banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Seminář Finančně dostupné bydlení v režii církví

V dubnu se uskutečnil zajímavý seminář o využití finančně dostupného bydlení v režii církví.
Publikováno: 21. 5. 2019 18:15

Seminář byl zaměřený na představení metodiky proč a jak církevní organizace v Německu a Rakousku poskytují finančně dostupné bydlení (FDB) a proč a jak by se FDB v režii církví mohlo poskytovat v České republice. Byly představeny nástroje a příklady dobré praxe při poskytování FDB s akcentací na využívání církevního nemovitého majetku a finančních zdrojů. 

Vzhledem k zajímavosti tématu vám přinášíme výstupy tohoto semináře, pod článkem tedy naleznete všechny prezentace jednotlivých řečníků. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Společná zemědělská politika EU po roce 2020 přináší nové možnosti

Program rozvoje venkova se v novém programovém období po roce 2020 změní na Strategický plán společné zemědělské politiky ČR. Přinášíme shrnutí, co to znamená pro ČR.
16.07.2020

Operační programy po příští programové období dostávají konkrétní podobu

Z důvodu potřeby řešit aktuální otázky okolo pandemie koronaviru je příprava nového programového období oproti plánu zpožděna. I tak ale pokračuje příprava operačních programů.
16.07.2020

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020