Sociální projekty Charity ČR

27. 09. 2018
Charita ČR představila novinářům sociální služby, které pomáhají mladým lidem v nouzi a ohroženým sociálním vyloučením. Novináři navštívili předškolní klub v kutnohorském Centru Maják, jihlavský nízkoprahový klub pro romské děti a mládež Erko a třebíčský azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy a Centrum Ruth pro prorodinné služby a Terénní program Al paso Vysočiny pro lidi vracející se z výkonu trestu. Foto: Tomáš Tetiva / ČBK, Martina Řehořová / Člověk a Víra, Jakub Žák / Charita ČR
Autor článku: Tomáš Tetiva