Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Půst a Velikonoce

image:Image 31/source/orig/30342_20180330-jach-img9120.jpg

Štědří lidé věnovali do Postní almužny více než 1 milion korun

Věřící v brněnské diecézi věnovali do Postní almužny celkem 1 036 393 korun. Peníze pomohou například potřebným v rámci Charitní záchranné sítě, těžce nemocným dětem na Ukrajině, nevyléčitelně nemocným v hospicové péči, nebo konkrétním lidem v nouzi ve vybraných farnostech. "Děkujeme všem, kteří věnovali peníze do Postní almužny. Velmi nás potěšilo, že i v těžké době se lidé do akce zapojili a přispěli na pomoc lidem v nouzi. Poděkování patří i koordinátorům, kněžím a pastoračním asistentům z

image:Image 28/source/orig/27711_sevcuk1.jpg

Arcibiskup Ševčuk: Kristus vskutku vstal z mrtvých, v tom je naše naděje

Kristus je pramenem naděje a vytrvalosti, pomáhá nám doufat, že přijde konec války a poslední slovo bude mít mír, život a vzkříšení. U příležitosti velikonočních svátků podle východního kalendáře o tom mluvil pro anglickou sekci Vatikánského rozhlasu - Vatican News nejvyšší představitel ukrajinských řeckokatolíků, arcibiskup Svjatoslav Ševčuk. Vyjádřil také papeži Františkovi vděčnost za jeho projevy blízkosti a zejména za to, že nepřestává mluvit o mírových řešeních. Na Ukrajině se o

image:Image 28/source/orig/27610_19-04-2020-nedelemilosrdenstvi-25-of-1.jpg

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje. Bílá neděle Druhá neděle velikonoční je posledním dnem velikonočního oktávu, kdy se připomíná každý den od neděle Zmrtvýchvstání Páně slavnost Kristova vítězství nad smrtí. V dobách rané církve se tato neděle nazývala Bílou nedělí (lat. Dominica in albis), protože tento den nově pokřtění, tzv. neofyté,

image:Image 28/source/orig/27167_20230408dsc8290rahanfoto.jpg

FOTOGALERIE: Velikonoční vigilie ve farnostech

Velikonoční vigilie ve farnostech napříč republikou, jak je zachytili fotografové Člověk a víra.

image:Image 28/source/orig/27139_20230408dsc-5120-rahan-foto.jpg

Fotogalerie z velikonoční vigilie na Petrově

Při velikonoční vigilii v katedrále sv. Petra a Pavla udělil brněnský biskup Pavel Konzbul svátost křtu patnácti katechumenům. V brněnské diecézi přijalo na Bílou sobotu křest 110 dospělých.

image:Image 28/source/orig/27124_vigilie-10.jpeg

Čeští a moravští seminaristé ministrovali Svatému otci

V sobotu 8. dubna se čeští a moravští seminaristé zapojili do asistence při velikonoční vigilii o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Papeži Františkovi ve svatopetrské bazilice ve Vatikánu ministrovalo 15 bohoslovců nejen z Papežské koleje Nepomucenum, ale i z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Seminaristé z České republiky začali svou službu v bazilice sv. Petra již v dopoledních hodinách Bílé soboty při velkém nácviku na velikonoční vigilii. Pod vedením hlavního papežského ceremoniáře

image:Image 28/source/orig/27097_22789_1_04-pm.jpeg

Papež František při velikonoční vigilii: "Znovu v sobě objevte milost Božího vzkříšení"

Mši svaté o velikonoční vigilii předsedal papež František za přítomnosti 8 000 lidí. 40 kardinálů, 25 biskupů a přibližně 200 kněží procházelo potemnělým kostelem se zapálenými svícemi na znamení Kristova světla. Papež František pokřtil 8 katechumenů ze Spojených států amerických, Nigérie, Albánie, Itálie a Venezuely. ve své homilii vyzval věřící, aby si připomněli místo, kde osobně poznali Ježíše, a aby se vnitřně "vrátili k tomuto prvnímu setkání". "Každý z nás zná místo svého vnitřního

image:Image 28/source/orig/27114_trumbowyg_0_youtube_8rlgx2yw-ia.jpg

Promluva papeže při požehnání Urbi et orbi

Přinášíme v plném znění velikonoční poselství Svatého otce Františka při poledním požehnání Urbi et Orbi, které přednesl na Boží hod velikonoční z lodže Vatikánské baziliky v Římě. Drazí bratři a sestry, Kristus vstal z mrtvých!Dnes hlásáme, že On, Pán našeho života, je „vzkříšení a život“ světa (porov. Jan 11, 25). Velikonoce znamenají „přechod“, protože skrze Ježíše se uskutečnil rozhodující přechod lidstva: přechod od smrti k životu, od hříchu k milosti, od strachu k důvěře, od opuštěnosti k

image:Image 28/source/orig/27094_22801_0_youtube_uat_1pkt1y8.jpg

VIDEO: Momentky z Velké noci ve Vatikánu

Přinášíme video shrnutí vigilie Velké noci v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu.

image:Image 28/source/orig/27093_vigilie-2.jpeg

FOTOGALERIE: Seminaristé z papežské koleje Nepomucenum ministrovali papeži

Při velikonoční liturgii ve vatikánské Bazilice svatého Petra ministrovali seminaristé z římské koleje Nepomucenum, ve které žijí vybraní studenti z českých a moravských diecézí. Někteří jim přijeli na pomoc také z olomouckého semináře. Přinášíme fotogalerii.

image:Image 27/source/orig/26877_pp-20230407-0533.jpg

FOTOGALERIE: Velkopáteční obřady ve farnostech

Velkopáteční obřady napříč republikou, jak je zachytili fotografové spolku Člověk a Víra.

image:Image 27/source/orig/26871_22756_0_844.jpeg

Texty z válečných oblastí na křížové cestě v Koloseu

Letošní meditace křížové cesty v římském Koloseu jsou svědectvím, které papeži poskytli muži a ženy z různých oblastí světa, kteří zažívají násilí, chudobu a nespravedlnost. Pocházejí ze zemí zasažených bombami, střelbou, raketami nebo bratrovražednou nenávistí. Jsou to muži i ženy, mladí i staří, rodiče nebo zasvěcení. Jejich svědectví budou doprovázet 14 zastavení cesty, která se dnes, 7. dubna, odvíjí v Koloseu.  Meditace jsou převzaty ze svědectví, která papež obdržel z celého světa.

image:Image 27/source/orig/26868_22757_0_youtube__vocpw-rzkw.jpg

Velkopáteční obřady ve Vatikánské bazilice

Papež František v pátek odpoledne předsedal velkopátečním obřadům v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Homilii přednesl kazatel papežského domu kardinál Cantalamessa. V 17 hodin se ve Svatopetrském chrámu konala slavnost Umučení Páně, které předsedal papež František. Po čteních - prvním z knihy Izajáš (52,13-53,12); druhém z listu Židům (4,14-16; 5,7-9) a úryvku z Janova evangelia o utrpení Páně (18,1-19,42) - byla pronesena tzv. všeobecná modlitba, která vzývá Boží milost pro církev, pro

image:Image 27/source/orig/26813_papez-frantisek-01.jpeg

Papež se kvůli chladnému počasí nezúčastní večerní křížové cesty

Papež František se dnes kvůli velmi chladnému počasí nezúčastní večerní křížové cesty u římského Kolosea, kde si katolíci připomínají poslední hodiny života a smrt Ježíše Krista. Informoval o tom Vatikán. Papež byl uplynulou sobotu propuštěn po několika dnech z nemocnice, kde se léčil ze zánětu průdušek. Dnešního odpoledního programu, mše ve Svatopetrské bazilice, se hlava katolické církve zúčastní, dodal mluvčí Vatikánu Matteo Bruni. Jak poznamenala agentura Reuters, je to poprvé od jeho zvolení

image:Image 27/source/orig/26731_20230406105823-missa-chris-pala-15.jpg

FOTOGALERIE: Missa chrismatis

Ve čtvrtek Svatého týdne se ve všech katedrálách v dopoledních hodinách konala mše svatá, při níž biskupové světili oleje, latinsky missa chrismatis. Je to krásná bohoslužba, při níž je katedrála plná kněží z celé diecéze, kteří obklopují svého biskupa. Spolu s ním slaví eucharistii, připojují se k žehnání olejů pro nemocné a katechumeny a koncelebrují při svěcení směsi oleje a vonného balzámu nazývané křižmo. Slovo křižmo pochází z řeckého χρῖσμα – chrisma, ‚pomazání‘. Má stejný slovní základ

image:Image 27/source/orig/26728_22727_0_youtube_datnzggxrlo.jpg

Papež slavil večerní liturgii Zeleného čtvrtku ve vězení pro mladistvé

Papež František se na Zelený čtvrtek odpoledne vydal do římské věznice pro mladistvé Casal del Marmo, aby zde slavil mši svatou na památku Večeře Páně. Liturgie proběhla v soukromé formě, avšak byla živě přenášena. V záhlaví tohoto článku se můžete podívat na sestřih z této bohoslužby.

image:Image 27/source/orig/26255_25-03-2020velikonoce2020-35-of-5.jpg

Velikonoční triduum a jeho symboly

Velikonoční triduum (= třídení) je pro křesťany vrcholem církevního roku. Jednotlivými dny Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně, si křesťané připomínají řadu klíčových událostí. Stručná charakteristika jednotlivých dní zve k bližšímu pochopení jejich významu a symboliky. Zelený čtvrtek je dnem připomínky poslední večeře, kterou slavil Ježíš s apoštoly. Ustanovil při ní ustanovil svátost kněžství i Eucharistie (tedy svátost Ježíšova Těla a Krve). Dopoledne

image:Image 27/source/orig/26691_22669_0_844.jpeg

Papež František při generální audienci: Modleme se za matky padlých vojáků

Papež František při dnešní generální audienci nepokračoval v katechetickém cyklu o evangelizačním nadšení a apoštolské horlivosti věřících, nýbrž, jak to bývá ve Svatém týdnu běžné, věnoval svou katechezi velikonočnímu tajemství kříže a z něj plynoucí naděje. V závěru opětovně připomněl válku na Ukrajině. Nezapomínejme se modlit za sužovanou Ukrajinu, vyzval papež František v pozdravu k italsky hovořícím poutníkům. „V tomto Svatém týdnu, který promlouvá o Kristově utrpení a kdy si

image:Image 27/source/orig/26664_22655_0_prime-prenosy-foto-pavel-langer.jpg

Přímé přenosy bohoslužeb od 5. do 11. dubna 2023

Přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a České televizi je určen zvláště pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté. Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.Televize Noe nabízí mši svatou ve středu od 12.05, uskuteční se v kapli ostravského studia Telepace. Na Zelený čtvrtek stanice

image:Image 27/source/orig/26581_22643_0_20230325-175727_cropped.jpeg

FOTOGALERIE: Duchovní obnova s biskupem Tomášem

O víkendu 24.–26. března proběhla v exercičním domě Johannisthal v německém Windischeschenbachu postní duchovní obnova s biskupem Tomášem pro plzeňskou diecézi. Sešlo se 94 účastníků. Téma bylo „Věřím v Dobro a nejsem naivní“.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou