Zemřeli dva významní čínští biskupové

06. 01. 2018 téma: Pronásledování křesťanů Rubrika: Zahraniční
Ke konci roku 2017 zemřeli dva významní čínští biskupové. V pátek 17. listopadu 2017 zemřel po těžké nemoci ve věku 96 let J. Exc. Mons. Luca Li Jingfeng, biskup z Fengxiang v provincii Šen-si. Ve čtvrtek 7. prosince 2017 zemřel ve věku 89 let Mons. Mattia Yü Chengxin, emeritní pomocný biskup z Hanzhong v Shaanxi.

Foto: Lucie Hornikova / Člověk a víra

S.E. Mons. Luca Li Jingfeng, biskup z Fengxiang (Čína)

Mons. Luca Li Jingfeng se narodil 15. ledna 1921 ve vesnici Tongyuanfang v blízkosti Gaolingu v Šen-si. Jeho rodina měla dlouhou katolickou tradici a on sám měl sedm sourozenců.

Na kněze byl vysvěcen 29. června 1947, měl různá pověření v diecézi, mezi jiným byl učitelem v diecézním semináře, kde se stal rektorem v letech 1956 až 1959. V roce 1959 byl uvězněn na dvacet let, neboť odmítal „Hnutí tří autonomií“ a musel jít na nucené práce. Rok po svém propuštění přijal 25. dubna 1980  biskupské svěcení od Mons. Zhou Weidao a stal se pomocným biskupem ve Fengxiangu. Po smrti Mons. Zhou Weidao se stal 14. února 1983 ordinářem ve Fengxiangu. V roce 2004 byl vládou uznán jako oficiální biskup z Fengxiangu, bez toho, aniž by vstoupil do vlasteneckého sdružení. Vždy neochvějně hájil doktrinální principy katolické církve a stavěl se proti neoprávněnému zavádění politiky do církevních otázek. Současně byl stále otevřený dialogu a dohodě. Kněží a věřící na něj vzpomínají s úctou a vděčností – pro jeho věrnost Petrovu nástupci, kterou stvrdil i ve chvílích zkoušky, pro jeho neúnavné úsilí ve prospěch místní církve.

Nástupcem Mons. Li je pomocný biskup Mons. Pietro Li Huiyuan, kterého sám vysvětil ve věku 90 let.

Mše svatá s posledním rozloučením byla slavena ve farnosti Tiefeng 25. listopadu. Ve stejný den byly uloženy jeho ostatky v katedrále ve Fengxiangu. Diecéze ve Fengxiangu čítá v současné době asi 23 tisíc věřících, na čtyřicet kněží, dvacet řeholníků menších bratřích františkánů a asi stovku řeholních sester.

J. Ex. Mons Mattia Yü Chengxin, emeritní pomocný biskup  z Hanzhongu v Shaanxi (Čína).

Mons. Yü Chengxing se narodil 28. února 1928 v obci Yüjiwan, v blízkosti Hantaie, v provincii Shaanxi v katolické rodině s pevnou tradicí. Starší bratr Mons. Bartoloměj Yü Chengti, který zemřel v roce 2009, byl diecézním biskupem v Hanzhongu, jediná rodná sestra Yü Yongije se stala řeholnicí.

Mons. Yü Chengxing se formoval ke kněžství v menším semináři v Hanzhongu, kam vstoupil v roce 1950 a dále ve větším semináři v Kaifengu, kam přešel v roce 1956. Dva roky poté byl seminář uzavřen organizací „Tři autonomie“. Během kulturní revoluce byl nucen k domácímu vězení, následně musel vykonávat nucené práce.

Poté, co byl obnoven řeholní život v Číně, byl vysvěcen na kněze dne 10. listopadu 1981. Pracoval pro pastoraci v oblasti Fengjiaying, Wangjiabao a Shangyuanguan, kde na něj vzpomínají jako na člověka mladistvého, který se věnoval péči o věřící bez ohledu na oběti. Pomocným biskupem byl vysvěcen dne 12. prosince 1989 v diecézei Hanzhong Mons. Li Zhengrong di Xianxian. Mons. Yü Chengxing podporoval usmíření a společenství v diecézi Hanzhong, nikdy nepůsobil jako biskup, nýbrž i nadále jednal jako obyčejný kněz po celý život a svá utrpení obětoval za místní církev.

V roce 2007 prodělal mozkovou mrtvici, v jejím následku se stal invalidou. Kněží i věřící v Hanzhongu mu nadále projevovali lásku a péči. V současné době čítá diecéze Hanzhong asi 43 tisíc věřící, asi dvacet kněží a dvě řeholní ženské kongregace. 

Pohřební mše svatá byla slavena 12. prosince v kostele v Xiaozai, v hrabství Chenggu. Mons. Yü Runschen předsedal slavnosti, koncelebrovali diecézní kněží za účasti velkého počtu věřících.

 

Autor článku: Nela Fabiánová