Svatoanenská pouť 2109

Datum konání akce
26. 7. 2019 17:30 (17:30 - 19:30)

17:30     modlitba růžence

18:00     mše svatá, sloužit ji bude novokněz P. Václav Revenda                    

po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání

Místo konání