Lupa
Obsah
Portál

Pastorace

image:Image 43/source/orig/42482_27598_0_image.jpg

Světový den misií

Světový den misií (Misijní neděle) letos vychází na neděli 22. října. V církvi se slaví vždy předposlední říjnovou neděli již od roku 1926, kdy byl vyhlášen papežem Piem XI. Motto letošní Misijní neděle zní: “Kráčejme po cestě s hořícím srdcem” (srov. Lk 24, 13-35). Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské

image:Image 43/source/orig/42203_27497_0_image.jpg

Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

Diecézní setkání seniorů v královéhradecké diecézi probíhá v pátek 29. září za účasti diecézního biskupa Jana Vokála. .V kostele Panny Marie začalo diecézní setkání seniorů modlitbou za mír, následovala ji bohoslužba. Součástí programu byla také beseda s P. Marianem Pospěchou, moderátorem TV

image:Image 42/source/orig/41373_27113_0_ministrant-3.jpg

Ministranti olomoucké diecéze se sejdou při „malé pouti“ ke cti bl. Carla Acutise s biskupem Baslerem

Na „malou pouť“ ke cti bl. Carla Acutise, patrona kaple Ministrantské fary v Náměšti na Hané, jsou v sobotu 21. října 2023 zváni všichni ministranti olomoucké arcidiecéze. Setkání v prostorách Ministrantské fary nabídne program plný her a přednášek i možnost prohlídky fary včetně kaple bl. Carla Acutise. Završí ho mše svatá s biskupem Antonínem Baslerem v 15.00. Občerstvení zajištěno, s sebou ministrantské oblečení a účastnický příspěvek 50 Kč. Více informací a přihlášky

image:Image 42/source/orig/41333_27112_0_image.jpg

Kurz Samuel pro mladé od 19 do 30 let v Pardubicích

Kurz je určen mladým (svobodným) lidem od 19 do 30 let, kteří touží po prohloubení vztahu s Bohem a hledají svoje životní povolání a poslání. Kurz trvá jeden rok a zahrnuje 9 setkání (od října do června), která probíhají jedenkrát za měsíc v neděli od 15.00 do 19.00 hod. Místem setkání je fara u kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích (Kostelní 92). Kurz je bezplatný. Účastníci hradí pouze náklady spojené s exerciciemi na konci kurzu. Přihlásit se můžete do

image:Image 40/source/orig/39836_plakat3.jpg

Kurz Katecheta 2023/2024 v brněnské diecézi

Kurz Katecheta je určen těm, kdo chtějí v budoucnu po dohodě s duchovním správcem pomáhat ve farní katechezi dětí či v katechezi jiné věkové skupiny. Pro účast v něm je potřeba řádné absolvování Teologického kurzu. Kurz Katecheta obsahuje tyto předměty: katechetika, didaktika, pedagogika, psychologie, katechetické metody, pastorálka, organizace katecheze v diecézi a spirituální teologie. Katechetické metody jsou vyučovány formou praktických workshopů a seminářů.Nejbližší kurz Katecheta se plánuje

image:Image 40/source/orig/39042_26273_0_youtube_aj41lxfk-48.jpg

PODCAST: Papežovo poselství (nejen) portugalské církvi a pastoračním pracovníkům

Česká sekce Vatican News přináší v podcastu výběr pasáží z papežova poselství určeného pastoračním pracovníkům (nejen) v Portugalsku při příležitosti Světových dnů mládeže v Lisabonu. Výběr pasáží z papežova poselství si můžete poslechnout v češtině v našem podcastu, překlad plného znění najdete níže. PAPEŽ FRANTIŠEK Drazí bratři biskupové, drazí kněží a jáhni, zasvěcení muži a ženy a seminaristé, drazí pastorační pracovníci, bratři a sestry, dobrý večer! Jsem rád, že mohu být mezi vámi a

image:Image 39/source/orig/38783_26168_0_844.jpeg

Státní sekretář Vatikánu je v Jižním Súdánu

Posledních několik dní strávil kardinál Parolin v Angole, kde předsedal biskupskému svěcení arcibiskupa Germana Penemoteho, apoštolského nuncia v Pákistánu. Dnes, 14. srpna, se přesunul na návštěvu Jižního Súdánu, která je naplánována do čtvrtka 17. srpna. Mise kardinála Pietra Parolina v Africe tak pokračuje novou etapou, která ho přivedla do země, kterou papež navštívil před půl rokem. A je to mise, která ideálním způsobem navazuje, ve znamení míru, na apoštolskou cestu, kterou František

image:Image 38/source/orig/37845_25685_0_image.jpg

Setkání katechetů královéhradecké diecéze

Katechetické a pedagogické centrum biskupství královéhradeckého pořádá první zářijovou sobotu 2. 9. v Hradci Králové diecézní setkání katechetů. Téma letošního setkání je "Naplnil se čas" (Mk 1,15) aneb Čas v katechezi – katecheze v čase. Blok dopoledních přednášek přednese ThLic. Prokop Brož, Th.D., odpolední workshopy se budou věnovat novým impulsům pro katechezi a výuku náboženství. Předběžný program:8:00 – 8:30       registrace 8:00 – 8:30       káva, čaj, malé občerstvení8:30

image:Image 38/source/orig/37214_25378_0_rozhovor-2.jpg

Katechetické centrum nabízí doprovázení pro ty, kdo jsou aktivní ve farnosti

Arcidiecézní centrum pro katechezi nově poskytuje profesní doprovázení pro učitele náboženství, katechety a dobrovolníky v církvi. Zájemce bude doprovázet akreditovaná mentorka Martina Orlovská a setkání probíhají osobně v sídle arcibiskupství v Olomouci nebo přes platformu Google Meet. Mentoring probíhá formou osobních rozhovorů, při kterých se mentor společně s doprovázeným zamýšlejí nad jeho pastorační službou a nad tím, co by mu mohlo pomoci k dalšímu profesnímu rozvoji, a nebo také

image:Image 38/source/orig/37139_trumbowyg_0_youtube_gsnwdk9nou0.jpg

Národní katechetický kongres v Kroměříži

Katechetická sekce České biskupské konference ve spolupráci s diecézními katechetickými centry pořádá pro všechny, kdo se jakkoli angažují na poli evangelizace, katecheze a náboženského vzdělávání, XII. celostátní katechetický kongres. Uskuteční se od 10. do 12. listopadu 2023 v Kroměříži, v prostorách Arcibiskupského gymnázia, a jeho ústředním tématem bude „Umění komunikace“. „Pro každého, kdo se osobně setkal s Ježíšem, a zejména pro ty, kteří se podílejí na misijní, pastorační a

image:Image 36/source/orig/35643_356032196-683836573790276-5901009145899742202-n.jpg

V Tiraně se konalo setkání generálních sekretářů evropských biskupských konferencí

Ve dnech 22.-25. června se v albánské Tiraně konalo výroční zasedání generálních sekretářů evropských biskupských konferencí. Českou biskupskou konferenci na setkání zastupoval její generální sekretář P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl Th.D. Setkání bylo zahájeno mší svatou, které předsedal litevský arcibiskup Gintaras Grušas, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Hlavním tématem celého jednání bylo výročí 20 let od vydání post-synodální apoštolské exhortace Ecclessia in Europa

image:Image 36/source/orig/35488_13879.jpg

Václav Slouk proboštem kapituly

Brněnský biskup Pavel Konzbul dnes podepsal nové stanovy Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, založené 7. března 1296. V souladu s novými stanovami se uskutečnilo zasedání kapituly, na kterém byl novým proboštem zvolen Václav Slouk, farář u kostela sv. Jiljí v Brně-Komárově a prezident Diecézní charity Brno. Děkanem kapituly byl zvolen Petr Šikula, farář u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni. Instalace nového probošta a nového děkana se bude konat společně s instalací nových kanovníků

image:Image 36/source/orig/35040_img-20230615-wa0012.jpg

Vzdělávání lektorů Božího slova slaví 20 let

Lektoři Božího slova a jejich vzdělávání v olomoucké arcidiecézi slaví letos dvacetileté výročí. V roce 2003 toto vzdělávání v podobě kurzu o čtyřech částech inicioval ve všech děkanátech arcidiecéze pomocný biskup Josef Hrdlička. Chtěl tak upozornit na význam lektorské služby Božího slova pro liturgii a také zodpovědnost těch, kdo se předčítání Božího slova věnují. Kurz čtení Božího slova v liturgii byl při svém prvním dovršení v roce 2005 také startem pro každoroční říjnové setkávání lektorů

image:Image 34/source/orig/33083_24442_0_image.jpg

Letní katechetický seminář

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královehradeckého zve na Letní katechetický seminář, který se bude letos konat od 1. do 4. července v penzionu Marianum v Janských Lázních. Hlavním tématem bude příprava na první svaté přijímání. Seminář zahájíme v sobotu 1. července v 10:00 a ukončíme v úterý 4. července společným obědem. Hlavním tématem bude příprava na první svaté přijímání a doprovázet nás při něm bude doc. Dr. Ludvík Dřímla, ThD. a ThLic. Prokop

image:Image 34/source/orig/33060_13823.jpg

Otvírá se další ročník kurzu Samuel v brněnské diecézi

Tým pastorace povolání v brněnské diecézi připravil další ročník kurzu Samuel. Jedná se o jednoletý intenzivní kurz, který může napomoci k rozlišení a volbě povolání. „Účastníci se scházejí jednou za měsíc v neděli odpoledne na čtyři hodiny na různých místech v diecézi. Kurz je určen pro nezadané psychicky zdravé mladé věřící ve věku 16 až 33 let, kteří jsou připraveni prožít jej v plném rozsahu co do účasti i náplně,“ říká P. Marek Dunda, pověřený pastoraci povolání v brněnské diecézi.Zájemci se

image:Image 32/source/orig/31725_24223_0_dsc-8582.jpg

Setkání pastoračních asistentů v Litoměřicích

Ve středu 31. května 2023 se v Diecézním domě kardinála Trochty konalo setkání pastoračních asistentů. Setkání začalo mší svatou v 10 hodin v kapli Nejsvětějšího srdce Páně, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek. Poté od 11 hodin ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská měla přednášku o Charitě v litoměřické diecézi. Po diskusi pohovořili pastorační asistenti o práci ve svých farních společenstvích. Setkání bylo zakončeno společným obědem v Biskupském pivovaru.

image:Image 31/source/orig/30896_z628786.jpg

V Olomouci proběhla konference o aktivizaci života ve farnostech

Ve čtvrtek 25.5. 2023 proběhl v olomouckém Arcibiskupském paláci 2. ročník konference Aktivizace života farností. Více než 120 účastníků z řad duchovních i laiků diskutovalo o tom, jak podpořit aktivní život ve farnostech. Celého setkání se účastnil Mons. Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze a Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. Biskup Josef Nuzík v úvodu všechny přítomné přivítal a krátce se pomodlil za celé setkání. Program konference začal dvěma po sobě jdoucími

image:Image 31/source/orig/30882_24072_38_dsc-5825.jpg

Kněžský den v Litoměřicích

Ve čtvrtek 25. května 2023 se v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty konal Kněžský den s litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Proběhla přednáška o výuce náboženství, o Papežských misijních dílech a jejích aktivitách v diecézi a o Světových dnech mládeže v Lisabonu. Setkání kněží zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant modlitbou uprostřed dne z Denní modlitby církve a po ní měl promluvu ke kněžím. Po krátké přestávce pronesl R.D. Michal Podzimek jakožto vysokoškolský pedagog na

image:Image 30/source/orig/29388_2023-02-19vohl323s4a9892.jpg

Česká televize vysílá pořad o stálých jáhnech

V neděli 14. května 2023 ve 13.20 hodin bude na ČT 2 uveden dokument o službě stálých jáhnů. Podle slov stálého jáhna brněnské diecéze Ladislava Kince, který se v pořadu objeví, se natáčelo v kostele sv. Markéty v Prosetíně, ve škole v Brťoví, ve Věznici Kuřim, v kapli sv. Sedmipočetníků a sv. Zdislavy ve Víru, v kostele sv. Václava a sv. Zdislavy v Křižanově a na pouti Nový Jeruzalém v

image:Image 29/source/orig/28179_synact.png

SynAct Family – nová platforma pro službu rodinám

Dikasterium pro laiky, rodinu a život spustilo novou online platformu pro výměnu informací v oblasti služby rodinám. Umožňuje sdílení iniciativ a materiálů a nabízí přehled církevních směrnic. Nový nástroj se jmenuje SynAct Family. Platforma je určena k rozvoji dialogu mezi univerzitami, radami při biskupských konferencích a všemi instituty a sdruženími pro rodinu, vysvětluje Gabriella Gambino, podsekretářka vatikánského Diakasteria pro laiky, rodinu a život. "Cílem je vycházet ze žité reality.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou