Mons. Karel Herbst SDB

Mons. Karel Herbst SDB

Milosrdenství chci
(Mt 12,7)

Životopis

Karel Herbst se narodil 6.11.1943 v Praze.

Vyučil se elektromechanikem elektrických lokomotiv. Pracoval v lokomotivním depu Praha-střed a při zaměstnání dálkově vystudoval gymnázium v Praze (Přípotoční).

Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích absolvoval v letech 1968-1973. Jáhenské svěcení přijal od litoměřického biskupa kardinála Štěpána Trochty 27.7.1972. Na kněze byl vysvěcen apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze biskupem Františkem Tomáškem v roce 1973.

Po vysvěcení působil jako farní vikář v Mariánských Lázních (1973-74) a na Svaté Hoře u Příbrami (1974-75). V letech 1975-86 byl bez tzv. státního souhlasu a pracoval u podniku Úklid jako čistič výkladních skříní.

Mezitím se Karel Herbst seznámil se salesiány Dona Bosca (SDB) a 11.9.1976 tajně složil doživotní sliby. Až do roku 1986 pracoval s mládeží, především formou chaloupkového apoštolátu. V září 1986 mu byl vrácen tzv. státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a do roku 1989 působil jako administrátor ve Starém Sedlišti na okrese Tachov, poté ve Všetatech.

V roce 1990 se zapojil do oficiálního života salesiánů v Praze-Kobylisích jako ředitel komunity a administrátor. Později spolupracoval při formaci diecézní katolické mládeže.

V letech 1997-2000 byl spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze-Dejvicích. Od září 2000 až do svého jmenování světícím biskupem pražským v roce 2002 byl administrátorem v salesiánské komunitě ve Fryštáku na Moravě. Od 1. prosince se na vlastní žádost stává emeritním biskupem.

Titulární diecéze biskupa Mons. Karla Herbsta SDB je Siccesi v Mauretánii.

Je členem Komise pro kněžstvo ČBK a členem Smíšené komise ČBK a KVPŘ.


Základní data

Narozen: 6. 11. 1943 v Praze
Kněžské svěcení: 23. 6. 1973
Jmenován biskupem: 19. 2. 2002
Biskupské svěcení: 6. 4. 2002