banner sekce
Sekce

Školství

II. ročník celostátní literární soutěže "Po stopách světců"

Téma:„Ohlédnutí za Janem Pavlem II“
Publikováno: 29. 11. 2011 1:00
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách a Křesťanské gymnázium v Praze vyhlašují II. ročník celostátní literární soutěže „Po stopách světců“ pod záštitou Otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze Téma: „Ohlédnutí za Janem Pavlem II.“ Zamyslete se nad tím, co dobrého přinesla světu i Vám vroucí modlitba Jana Pavla II. Podmínky soutěže Soutěž je určena žákům středních škol. Kategorie 1. Próza – prozaická práce libovolného žánru 2. Poezie – 1 až 2 básně Rozsah prací v obou kategoriích je max. 3 strany A4 (písmo Times New Roman, velikost 12 b, řádkování 1,5). Každá práce musí obsahovat plné jméno autora, adresu školy, e-mailovou adresu školy. Literární práce zasílejte v elektronické podobě na e-mail svetci@seznam.cz nejpozději do 6. ledna 2012. Hodnotit bude odborná porota složená z řad pedagogů a duchovních dvou církevních škol – Křesťanského gymnázia v Praze a Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. Výsledky soutěže budou zveřejněny 22. března 2012, při příležitosti Celostátní přehlídky církevních škol, kterou každoročně pořádá SPgŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách. Vítězové obdrží čestná uznání, věcnou a finanční odměnu. Motto: „Jak mluví tvé sepjaté ruce s Bohem? Pokorně, tiše. Mluví i o mně? Usmíváš se. V tvých očích se míhá má naděje, že i o mně jsi s Bohem promlouval.“ Mediálními partnery jsou rádio Proglas, Katolický týdeník a televize NOE

Další aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové Jungmannova 22/9 P. O. BOX 466 111 21 Praha 1 Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.
29.12.2020

Požehnané Vánoce 2020

Ať váš život prozáří radost z Kristova narození a nový rok 2021 nechť je naplněn Božím požehnáním, pokojem, láskou a nadějí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský; Mgr. Martin Čech a Mgr. Marta Vacušková
20.12.2020

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
27.11.2020

Konference církevních škol a školských zařízení 2020 online

Alespoň virtuálně se letos můžeme potkat na Konferenci církevních škol a školských zařízení ve středu 25.11. 2020 - viz přiložený program.
31.10.2020

Střední pedagogická škola a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách pomáhá

Studenti Střední pedagogické školy a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách se od prvních dnů zapojili do okamžité pomoci v nemocnici v Novém Jičíně. Pomáhá 14 studentů (v posledním ročníku je jich celkem 25) a 5 studentů i ze třetích ročníků, kteří jsou již plnoletí - a znovu i všechni vyučující (zdravotnice).
30.10.2020