banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Seminář Finančně dostupné bydlení v režii církví

V dubnu se uskutečnil zajímavý seminář o využití finančně dostupného bydlení v režii církví.
Publikováno: 21. 5. 2019 18:15

Seminář byl zaměřený na představení metodiky proč a jak církevní organizace v Německu a Rakousku poskytují finančně dostupné bydlení (FDB) a proč a jak by se FDB v režii církví mohlo poskytovat v České republice. Byly představeny nástroje a příklady dobré praxe při poskytování FDB s akcentací na využívání církevního nemovitého majetku a finančních zdrojů. 

Vzhledem k zajímavosti tématu vám přinášíme výstupy tohoto semináře, pod článkem tedy naleznete všechny prezentace jednotlivých řečníků. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019