banner sekce
Sekce

Katecheze

Možnosti a hranice rodinné výchovy ve víře v sekularizované společnosti - Ludmila Muchová

Příspěvek Možnosti a hranice rodinné výchovy ve víře v sekularizované společnosti se zaměřuje jednak na charakteristiku sociálního učení dětí, které se v křesťanské rodině odehrává jedinečným způsobem, jednak na rizika, která v sobě skrývá současná česká sekularizované společnost zejména vzhledem k mladým adolescentům. Autorka se též pokouší o návrh, jak lze pastoračně a pedagogicky doprovázet křesťanské rodiny v jejich komplikované výchovné roli.

Ludmila Muchová (nar. v r. 1953) je docentkou pro obor didaktika náboženské výchovy na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Jejím odborným zájmem je jak křesťanská výchova dětí a mladých lidí ve školách, tak ve farnostech, a to především s ohledem na charakter současné české sekularizované společnosti, který ovlivňuje i podobu současné rodiny.
Je vdaná a má tři dospělé děti.