Kalendář papeže Františka na rok 2019

Co čeká papeže Františka v novém roce 2019? Kde se s ním mohou věřící setkat? Jaké země navštíví? Nahlédněme do jeho diáře pro tento rok, ve kterém jsou naplánované hned čtyři apoštolské cesty. Na první se vydá již za pár dní do Panamy, následovat bude únorová cesta do Spojených arabských emirátů, březnová cesta do Maroka či květnová návštěva Bulharska a Makedonie.
Publikováno: 4. 1. 2019 10:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Leden 

V neděli 6. 1. bude papež František přesedat na Slavnost Zjevení Páně mši svaté v bazilice sv. Petra.

V pondělí 7. 1. se očekává další Františkovo poselství adresované mezinárodnímu společenství. Zazní u příležitosti tradičního novoročního setkání Petrova nástupce s diplomatickým sborem, akreditovaným u Svatého stolce. 

V neděli 13. 1. na Svátek Křtu Páně bude sloužit papež František v Sixtinské kapli mši svatou, během které pokřtí několik dětí.

Ve dnech 23. - 28. 1. uskuteční papež František svoji první apoštolskou cestu tohoto roku a bude se účastnit 34. Světových dnů mládeže v Panamě. Budou se konat v mariánském duchu: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38), a předznamenala je říjnová biskupská synoda věnovaná mladým lidem, jejich víře a rozpoznávání povolání.

Únor

V sobotu 2. 2. na Svátek Uvedení Páně do chrámu bude papež František předsedat mši svaté pro řeholníky a řeholnice v bazilice sv. Petra.

Ve dnech 3. - 5. 2. se jako vůbec první papež vydá do Spojených arabských emirátů. Jeho návštěva, během níž se zúčastní mezináboženského setkání o lidském bratrství, se ponese pod mottem: „Učiň mne prostředníkem svého pokoje“. Hlavními body návštěvy bude kromě mezináboženského setkání oficiální návštěva u korunního prince, setkání ve velké mešitě šajcha Zajda a mše svatá v Abú Zabí. Dodejme, že federace sedmi emirátů vyhlásila rok 2019 rokem tolerance, za účelem šíření kultury vzdálené jakémukoli fundamentalismu.

Ve dnech 18. - 20. 2. se ve Vatikánu sejde na 28. jednání Rada kardinálů, aby pokračovala v revizi apoštolské konstituce Pastor Bonus o římské kurii. Prozatímní verze nového dokumentu pod názvem Praedicate evangelium byla papeži Františkovi předána v prosinci loňského roku.

Na toto zasedání naváže ve dnech 21. - 24. 2. summit o prevenci sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných v církvi. Petrův nástupce se v jejím rámci setká s předsedy biskupských konferencí z celého světa, aby pokračoval v linii nulové tolerance, opětovně potvrzené v předvánoční promluvě k římské kurii.

Březen

Na Popeleční středu 6. 3. bude papež František předsedat mši sv. v římské bazilice sv. Sabiny.

Ve dnech 30. - 31. 3. zavítá římský biskup do převážně muslimského Maroka, přesně 33 let po návštěvě sv. Jana Pavla II., a navštíví města Rabat a Casablancu.

Duben

Na Květnou neděli 14. 4. bude papež František předsedat mši svaté na náměstí sv. Petra. Na Zelený čtvrtek 18. 4. bude sloužit ve Svatopeterské bazilice Missu chrismatis se svěcením olejů. Na Velký pátek 19. 4. bude nejprve v bazlice sv. Petra předsedat Velkopátečním obřadům a ve večerních hodinách se bude v římském Koloseu účastnit křížové cesty. Na Bílou sobotu 20. 4. povede ve Svatopeterském chrámu velikonoční vigilii a na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. bude sloužit na náměstí sv. Petra slavnostní mši svatou, na kterou naváže papežské požehnání Urbi et Orbi, tj. Městu a světu.

Květen

Na začátku mariánského měsíce se ve dnech 5. - 7. 5. vydá papež František na apoštolskou cestu do Bulharska a MakedonieBěhem své třídenní cesty navštíví hlavní město Bulharska Sofii i město Rakovski a dále hlavní město Republiky Makedonie Skopje. Za motto bulharské etapy byl vybrán titul encykliky Pacem in Terris „Mír na zemi“ Jana XXIII., který působil jako první vizitátor a apoštolský delegát v této zemi. Mottem makedonské etapy je povzbuzení z Lukášova evangelia „Neboj se, malé stádce“ (Lk 12,32). Ústředním tématem cesty bude dialog s pravoslavnými společenstvími ve chvíli, kdy tyto východní církve prožívají neshody kvůli vzniku ukrajinské autokefální církve.

Červen

Na Slavnost Seslání Ducha Svatého v neděli 9. 6. bude sloužit papež František mši svatou v bazilice sv. Petra. 

V neděli 23. 6. bude přesedat Slavnosti Těla a krve Páně.
 
V sobotu 29. 6. na Slavnost Petra a Pavla bude papež František sloužit mši svatou v bazilice sv. Petra.

Říjen

Nepochybnou premiérou v papežově a církvevním kalendáři se stane biskupská synoda o Amazonii, svolaná do Říma na dny 6. - 27. 10. pod titulem „Amazonie, nové cesty církve a integrální ekologie“. Týká se sedmi biskupských konferencí a devíti států amazonské oblasti a kromě ekologické tematiky pojedná zásadní témata pro život církve v leckdy nedostupných krajích deštného pralesa.

Listopad

V pondělí 4. 11. bude papež František sloužit ve Svatopeterské bazilice mši svatou za kardinály a biskupy zesnulé během roku.

V neděli 17. 11. v rámci Světového dne chudých bude sloužit mši svatou v bazilice sv. Petra.

Prosinec

V neděli 8. 12. se vydá papež na římské Španělské náměstí, kde vzdá hold Panně Marii počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Ve čtvrtek 12. 12., v den liturgické památky Panny Marie Guadalupské, bude sloužit ve vatikánské bazilice mši svatou.  

Na Štědrý den  24. 12. bude sloužit v bazilice sv. Petra Vigilii Narození Páně.
 
Na Boží hod vánoční 25. 12. přednese papež František vánoční poselství a udělí papežské požehnání Urbi et Orbi.
 
Poslední den v roce 31. 12. bude v bazilice sv. Petra předsedat bohoslužbě nešpor, během níž zazní tradiční hymnus Te Deum na poděkování Bohu za uplynulý rok. 

Další plánované cesty na rok 2019

Mezi další plánované cesty na letošní rok bude patřit návštěva Rumunska, termín ale dosud Tiskové středisko Svatého stolce nesdělilo. V letošním roce by mělo proběhnout blahořečení 7 rumunských řecko-katolických biskupů, mučedníků komunistického režimu.

Papež se také netají svým úmyslem uskutečnit další asijskou cestu, jejímž cílem by se tentokrát mělo stát Japonsko. Možná je také cesta do afrického Mosambiku a pozvání přišlo také od prezidenta Severní Koreje Kim Jong-una. Možná je i cesta na Dálný východ do Číny k příležitosti dohody mezi Svatým stolcem a Čínou o jmenování biskupů. Pozvání k návštěvě obdržel papež František také z Madagaskaru od předsedy biskupské konference kardinála Désiré Tsarahazana, z Kanady od premiera Justina Trudeaua a dále z Indie a Francie.

V roce 2020 by se měl Svatý otec účastnit Mezinárodního eucharistického kongresu v hlavním městě Maďarska Budapešti. 

Kalendář událostí, jimž předsedá Svatý otec v Římě, včetně termínů středečních generálních audiencí a promluv před mariánskou modlitbou Anděl Páně, najdete na stránkách Prefektury papežského domu.

(Zdroj: Vatican News, Vatican.va, Wikipedia)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019