banner sekce
Sekce

Školství

II. ročník celostátní literární soutěže "Po stopách světců"

Téma:„Ohlédnutí za Janem Pavlem II“
Publikováno: 29. 11. 2011 1:00
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách a Křesťanské gymnázium v Praze vyhlašují II. ročník celostátní literární soutěže „Po stopách světců“ pod záštitou Otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze Téma: „Ohlédnutí za Janem Pavlem II.“ Zamyslete se nad tím, co dobrého přinesla světu i Vám vroucí modlitba Jana Pavla II. Podmínky soutěže Soutěž je určena žákům středních škol. Kategorie 1. Próza – prozaická práce libovolného žánru 2. Poezie – 1 až 2 básně Rozsah prací v obou kategoriích je max. 3 strany A4 (písmo Times New Roman, velikost 12 b, řádkování 1,5). Každá práce musí obsahovat plné jméno autora, adresu školy, e-mailovou adresu školy. Literární práce zasílejte v elektronické podobě na e-mail svetci@seznam.cz nejpozději do 6. ledna 2012. Hodnotit bude odborná porota složená z řad pedagogů a duchovních dvou církevních škol – Křesťanského gymnázia v Praze a Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. Výsledky soutěže budou zveřejněny 22. března 2012, při příležitosti Celostátní přehlídky církevních škol, kterou každoročně pořádá SPgŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách. Vítězové obdrží čestná uznání, věcnou a finanční odměnu. Motto: „Jak mluví tvé sepjaté ruce s Bohem? Pokorně, tiše. Mluví i o mně? Usmíváš se. V tvých očích se míhá má naděje, že i o mně jsi s Bohem promlouval.“ Mediálními partnery jsou rádio Proglas, Katolický týdeník a televize NOE

Další aktuality

Setkání s novináři k výzkumu církevních škol v době Covidu

Jak se církevní školy vypořádaly s víc než rok trvající distanční výukou? To zjišťovali sociologové z České biskupské konference v rozsáhlém výzkumu na přelomu dubna a května tohoto roku. Do výzkumu se zapojily katolické školy v České republice i většina církevních nekatolických škol. Mezi hlavní zjištění patří, že prioritou církevních škol bylo udržet kontakt s žáky i rodiči.
08.06.2021

Mazance do Motola

Zaměstnanci Církevní mateřské školy Srdíčko se v době uzavření mateřské školy věnovali nejen distančnímu vzdělávání a podpoře dětí a rodičů, kteří museli zůstat doma. V rámci doby postní také finančně přispěli na materiál a společně upekli 340 mazanců, které ve středu 31. 3. 2021 předali COVID jednotce ARO ve Fakultní nemocnici Motol a v Očkovacím centru Nemocnice na Homolce.
05.04.2021

Biskup Tomáš Holub děkuje učitelům za jejich práci během pandemie

Přinášíme pozdrav a poděkování plzeňského biskupa Tomáše Holuba, předsedy Komise pro katolickou výchovu ČBK, který zasílá všem pedagogům a dalším zaměstnancům církevních škol a školských zařízení za všechnu práci během pandemie Covid-19.
30.03.2021

Požehnané Velikonoce 2021

Požehnané prožití Velikonoc 2021, mnoho radosti z vítězství Ježíše Krista, mnoho pokoje, jistoty a naděje do dalších dnů za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub Mgr. Martin Čech Mgr. Marta Vacušková
30.03.2021

Dík za nezištnou a obětavou službu potřebným

U příležitosti roku sv. Josefa jako dík za nezištnou a obětavou službu potřebným věnují všem zdravotníkům studenti a pedagogové hudební výchovy Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách píseň JOZÍFEK. Odkaz na ni naleznete níže. Jde vlastně o modlitbu ke svatému Josefovi z dílny pana sbormistra Josefa Zajíčka a studentů školy. Jedná se o autorské dílo pana Zajíčka, současně je to dílo studentů v době distančního studia, vytvořené na dálku jako unikátní koláž domácích nahrávek a věnovaná všem, kteří pomáhají.
17.03.2021