Kalendář papeže Františka na rok 2019

Co čeká papeže Františka v novém roce 2019? Kde se s ním mohou věřící setkat? Jaké země navštíví? Nahlédněme do jeho diáře pro tento rok, ve kterém jsou naplánované hned čtyři apoštolské cesty. Na první se vydá již za pár dní do Panamy, následovat bude únorová cesta do Spojených arabských emirátů, březnová cesta do Maroka či květnová návštěva Bulharska a Makedonie.
Publikováno: 4. 1. 2019 10:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Leden 

V neděli 6. 1. bude papež František přesedat na Slavnost Zjevení Páně mši svaté v bazilice sv. Petra.

V pondělí 7. 1. se očekává další Františkovo poselství adresované mezinárodnímu společenství. Zazní u příležitosti tradičního novoročního setkání Petrova nástupce s diplomatickým sborem, akreditovaným u Svatého stolce. 

V neděli 13. 1. na Svátek Křtu Páně bude sloužit papež František v Sixtinské kapli mši svatou, během které pokřtí několik dětí.

Ve dnech 23. - 28. 1. uskuteční papež František svoji první apoštolskou cestu tohoto roku a bude se účastnit 34. Světových dnů mládeže v Panamě. Budou se konat v mariánském duchu: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38), a předznamenala je říjnová biskupská synoda věnovaná mladým lidem, jejich víře a rozpoznávání povolání.

Únor

V sobotu 2. 2. na Svátek Uvedení Páně do chrámu bude papež František předsedat mši svaté pro řeholníky a řeholnice v bazilice sv. Petra.

Ve dnech 3. - 5. 2. se jako vůbec první papež vydá do Spojených arabských emirátů. Jeho návštěva, během níž se zúčastní mezináboženského setkání o lidském bratrství, se ponese pod mottem: „Učiň mne prostředníkem svého pokoje“. Hlavními body návštěvy bude kromě mezináboženského setkání oficiální návštěva u korunního prince, setkání ve velké mešitě šajcha Zajda a mše svatá v Abú Zabí. Dodejme, že federace sedmi emirátů vyhlásila rok 2019 rokem tolerance, za účelem šíření kultury vzdálené jakémukoli fundamentalismu.

Ve dnech 18. - 20. 2. se ve Vatikánu sejde na 28. jednání Rada kardinálů, aby pokračovala v revizi apoštolské konstituce Pastor Bonus o římské kurii. Prozatímní verze nového dokumentu pod názvem Praedicate evangelium byla papeži Františkovi předána v prosinci loňského roku.

Na toto zasedání naváže ve dnech 21. - 24. 2. summit o prevenci sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných v církvi. Petrův nástupce se v jejím rámci setká s předsedy biskupských konferencí z celého světa, aby pokračoval v linii nulové tolerance, opětovně potvrzené v předvánoční promluvě k římské kurii.

Březen

Na Popeleční středu 6. 3. bude papež František předsedat mši sv. v římské bazilice sv. Sabiny.

Ve dnech 30. - 31. 3. zavítá římský biskup do převážně muslimského Maroka, přesně 33 let po návštěvě sv. Jana Pavla II., a navštíví města Rabat a Casablancu.

Duben

Na Květnou neděli 14. 4. bude papež František předsedat mši svaté na náměstí sv. Petra. Na Zelený čtvrtek 18. 4. bude sloužit ve Svatopeterské bazilice Missu chrismatis se svěcením olejů. Na Velký pátek 19. 4. bude nejprve v bazlice sv. Petra předsedat Velkopátečním obřadům a ve večerních hodinách se bude v římském Koloseu účastnit křížové cesty. Na Bílou sobotu 20. 4. povede ve Svatopeterském chrámu velikonoční vigilii a na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. bude sloužit na náměstí sv. Petra slavnostní mši svatou, na kterou naváže papežské požehnání Urbi et Orbi, tj. Městu a světu.

Květen

Na začátku mariánského měsíce se ve dnech 5. - 7. 5. vydá papež František na apoštolskou cestu do Bulharska a MakedonieBěhem své třídenní cesty navštíví hlavní město Bulharska Sofii i město Rakovski a dále hlavní město Republiky Makedonie Skopje. Za motto bulharské etapy byl vybrán titul encykliky Pacem in Terris „Mír na zemi“ Jana XXIII., který působil jako první vizitátor a apoštolský delegát v této zemi. Mottem makedonské etapy je povzbuzení z Lukášova evangelia „Neboj se, malé stádce“ (Lk 12,32). Ústředním tématem cesty bude dialog s pravoslavnými společenstvími ve chvíli, kdy tyto východní církve prožívají neshody kvůli vzniku ukrajinské autokefální církve.

Červen

Na Slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 9. 6. bude sloužit papež František mši svatou v bazilice sv. Petra. 

V neděli 23. 6. bude přesedat Slavnosti Těla a krve Páně.
 
V sobotu 29. 6. na Slavnost Petra a Pavla bude papež František sloužit mši svatou v bazilice sv. Petra.

Říjen

Nepochybnou premiérou v papežově a církvevním kalendáři se stane biskupská synoda o Amazonii, svolaná do Říma na dny 6. - 27. 10. pod titulem „Amazonie, nové cesty církve a integrální ekologie“. Týká se sedmi biskupských konferencí a devíti států amazonské oblasti a kromě ekologické tematiky pojedná zásadní témata pro život církve v leckdy nedostupných krajích deštného pralesa.

Listopad

V pondělí 4. 11. bude papež František sloužit ve Svatopeterské bazilice mši svatou za kardinály a biskupy zesnulé během roku.

V neděli 17. 11. v rámci Světového dne chudých bude sloužit mši svatou v bazilice sv. Petra.

Prosinec

V neděli 8. 12. se vydá papež na římské Španělské náměstí, kde vzdá hold Panně Marii počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Ve čtvrtek 12. 12., v den liturgické památky Panny Marie Guadalupské, bude sloužit ve vatikánské bazilice mši svatou.  

Na Štědrý den  24. 12. bude sloužit v bazilice sv. Petra Vigilii Narození Páně.
 
Na Boží hod vánoční 25. 12. přednese papež František vánoční poselství a udělí papežské požehnání Urbi et Orbi.
 
Poslední den v roce 31. 12. bude v bazilice sv. Petra předsedat bohoslužbě nešpor, během níž zazní tradiční hymnus Te Deum na poděkování Bohu za uplynulý rok. 

Další plánované cesty na rok 2019

Mezi další plánované cesty na letošní rok bude patřit návštěva Rumunska, termín ale dosud Tiskové středisko Svatého stolce nesdělilo. V letošním roce by mělo proběhnout blahořečení 7 rumunských řecko-katolických biskupů, mučedníků komunistického režimu.

Papež se také netají svým úmyslem uskutečnit další asijskou cestu, jejímž cílem by se tentokrát mělo stát Japonsko. Možná je také cesta do afrického Mosambiku a pozvání přišlo také od prezidenta Severní Koreje Kim Jong-una. Možná je i cesta na Dálný východ do Číny k příležitosti dohody mezi Svatým stolcem a Čínou o jmenování biskupů. Pozvání k návštěvě obdržel papež František také z Madagaskaru od předsedy biskupské konference kardinála Désiré Tsarahazana, z Kanady od premiera Justina Trudeaua a dále z Indie a Francie.

V roce 2020 by se měl Svatý otec účastnit Mezinárodního eucharistického kongresu v hlavním městě Maďarska Budapešti. 

Kalendář událostí, jimž předsedá Svatý otec v Římě, včetně termínů středečních generálních audiencí a promluv před mariánskou modlitbou Anděl Páně, najdete na stránkách Prefektury papežského domu.

(Zdroj: Vatican News, Vatican.va, Wikipedia)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020

Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
08.07.2020