Matka Tereza - světlo v temnotě dneška

12. 06.
01. 07.
Začátek:
úterý
12.06.2018
12:00
Konec:
neděle
01.07.2018
19:00
  • Vstup zdarma
  • Za každého počasí

Výstavu „Matka Tereza - světlo v temnotě dneška" je možné zhlédnout v kostele sv. Michala v Brně (Dominikánské náměstí) od 12. června do 1. července 2018. Otevřeno je od úterý do soboty od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin. Mimo uvedené časy je možné přijít také před a po bohoslužbách.

Dnes už svatá  Matka Tereza z Kalkaty (1910-1997) navštívila Brno 10. listopadu 1984. Do Československa přijela  na pozvání kardinála Františka Tomáška a v Brně nocovala v biskupské rezidenci na Petrově. Přespala v pokoji, který až do své smrti obýval 12. brněnský biskup Mons. ThDr. Karel Skoupý (1886–1972). Řeholní sestry františkánky, které v té době na Petrově žily, dodnes vzpomínají na skromné vystupování Matky Terezy, která i ve studených listopadových dnech chodila jen v lehkých opánkách a údajně  přespala na zemi vedle připravené postele. Přítomnost Matky Terezy v této místnosti připomíná pamětní tabulka, kterou ztvárnil výtvarný umělec Jiří Šindler. V Brně navštívila Matka Tereza farnost sv. Jakuba a v kostele Nanebevzetí Panny Marie u Jezuitů pronesla projev, na který lidé dodnes vzpomínají.

Výstava o Matce Tereze chce připomenout tuto velkou světici.