Mládež

Věřící podpořili účast mladých na Světovém dnu v Krakově

05. 05. 2016 téma: Světový den mládeže
V neděli 6. března 2016 se konala v katolických kostelích sbírka na podporu účasti mladých lidí na Světovém dnu mládeže v Krakově, který se koná letos od 20. do 31. července.

Věřící byli štědří a podpořili mladé částkou 7 500 000 Kč. Tyto finance budou použity na uhrazení pobytu v polských diecézích a na snížení ceny za dopravu.

Mimo to jednotlivá biskupství podporují mladé lidi z vícečlenných rodin, účastníky ze slabších sociálních vrstev a aktivní mladé.

K poslednímu dubnu bylo přihlášeno téměř 5 000 účastníků. Lze tedy očekávat, že letošní účast mladých lidí z České republiky na Světovém dnu mládeže v polském Krakově bude rekordní.

Mladí lidé se mohou hlásit i nadále na: krakov2016.signaly.cz

Organizátoři všem dárcům velice děkují.

(Foto: Lucie Horníková/Člověk a víra)

Autor článku: Vojtěch Orlík