aby zde předávali dědictví lidství a víry, která je zásadní pro každou společnost,“ napsal ve středu na sociální síti Twitter papež František. V tento den si církev připomínala památku rodičů Panny Marie, svatých Jáchyma a Anny.

Tématu významu stáří se papež František věnuje dlouhodobě. Například během setkání se seniory v aule Pavla VI. v říjnu 2015 řekl: „Církev se dívá na staré lidi s láskou, vděčností a velkým uznáním. (…) Vaše přítomnost je důležitá, protože vaše zkušenost je cenným pokladem, nezbytným proto, abychom se dívali na budoucnost s nadějí a zodpovědností. Vaše zralost a moudrost, nashromážděná v průběhu let, může pomoci mladším. (…) Neboť staří lidé dosvědčují, že i v těch nejtěžších zkouškách nemáme nikdy ztrácet důvěru v Boha a v lepší budoucnost. Jsou jako stromy, které nadále přinášejí ovoce: i když pod tíhou roků, stále mohou originálně přispívat ke společnosti bohatší na hodnoty a k podpoře kultury života.“

Stáří je zvláštní Boží povolání. Patří k němu také modlitba za druhé, jak uvedl František v září 2014: „Stáří je zvláštním způsobem časem vděčnosti, ve kterém Pán obnovuje své volání. Povolává nás k ochraně a předávání víry a k modlitbě, především té přímluvné. Povolává nás, abychom byli blízko potřebným. (…) Staří lidé a prarodiče mají schopnost porozumět i těm nejsložitějším situacím. Proto když se za tyto situace modlí, jejich modlitba je silná a mocná.“

„My potřebujeme především seniory, kteří se modlí, protože k tomu je nám dáno stáří,“ zopakoval při jiné příležitosti. Senioři jsou podle něj „sborem duchovního chrámu“, který podpírá mladou generaci.

Papež také často důrazně varuje před „skartovací kulturou“, která se seniorů zbavuje tím, že je odsouvá na okraj. „Je ošklivé vidět staré lidi skartované, je to ohavné, je to hřích!“ zvolal František při generální audienci v roce 2015. „Nikdo se to neodvažuje říci otevřeně, ale dělá se to. Je něco zbabělého v tomto návyku na skartující kulturu. Zvykli jsme si, že lidé jsou skartováni. Chceme odstranit náš zvýšený strach před slabostí a zranitelností, ale tak vyvoláváme u starých lidí nárůst úzkosti, že budou špatně snášeni a opuštěni.“ „Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé,“ dodal. Společnost, ze které se vytratí nezištná láska, podle něj přijde o duši.

(zdroj: Církev.cz, Twitter, Radio Vaticana)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

CCEE a COMECE: „Společně usilujme o obnovu, při které nikdo nezůstane pozadu“

Ve středu 3. června se v St. Gallen virtuálně setkali zástupci CCEE (Rada evropských biskupských konferencí) a COMECE (Komise biskupských konferencí Evropské unie), aby společně zhodnotili dopady pandemie Covid-19 na každodenní život církve a společnosti v jednotlivých evropských státech, možnostech spolupráce a vztazích mezi státem a církví, které byly v průběhu pandemie narušeny.
05.06.2020

Děkuji všem, kdo za epidemie prokazovali skutky lásky, píše arcibiskup Graubner

S vděčností za všechno, čím pomáhali ulehčit druhým čas koronaviru, i s výzvou k obnově života se arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, obrací k lidem svým pastýřským listem.
05.06.2020

Kardinál Koch: Ekumena dnes potřebuje především vědět, kam chce dojít

Rozhovor s kardinálem Kurtem Kochem, předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů, u příležitosti dnešního 60. výročí založení této instituce a 25. výročí encykliky Jana Pavla II. Ut unum sint z 25. května 1995. V dialogu vždycky víc dostáváme než dáváme, ujišťuje švýcarský kardinál stojící již deset let v čele této papežského úřadu pro ekumenismus. Zároveň poukazuje také na základní problém dnešní ekumeny: musíme se shodnout na společném cíli.
05.06.2020

Na Velehrad se letos dostanete jen s místenkou

Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. To je letos nemožné, přesto Dny lidí dobré vůle budou. I když v omezeném režimu – pouze s místenkou jak na benefiční koncert, tak na slavnostní bohoslužbu. Celý poutní areál bude muset být z důvodu kapacitních opatření uzavřen. Každoroční aktivity pro rodiny ani setkání vozíčkářů se tak letos konat nemohou.
05.06.2020

Roušky s nápisem PUSU! vynesly Charitě sto tisíc

Celý květen kupovali Jihomoravané roušky s nápisem PUSU! Pomyslnou májovou pusou přispěli Diecézní charitě Brno částkou 100 528 korun v boji proti šíření nového koronaviru mezi nejohroženějšími. Výtěžek pomůže Diecézní charitě Brno s výdaji na ochranné pomůcky pro klienty i pracovníky, které jen za první měsíce pandemie vzrostly na více než 1 milión korun. Charita se i v době nouzového stavu denně starala o 3 tisíce seniorů, nemocných nebo lidí bez přístřeší.
05.06.2020