banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Seminář Finančně dostupné bydlení v režii církví

V dubnu se uskutečnil zajímavý seminář o využití finančně dostupného bydlení v režii církví.
Publikováno: 21. 5. 2019 18:15

Seminář byl zaměřený na představení metodiky proč a jak církevní organizace v Německu a Rakousku poskytují finančně dostupné bydlení (FDB) a proč a jak by se FDB v režii církví mohlo poskytovat v České republice. Byly představeny nástroje a příklady dobré praxe při poskytování FDB s akcentací na využívání církevního nemovitého majetku a finančních zdrojů. 

Vzhledem k zajímavosti tématu vám přinášíme výstupy tohoto semináře, pod článkem tedy naleznete všechny prezentace jednotlivých řečníků. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019