Lupa
Obsah
Portál

Biskupství litoměřické

image:Image 43/source/orig/42271_27539_14_dsc-1939.jpg

FOTOGALERIE: Litoměřický biskup biřmoval v Mostě

V sobotu 30. září 2023 od 10 hodin, při slavnostní mši svaté, udílel litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v kostele sv. Václava v Mostě osmi dospělým křesťanům svátost biřmování. Přinášíme fotogalerii.

image:Image 43/source/orig/42076_54.JPG

Promluva Mons. Jana Baxanta na Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi

Přinášíme plné znění promluvy litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta ve čtvrtek 28. září 2023 při poutní mši svaté na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Bratři a sestry, milí poutníci, vážení přátelé,aniž bych chtěl pominout první křesťanské nemalé úsilí iroskotské misie v našem zeměpisném prostoru v 7. století, ostatně žádná evangelizační misie nemá být zapomenuta, protože přináší smysl pro oběť a ušlechtilost, dovoluji si tvrdit, že zásadní a zřetelné, tedy charakteristické křesťanské

image:Image 42/source/orig/41843_27325_0_pesy-20230924-brezno-z72-4635.jpg

FOTOGALERIE: Žehnání zvonů v Březně u Chomutova

V neděli 24. září 2023 od 10 hodin sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant slavnostní mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova. Po ní požehnal tři nové zvony, které byly následně instalovány na věž kostela. Odpoledne se konal koncert, kde účinkovali F. Slováček ml. (soprán saxofon, klarinet, zpěv) a J. Knotte (varhany,

image:Image 42/source/orig/41425_27173_0_1.jpg

Výročí posvěcení litoměřické katedrály sv. Štěpána v roce 2023

Ve středu 20. září 2023 při jitřní mši svaté oslavili členové svatoštěpánské kapituly v čele s proboštem Jiřím Hladíkem výročí posvěcení katedrály. Také v ostatních kostelech litoměřické diecéze si věřící připomněli, že v roce 1681 byla litoměřická katedrála slavnostně posvěcena.

image:Image 42/source/orig/41304_27084_2_3.jpg

FOTOGALERIE: Svatoludmilská pouť v Litoměřicích v roce 2023

V sobotu 16. září 2023 se od 18 hodin konala v kapucínském kostele sv. Ludmily v Litoměřicích poutní slavnost. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

image:Image 42/source/orig/41147_27074_0_1.jpg

FOTOGALERIE: Relikviář sv. Ludmily z litoměřického kapitulního pokladu připutoval na Tetín

V sobotu 16. září 2023 se konaly Slavnosti svaté Ludmily na Tetíně. Na tuto slavnost Katedrální kapitula svatého Štěpána v Litoměřicích zapůjčila relikviář s ostatky svaté Ludmily. Mši svatou v 11.00 hod. celebroval Mons. Václav Malý, pomocný pražský biskup. Po mši svaté byly ostatky svaté Ludmily přeneseny v průvodu do kostela svaté Ludmily, kde byly vystaveny k úctě věřících až do 18.00 hod. Poté byly dopraveny zpět do Litoměřic.

image:Image 41/source/orig/40747_26926_0_a1.jpg

FOTOGALERIE: Setkání starostů s litoměřickým biskupem Janem Baxantem

V úterý 12. září 2023 se litoměřický biskup Mons. Jan Baxant setkal v Biskupské rezidenci se starosty měst a obcí, které navštívil v posledních letech.

image:Image 41/source/orig/40606_26857_9_p1670472.jpg

FOTOGALERIE: Poutní slavnost v Milešově

V sobotu 9. září 2023 se od 11 hodin v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově na Lovosicku konala poutní slavnost ze svátku Jména Panny Marie, s připomínkou obránce města Vídně z roku 1683 Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Při mši svaté byl hlavním celebrantem generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl, koncelebroval litoměřický děkan P. Józef Szeliga a lovosický farář P. Ladislav Nádvorník. Během bohoslužby byl představen a požehnán nový oltářní obraz.

image:Image 41/source/orig/40183_26704_21_whatsapp-image-2023-09-05-at-120935.jpg

Litoměřický biskup se setkal se zástupci Schönstattského hnutí

V úterý 5. září 2023 od 10 hodin navštívili litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta zástupci Schönstattského hnutí z Německa i z Čech. Před tímto setkáním pan biskup přijal litoměřické bohoslovce Šimona Sterzika a Josefa Sterzika. Při setkání generální rektor schönstattského hnutí seznámil litoměřického biskupa se současným děním v hnutí a také s novými

image:Image 41/source/orig/40048_26671_0_whatsapp-image-2023-09-04-at-134203-16.jpg

Letní škola církevních dějin v Litoměřicích zahájila III. ročník

Od 4. až 8. září 2023 se v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích koná Letní škola církevních dějin. Jedná se již o 3. ročník. Na tuto letní školu se sjíždí odborná veřejnost mezi kterou patří vyučující teologických a pedagogických fakult a také řada institucí. Za litoměřickou diecézí přišel na zahájení školy generální vikář Mons. Martin Davídek. Ať se i letošní ročník vydaří, tak jako tomu bylo v předchozích

image:Image 39/source/orig/38846_26181_0_kdo-03.jpg

FOTOGALERIE: Šerpa Kaplíře ze Sulevic je zpět v Litoměřicích

V pondělí 14. srpna 2023 na biskupské rezidenci předala diecéznímu biskupovi Mons. Janu Baxantovi restaurátorka Vendulka Otavská zrestaurovanou šerpu Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, obránce Vídně před Osmany z roku 1683. . Na restaurování šerpy přispěli kromě Římskokatolické farnosti Milešov JUDr. V. Elleder, R.D. J. Stříž, Nadační fond Kalich, Mgr. L. Chlupáč a Biskupství

image:Image 39/source/orig/38366_26017_0_dsc-6614.jpg

Výstava: Křížová cesta kardinála Štěpána Trochty na Svatém Hostýně

Život kardinála Štěpána Trochty rozdělený do zastavení křížové cesty a zpracovaný mladými umělci je výjimečný projekt, který osloví a přinutí k zamyšlení i náhodného návštěvníka hostýnského muzea (Jurkovičův sál), kde jsou tato výtvarná díla vystavena. Foto: Milena Machálková,

image:Image 38/source/orig/37226_25387_0_diecezni-pout-mladeze-plakatek.jpg

23. Diecézní pouť mládeže z Příchovic na Bezděz

23. Diecézní pouť mládeže za rodiny a duchovní povolání (trasa Příchovice - Bezděz) proběhne v termínu od 27. 8. 2023 do 1. 9. 2023. Přihlášky a bližší informace na

image:Image 38/source/orig/37215_25379_0_1603189204.jpg

Biskup Zielonogórsko-gorzowské diecéze navštívil litoměřické biskupství

Ve čtvrtek 14. července 2023 navštívil polský biskup Mons. Tadeusz Lityński z Diecéze zielonogórsko-gorzowské litoměřické biskupství. Doprovázel jej R.D. Jacek Piotr Woźny z farnosti St. Slanislaus Kostka Church v Staten Island v New Yorku a R.D. Jiří Veith farář z Bakova nad Jizerou. Na litoměřickém biskupství si hosté prohlídli biskupskou rezidenci a navštívili katedrálu sv. Štěpána. Dále poobědvali spolu s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem v Biskupském pivovaru. Svou návštěvu v

image:Image 38/source/orig/37063_25318_0_dsc-7598.jpg

FOTOGALERIE: Poslední rozloučení s R.D. Zdeňkem Maryškou

V sobotu 8. července 2023 od 11 hodin se konalo v děkanském kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě poslední rozloučení s R.D. Zdeňkem Maryškou. Po mši svaté, které předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, byly tělesné ostatky R.D. Zdeňka Maryšky uloženy do rodinné hrobky na místním hřbitově. Ať Kristus svého kněze představí před nebeského Otce a dá mu účast na věčných odměnách.

image:Image 37/source/orig/36983_25306_0_nove-zvony-pro-mikulasovice.jpg

Posvěcení nových zvonů v Mikulášovicích

V sobotu 15. července 2023 budou při mši svaté v 11 hodin, kterou bude sloužit generální vikář Mons. Martin Davídek v kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích, posvěceny nové zvony. Na nové zvony přispěli dárci z Čech i sousedního Německa. Kéž svým zvukem ohlašují dobré věci.

image:Image 37/source/orig/36937_25302_105_hejnick-poutn-me-u-pleitosti-patrocinia-2023-53017268568-o.jpg

Hejnická poutní mše u příležitosti patrocinia

Již více jak 30 let se v Hejnicích koná obnovená pouť u příležitosti patrocinia. Byla vzkříšena farností a českými Němci vyhnanými a odsunutými po II. světové válce ze svých domovů na Frýdlantsku. Za více jak 30 let se v modlitbách a činech podařilo obnovit celý hejnický areál i dojít usmíření mezi oběma národy.

image:Image 37/source/orig/36793_25301_0_02.jpg

FOTOGALERIE: Petropavlovská pouť na Horním Tanvaldě

V neděli 2. července 2023 v kostele sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě proběhla poutní slavnost, která v 9 hodin začala tradiční bohoslužbou. Poté se uskutečnila vernisáž fotek hornotanvaldského kostela od Petra Poláka, ze kterých byl vyhotoven kalendář na rok 2024 a byl také na místě k prodeji. Při této příležitosti se sešlo i pár umělců, kteří se rozhodli přijet zahrát na podporu opravy krovu kostela napadeného dřevokaznými škůdci. Mezi tyto umělce patří kapely Melissa, Větrno, Vltavín, Handl

image:Image 37/source/orig/36556_25298_0_img-8498.jpg

FOTOGALERIE: Červencová pouť v Křešicích-Zahořanech v roce 2023

V neděli 9. července 2023 se v kostele Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Křešic konala pouť. Jedná se o tradiční pouť, která se v Křešicích u Litoměřic koná na začátku července, kdy se dříve slavilo Navštívení Panny Marie. V tomto roce však byla přesunuta až na následující neděli, aby na pouť mohl připutovat také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Oslava začala průvodem na návsi v Zahořanech, odkud poutníci v průvodu za zvuku dechové hudby spolu skřešickým farářem R.D. Jaroslavem Střížem

image:Image 37/source/orig/36304_25152_0_1y3a9943.jpg

FOTOGALERIE: 500 let poutního místa a žehnání zvonu v Horní Polici

Poutní slavnost na připomínku 500. výročí nalezení dřevěnésošky Panny Marie Polické a založení poutního místa na břehu řeky Ploučnice seuskutečnila v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici v neděli 2.července 2023. Mši celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši bylpožehnán nový zvon, který doplnil stávající tři hornopolické zvony. Zvon, kterýdostal jméno Josef, požehnal Mons. Konrad Zdarsa, emeritní biskup augsburský.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou