banner sekce
Sekce

Katecheze

Některé dysfunkce v rodině a jejich vliv na výchovu ve víře - Mons. Aleš Opatrný

Rodina je velmi důležitým, přímo jedinečným prostředím pro výchovu ve víře. Předpokládá to ovšem rodinu dobře fungující, kde jsou sjednocovány požadavky otce a matky, kde jsou tito dva přitažlivými vzory, a kde je dostatek prostoru pro individualitu každého člena rodiny a to i v oblasti víry a života z víry. Žádná rodina ovšem není ideální, určité dysfunkce se vyskytují v podstatě všude. Na některých typických situacích naznačíme, jaký vliv dysfunkce mohou mít a jak by bylo dobré usilovat o jejich eliminování.

Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. katolický kněz. Vystudoval ČVUT FSI v Praze, potom Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze- Litoměřicích. Působil jako kněz v Plzni, Toužimi a v Praze. Od založení v roce 1991 do roku 2004 vedl Pastorační středisko pražského arcibiskupství. Absolvoval doktorské studium na CM teologické fakultě UP v Olomouci, tam se také habilitoval v oboru pastorální teologie. Od roku 2002 vyučuje na Katolické teologické fakultě UK v Praze pastorální předměty a současně stále působí v pastoraci.