Jiří Drahoš: Fraktály a chaos – fascinující řád nedaleko nekonečna

22. 03.
Začátek:
středa
22.03.2017
19:00
Konec:
středa
22.03.2017
21:00
Kontaktní osoba: .
  • Vstup zdarma
  • Za každého počasí

Přednáška fyzikálního chemika, předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše v rámci cyklu Člověk v dialogu.

Řád v chaosu a chaos v řádu. Dynamika a proměnlivost reálného světa, jeho předvídatelnost a náhodnost. Zamyšlení a diskuse nad dopady teorie chaosu do světa vědy, umění, náboženství a filozofie.

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – fyzikální chemik, předseda Akademie věd ČR, nositel medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy

Člověk v dialogu 2017: Hledání spirituality v tekuté době
Znovu objevujeme, že naše identita a zakotvenost v tomto současném světě vyžaduje nejen pevný postoj propojený se zemí, ve které žijeme, ale také pohled upřený nahoru. Zdravá spiritualita či vertikála, tento přesahující a zároveň tvůrčí rozměr lidského života, nám dává schopnost tvořivé síly k spoluutváření lidské společnosti, podílení se na obecném dobru a vlévání naděje životu. Program Člověk v dialogu a témata, která v něm chceme v příštím roce otevírat, chtějí přispět k prohlubování této nedílné dimenze naší společnosti.