Školství

II. ročník celostátní literární soutěže "Po stopách světců"

29. 11. 2011
Téma:„Ohlédnutí za Janem Pavlem II“
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách a Křesťanské gymnázium v Praze vyhlašují II. ročník celostátní literární soutěže „Po stopách světců“ pod záštitou Otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze Téma: „Ohlédnutí za Janem Pavlem II.“ Zamyslete se nad tím, co dobrého přinesla světu i Vám vroucí modlitba Jana Pavla II. Podmínky soutěže Soutěž je určena žákům středních škol. Kategorie 1. Próza – prozaická práce libovolného žánru 2. Poezie – 1 až 2 básně Rozsah prací v obou kategoriích je max. 3 strany A4 (písmo Times New Roman, velikost 12 b, řádkování 1,5). Každá práce musí obsahovat plné jméno autora, adresu školy, e-mailovou adresu školy. Literární práce zasílejte v elektronické podobě na e-mail svetci@seznam.cz nejpozději do 6. ledna 2012. Hodnotit bude odborná porota složená z řad pedagogů a duchovních dvou církevních škol – Křesťanského gymnázia v Praze a Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. Výsledky soutěže budou zveřejněny 22. března 2012, při příležitosti Celostátní přehlídky církevních škol, kterou každoročně pořádá SPgŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách. Vítězové obdrží čestná uznání, věcnou a finanční odměnu. Motto: „Jak mluví tvé sepjaté ruce s Bohem? Pokorně, tiše. Mluví i o mně? Usmíváš se. V tvých očích se míhá má naděje, že i o mně jsi s Bohem promlouval.“ Mediálními partnery jsou rádio Proglas, Katolický týdeník a televize NOE