Školství

Výtvarná a fotografická soutěž v rámci Dnů vděčnosti za stvoření 2012

02. 05. 2012
Ekumenická rada církví v ČR vyhlašuje společně s Ekologickou sekcí České křesťanské akademie při příležitosti Dnů vděčnosti za stvoření výtvarnou a fotografickou soutěž na téma: Zvířata, která žijí s námi.
Výtvarná soutěž je určena dětem; fotografické soutěže se může zúčastnit kdokoliv bez ohledu na věk. Obrázky formátu A3 nebo A4 malované či kreslené libovolnou technikou zasílejte poštou do pátku 29. června 2012 na adresu: Ekumenická rada církví Donská 370/5 101 00 Praha 10 nebo poštou či odevzdáním na vrátnici (v pracovních dnech od 8:30 h do 18:30 h Česká křesťanská akademie Vyšehradská 49 128 00 Praha 2 Na obrázky nezapomeňte napsat jméno a věk autora obrázku a do obálky vložit zpáteční adresu. Všechny děti, které nám obrázek pošlou, obdrží diplom za účast. Třem vítězným autorům zašleme i malou odměnu. Vybrané obrázky budou vystaveny v Galerii Josefa Adamce, Praha 7, Na Špejcharu 3 Obrázky z technických důvodů vracíme jen při osobním vyzvednutí po skončení výstavy.