Jaroslav Šonka: Jiní lidé

Ohrožuje setkání s „jiným člověkem“ formování naší identity? Identita a všeobecná platnost lidských práv v cyklu Člověk v dialogu.
Datum konání akce
18. 9. 2018 19:00 (19:00 - 21:00)

Kolonialismus přinesl Evropanům poprvé možnost pravidelně pít kávu ze vzdálených zemí. Přes reflexi otrocké práce vnesl ale do světa také otázku všeobecnosti lidských práv a přesvědčení o zodpovědnosti politiky za jejich zajištění i v jiných částech světa.

Jak se toto přesvědčení odráží v dnešní světové politice? Je migrace neblahým důsledkem, který mají řešit jen bývalé koloniální mocnosti, nebo také nedílnou součástí české historie? Ohrožuje setkání s „jiným člověkem“ formování naší identity? Lze se ve světě, kde někteří silní hráči usilují o uspořádání „rozděl a panuj“, spojit, aby nás někdo neopanoval?

Jaroslav Šonka – Politolog, publicista, odborník na evropskou politiku se zaměřením na Evropskou unii. Bývalý ředitel Evropského institutu odkazu šoa.

Člověk v dialogu 2018: Etika ve vykloubené době

Málokdo si klade otázku po smyslu. Jsme svědky rozmělňování společenského éthosu. Mnohé, co jsme před nedávnem považovali v životě společnosti za nemyslitelné, se stává téměř jeho běžnou součástí. Neptáme se, zda to či ono je pro náš život a naše vztahy dobré. Neptáme ani tolik po smyslu, ale ptáme se pouze, zda je to uskutečnitelné. A možné je ledacos. To, co bylo včera pokládáno za pevné, stabilní a neměnné, je dnes v pohybu s jedinou, a jestli vůbec, položenou otázkou: Jakým způsobem lze tuto možnost zrealizovat?

Chceme v tomto roce „Etiky v době vykloubené“ společně hledat, jak zpevnit a čím řídit naše svobodné a odpovědné jednání.

Pořádá komunita bosých karmelitánů z Kláštera Pražského Jezulátka.

Místo konání

Soubory ke stažení