ČBK nabízí semináře pro kněze a jáhny

Česká biskupská konference nabízí v rámci projektu Aktivizace života farností na podporu soft-skills kněží, jáhnů i aktivních laiků celou řadu seminářů. Realizovány jsou díky podpoře Americké biskupské konference - USCCB. Vyberte si...
Publikováno: 11. 10. 2019 9:00

Foto: Radka Blajdová / ČBK

PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY A SEMINÁŘE PRO KNĚZE A JÁHNY

17. 10. 2019 Praha - Umění rozhovoru - poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Mgr. Marek Jargus - v rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení (cyklický model pomáhajícího rozhovoru). Přihlašujte se na vzdelavani@cirkev.cz.

22. 10. 2019 Praha, Duchovní mezi paragrafy a kánony, lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát - půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti. Pro kněze, jáhny a seminaristy. Přihlašujte se ZDE.

5. 11. 2019 v rámci setkání kněží na Velehradě - Hospodaření s časem a delegování, lektor RNDr. Michal Chytil DrSc. - jednodenní seminář o hospodaření s časem a delegování. Vede zkušený, empatický a zábavný lektor, který upozorňuje, že je poněkud vetchý, takže je prozíravé přihlásit se na co nejdřívější termín :-). Přihlašujte se na vzdelavani@cirkev.cz.

25. 11. 2019 Praha, Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů, lektor Mgr. Aleš Bednařík - jednodenní seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa dá nahlédnout do světa zvládání každodenních konfliktních situací, ať už se jedná o vaše blízké, farníky či cizí lidi, ukáže Vám principy pozitivní komunikace a strategie (ne)zvládání emočně náročných komunikačních situací. Přihlašujte se na vzdelavani@cirkev.cz.

9. 12. 2019 Praha - Hospodaření s časem a delegování, lektor RNDr. Michal Chytil DrSc. - jednodenní seminář o hospodaření s časem a delegování. Vede zkušený, empatický a zábavný lektor, který upozorňuje, že je poněkud vetchý, takže je prozíravé přihlásit se na co nejdřívější termín :-). Přihlašujte se na vzdelavani@cirkev.cz.

14. 1. 2020 v rámci setkání kněží na Velehradě, Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů, lektor Mgr. Aleš Bednařík - jednodenní seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa dá nahlédnout do světa zvládání každodenních konfliktních situací, ať už se jedná o vaše blízké, farníky či cizí lidi, a ukáže Vám principy pozitivní komunikace a strategie (ne)zvládání emočně náročných komunikačních situací. Přihlašujte se na vzdelavani@cirkev.cz.

4. 2. 2020 Olomoucký seminář, Hospodaření s časem a delegování, lektor RNDr. Michal Chytil DrSc. - jednodenní seminář o hospodaření s časem a delegování určený pro seminaristy, uzavřená skupina.

28. 4. 2020 v rámci setkání kněží na Velehradě - Umění rozhovoru - poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Mgr. Marek Jargus - v rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení (cyklický model pomáhajícího rozhovoru). Přihlašujte se na vzdelavani@cirkev.cz.

PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY A SEMINÁŘE PRO AKTIVNÍ LAIKY

V rámci projektu Aktivizace života farností na podporu soft-skills kněží, jáhnů i aktivních laiků nabídneme i semináře pro aktivní laiky (projekt je realizován díky podpoře Americké biskupské konference - USCCB). Semináře pro aktivní laiky budou otevřeny v roce 2020.

ŠKOLENÍ PRO CÍRKEVNÍ ZAMĚSTNANCE

Pořádáme jednodenní školení:

online komunikace – sociální sítě, case studies, kampaně, krizová komunikace, ukázky a příklady šikovných nástrojů

copywriting – zlepšení dovedností v komunikaci psanou formou

grafika – praktické nástroje, forma sdělení, propagace, jednotný vizuální styl, zadávání grafiky

Školení zajišťují profesionální školitelé, s nimiž máme domluvenou dlouhodobou spolupráci. V případě zájmu o školení nám napište na data@cirkev.cz. Konkrétní termín školení je vypsán vždy, když se nahlásí dostatečný počet zájemců.

mediální školení - v případě zájmu o upevnění dovedností komunikace s médii napište na pulkrabkova@cirkev.cz, domluvíme a zajistíme Vám nejvhodnější variantu školení (skupinové, individuální, pro top managery, pro střední management, vystupování před kamerou, práce s textem apod.)

 
 

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články