banner sekce
Sekce

Katecheze

Příprava snoubenců na manželství. Zkušenost Arcidiecéze olomoucké - Mons. Jan Graubner

Už několik let sledujeme krizi rodiny a vidíme potřebu nové pastorace rodin, kam patří nejen příprava snoubenců, ale i doprovázení manželů, podpora jejich společenství a poradenství, stejně jako pomoc při výchově dětí. Dosavadní zkušenost nás přivedla k názoru, že účinnost pomoci je závislá na komplexnosti a zapojení dobrovolníků, které je třeba formovat.

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK, předseda Komise pro Charitu a delegát ČBK pro misie, účastník Synody o rodině v roce 2014. Pastoraci rodin vidí jako dlouhodobě jako prioritu, proto v každém děkanátu zřídil pobočku diecézního centra pro rodinu.