banner sekce
Sekce

Katecheze

Česko - Slovenská katechetická konference 26.2.2018 v Olomouci

Srdečně zveme všechny pracovníky katechetických center, center pro rodinu, kněze, pastorační asistenty i všechny, kterých se tato problematiky dotýká a zajímá je, na Česko - Slovenskou katechetickou konferenci.
Publikováno: 6. 12. 2017 15:00

 

Konference se bude konat v pondělí 26. 2. 2018 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Ústředním tématem konference bude "Rodina jako centrum výchovy ve víře".

Na konferenci vystoupí mj. Richard Vašečka, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky s přednáškou Projekt milovať a ctiť - ako spojiť biblické s praktickým v katechizácii rodín a manželstiev, Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu, na téma S jakými společenskými vlivy se setkává dnešní rodina?, Tibor Reimer, vedoucí Katedry katechetiky a pedagogiky na Rímskokatolícké cyrilometodské bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě představí téma Škola a rodina: rivali alebo partneri vo výchove vo viere?, Mons. Aleš Opatrný s přednáškou na téma Některé dysfunkce v rodině a jejich vliv na výchovu ve víře nebo Ludmila Muchová s tématem Možnosti a hranice rodinné výchovy ve víře v sekularizované společnosti. O své zkušenosti se s námi podělí Dobroslava Baranová, Július Jenis z centra pro rodinu v Nitře, Roman Seko, riaditeľ Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy, a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.

Účast dále přislíbili kardinál Dominika Duka, Mons. Jan Graubner, Mons.  Stanislav Zvolenský, Mons. Bernard Bober a Mons. Pavel Konzbul.

Pozvané osobnosti se pokusí propojit českou a slovenskou realitu zejména v tématech výchovy ve víře a vlivů společnosti na ni a budou sdílet zkušenosti práce center pro rodinu a příprav na manželství. V rámci jednotlivých bloků bude prostor pro diskusi.

Přihlásit se můžete zde do 31.1.2018. Poplatek 300 Kč je určen na úhradu občerstvení a části nákladů na konání konference.

Podrobnější informace, včetně anotací jednotlivých přednášek, budeme postupně zveřejňovat na tomto webu.

Na viděnou se těší 

P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tereza Myslilová